Starostwo Powiatowe w Sztumie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

2024

 

 

2024-03-15 Szacowanie wartości zadania - Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo- kosztorysowo wykonawczej dla ZSZ w Barlewiczkach

Zapytanie oraz załącznik

2024-03-27 Notatka służbowa z rozeznania rynku

 


2024-03-07 Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2024.
Zapytanie ofertowe oraz załączniki

 


2024-03-06 Ogłoszenie o ofercie sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego

 


2024-02-28 Oferta sprzedaży pojazdów do utylizacji przyjętych na własność Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 130a ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Załącznik

2024-03-15 Informacja z otwarcia ofert

 


2024-01-26 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup z dostawą masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych w nawierzchni dróg powiatowych w 2024 r.

Zapytanie

Załączniki

2024-02-06
Protokół

2023


2023-12-28 ZAPYTANIE OFERTOWE - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sztumskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Zapytanie

Załączniki

2024-01-08 Odpowiedź na pytania

2024-01-09 Odpowiedź na pytania 2

2024-01-11 Odpowiedź na pytania 3

2024-01-17 Protokół z przeprowadzonego postępowania


2023-12-13 ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Sztumie

Zapytanie

Załączniki

2023-12-21 Protokół z przeprowadzonego postępowania


2023-12-12 ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa prowadzenia audytu wewnętrznego w Powiecie Sztumskim według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Zapytanie oraz załączniki

2023-12-15 Zmiana terminu składania ofert

2023-12-18 Odpowiedź na pytania

2023-12-28 Protokół


2023-12-04 Oferta sprzedaży pojazdów do utylizacji przyjętych na własność Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 130a ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Ogłoszenie

Załącznik

2023-12-12 Informacja z otwarcia ofert


2023-12-04 Szacowanie wartości zamówienia Powiat Sztumski zwraca się z prośbą o przesłanie propozycji oferty cenowej na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w Powiecie Sztumskim według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Ogłoszenie


2023-11-17 Zapytanie ofertowe  na:„Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu sztumskiego w 2024 r. oraz ich przechowywanie  na parkingu strzeżonym”

Załączniki

Protokół


2023-10-18 Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 6, nr 7/3, nr 7/4, nr 10/1 o łącznej powierzchni 12,2148 ha, stanowiące własność Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Ogłoszenie


2023-10-05 Zapytanie ofertowe - uzupełnienie poboczy dróg powiatowych nr 3133G i 3129G kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 

Ogłoszenie oraz załączniki

Protokół


2023-10-04 Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej

Ogłoszenie oraz załącznik

2023-10-18  OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie


2023-10-03 Szacowanie wartości zamówienia - wykonanie usługi doradczej studium wykonalności 

Ogłoszenie oraz załącznik

2023-10-26 notatka służbowa


2023-09-29 Oferta sprzedaży pojazdów do utylizacji przyjętych na własność Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 130a ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Oferta oraz załączniki


2023-09-27 Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi doradczej w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Ogłoszenie oraz załączniki

2023-10-04 Protokół


2023-09-19 Szacowanie wartości zamówienia na usługi doradczej w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.
Ogłoszenie

Załącznik

2023-09-26 notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia


2023-07-20 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki BMW o nr rej. GSZ 78SK, stanowiący mienie Powiatu Sztumskiego.

Ogłoszenie oraz załączniki

2023-08-01 

Informacja z otwarcia ofert


2023-06-12  Zapytanie ofertowe:  Oferta sprzedaży pojazdów do utylizacji przejętych na własność Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 130a ustawy -Prawo o ruchu drogowym

Ogłoszenie

2023-06-20
Informacja z otwarcia ofert


2023-05-26  Zapytanie ofertowe:  Oferta sprzedaży pojazdów do utylizacji przejętych na własność Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 130a ustawy -Prawo o ruchu drogowym

Ogłoszenie

2023-06-02
Informacja z otwarcia ofert

 


2023-05-16 Zapytanie ofertowe:  Oferta sprzedaży pojazdów do utylizacji przejętych na własność Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 130a ustawy -Prawo o ruchu drogowym

Ogłoszenie

2023-05-26 
Informacja z otwarcia ofert

 


2023-05-02 Zakładanie alei rodzimych drzew miododajnych i owocodajnych w m. Łoza przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoza – Czerwony Dwór na terenie powiatu sztumskiego

Zapytanie oraz załączniki

2023-05-16 Protokół z postępowania

2023-09-26 Unieważnienie postępowania

 


2023-04-28 Zapytanie ofertowe "Zakup z dostawą masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych w nawierzchni dróg powiatowych w 2023 r"

Zapytanie oraz załączniki

2023-05-10 Protokół z postępowania


2023-03-20  Zapytanie ofertowe “Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzebę realizacji zadania pn.: Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie”.

