Starostwo Powiatowe w Sztumie

STAROSTA SZTUMSKI
Imię i Nazwisko: Leszek Sarnowski


KONTAKT:
Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
tel. (055) 267 74 41
fax. (055) 267 74 42
starosta@powiatsztumski.pl


Zadania i Kompetencje Starosty