Zapytanie oraz załączniki

2023-03-27 Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego

2023-04-03 Protokół


 

2023-03-09 Zapytanie ofertowe  “Dostawa mobilnego, tarczowego rębaka spalinowego”

Zapytanie oraz załączniki

2023-03-17 Protokół 


 

2023-03-06 Zapytanie ofertowe  “Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2023

Zapytanie oraz załączniki

2023-03-22 Protokół

 


2023-02-28 Zapytanie ofertowe: „Kursy dla uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko.”

Zapytanie oraz załączniki

2023-03-13 Odpowiedź na zapytania

2023-03-30 Protokół


2023-02-08 Zapytanie ofertowe: wykonanie usługi polegającej na: Wycince drzew z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego wraz z wykupem drewna pozyskanego z wycinki

Zapytanie oraz załączniki

2023-02-13 Informacja o zmianie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego na “Wycinka drzew z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego wraz z odkupieniem pozyskanego z wycinki drewna”

Informacja oraz załącznik

2023-02-15

Protokół

 


2023-01-23 Zapytanie ofertowe: Opracowanie audytów energetycznych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla 4 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność powiatu sztumskiego

Zapytanie oraz załączniki

2023-02-03

Protokół z postępowania oraz ocena ofert

 


2023-01-18 Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Zapytanie oraz załączniki

2023-01-25

Zmiana treści zapytania ofertowego

2023-02-02

Protokół z postępowania

 


2022-12-19 Zapytanie ofertowe „Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu sztumskiego w 2023 r. oraz ich przechowywanie  na parkingu strzeżonym”

Zapytanie oraz załączniki


2022-12-12  Zapytanie ofertowe “Zakup i dostawa tonerów na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie. Odbiór zużytych tonerów”

Zapytanie oraz załączniki

2022-12-28 Protokół
Protokół

 


2022-12-05  Zapytanie ofertowe na “sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków wchodzących w skład szpitala sztumskiego, przejętego przez Powiat od postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie, a następnie wydzierżawionych przez Szpitale Polskie SA w Katowicach przy ul. Reja 12 w Sztumie”
Zapytanie oraz załączniki

2022-12-12 Odp. na zapytanie

2022-12-21 Protokół z postępowania o zamówenie publiczne


2022-12-01 ZAPYTANIE OFERTOWE -  Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Sztumie
Zapytanie oraz załączniki

2022-12-12 Protokół z postępowania
Protokół


2022-11-25 Remont mostu nr ewidencyjny 15, na drodze powiatowej nr 3118G Protowo - Myślice, km 1+500 w m. Porzecze, gmina Stary Dzierzgoń”
Zapytanie ofertowe

2022-12-29  Protokół z postępowania

Protokół


2022-11-22 Zapytanie ofertowe: „Modernizacja posadzek 2 pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 31, 82 400 Sztum

Zapytanie ofertowe

2022-12-01 Protokół z postępowania
Protokół


2022-11-22 Oferta sprzedaży pojazdów do utylizacji przejętych na własność Powiatu Sztumskiego na podstawie art. 130a ustawy -Prawo o ruchu drogowym

Oferta 

2022-12-06 Informacja z otwacia ofert


2022-11-15 Zapytanie ofertowe: Formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży transport, logistyka i motoryzacja

Zapytanie oraz załączniki

2022-11-25 Unieważnienie zapytania ofertowego
Unieważnienie


2022-10-25 Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 zł.
zakup samochodu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zapytanie oraz załączniki

2022-11-14 Unieważnienie zapytania ofertowego
Unieważnienie


2022-08-02 Ogłoszenie Starosty Sztumskiego o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Krasna Łąka, gmina Mikołajki Pomorskie

Ogłoszenie
Regulamin

2022-09-16
Wynik przetargu
 


 

2022-06-22 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej
Zapytanie oraz załączniki

2022-07-07 Unieważnienie zapytania ofertowego
Unieważnienie

 


2022-06-14 Zapytanie ofertowe - zakup samochodu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej
Zapytanie oraz załączniki

2022-06-21 Unieważnienie zapytania ofertowego
Unieważnienie

 2022-05-20 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
Ogłoszenie oraz załączniki

2022-06-02 Informacja z otwarcia ofert
Informacja

 


2022-04-25 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
Ogłoszenie oraz załączniki

2022-05-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie


2022-03-22 Zapytanie ofertowe: Budowa ogrodzenia Przystani w Białej Górze

Zapytanie oraz załączniki

2022-03-28 Protokół
Protokół z postępowania
 


2022-03-09 Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2022
Zapytanie oraz załączniki

2022-04-15 Protokół
Protokół z postępowania

 


 

2022-02-25  Zaproszenie do złożenia ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na: wycenę nieruchomości szpitala sztumskiego przejętego przez Powiat od postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie, a następnie wydzierżawionych przez Szpitale Polskie SA w Katowicach"

FORMULARZ OFERTY

Zaproszenie

2022-03-22

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

 


2021-12-29 Zapytanie ofertowe na: “Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzebę realizacji zadania pn. Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego. Etap II”
Zapytanie oraz załączniki

2022-01-10
Protokół z rozeznania cenowego

 


2021-12-22 II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego, na okres 15 lat.
Ogłoszenie oraz załączniki

2022-01-27
Informacja

 


2021-12-09 Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału
Ogłoszenie oraz załączniki

2021-12-22
Protokół


2021-12-08 Zapytanie ofertowe na:„Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu sztumskiego w 2022 r. oraz ich przechowywanie  na parkingu strzeżonym”
Ogłoszenie oraz załączniki


2021-12-03 Zapytanie ofertowe na:"Wycinka drzew z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego"
Ogłoszenie oraz załączniki

 


2021-11-25 Zapytanie ofertowe na: “Zakup i dostawa tonerów na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie. Odbiór zużytych tonerów”

Ogłoszenie oraz załączniki

2021-12-21 Protokół
Protokół


 

2021-10-12 Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego,
na okres 15 lat.

Ogłoszenie oraz załączniki

 

 


2021-09-07 Zapytanie ofertowego na: „Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie  elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Sztumie”.
Ogłoszenie oraz załączniki

2021-09-23 Protokół z postępowania o zamówienie publiczne
Protokół

 


2021-09-03 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni chodników i dróg powiatowych oraz placu na terenie szpitala w Sztumie.

Ogłoszenie

 


2021-08-19 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni chodników i dróg powiatowych oraz placu na terenie szpitala w Sztumie.

Ogłoszenie

2021-09-03
Unieważnienie


2021-07-15  Zapytanie ofertowego na:
“Modernizacja 5 pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum”

Zapytanie ofertowe oraz załączniki

2021-07-26 Protokół z postępowania o zamówienie publiczne

Protokół

 


2021-06-18 Zapytanie ofertowe na:
Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2021 – zadanie nr 1,
Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2021 – zadanie nr
2. 

Zapytanie ofertowe oraz załączniki

 


2021-05-17 Zapytanie ofertowe na wykonanie: Usługi koszenia traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2021 roku:
Zadanie nr 1 – Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych nr 2912G, 2913G, 3101G, 3102G, 3104G, 3110G, 3128G, 3129G, 3130G, 3131G,
Zadanie nr 2 – Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych nr 2936G, 3100G, 3111G, 3112G, 3123G, 3124G, 3125G, 3126G,
Zadanie nr 3 – Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych nr 3117G, 3118G, 3119G, 3121G, 3122G, 3127G, 3132G, 3133G, 3134G, 3139G, 3145G
Zadanie nr 4 – Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych nr 2900G, 2901G, 3103G, 3105G, 3107G, 3108G, 3109G, 3141G, 3144G,
Zadanie nr 5 – Usługa koszenia traw z poboczy dróg powiatowych nr 3113G, 3114G, 3115G, 3116G, 3137G, 3140G, 3142G, 3143G, 3146G, 3147G

Zapytanie oraz załączniki

Protokół z postępowania

 


2021-05-14 Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa WYPOSAŻENIA SPECJALISTYCZNEGO ORAZ JEDNOLITEGO UBIORU DLA UCZNIÓW  ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W DZIERZGONIU

Zapytanie

Załączniki

2021-05-25 Protokół z postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

Protokół

 


2021-04-23 OGŁOSZENIE NA NAJEM POMIESZCZENIA W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA OKRES DO 3 LAT.
Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem części lokalu użytkowego o pow. 5 m2 znajdującego się na parterze budynku będącego siedzibą Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31 z przeznaczeniem na ustawienie automatycznego urządzenia (wolnostojącego) służącego do wpłat i wypłat gotówki lub świadczenia usług biurowych  w godzinach pracy Starostwa.
Ogłoszenie oraz załączniki

 


2021-04-19 Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 zł.
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w ilościach szacunkowych:

- Remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera o średniej grubości 4 cm w ilości 1000 m2,
- Remont cząstkowy nawierzchni  przy użyciu masy bitumicznej w ilości 90 ton,
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 50 ton.
Zapytanie oraz załączniki

 


 

2021-03-30 ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie dokumentacji projektowo wykonawczo kosztorysowej na dobudowę windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół in. J. Kasprowicza w Sztumie
Zapytanie oraz załączniki

2021-04-06 Protokół z postępowania o zamówienie publiczne

 


2021-03-10 ZAPYTANIE OFERTOWE “Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na montaż gruntowej pompy ciepła w SOSW w Kołozębiu”
Zapytanie oraz załączniki

2021-03-17 Protokół z postępowania o zamówienie publiczne

 


2021-02-16  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 złotych: Dobudowa windy do ZS. im. Kasprowicza w Sztumie, faza: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej na dobudowę windy zewnętrznej przybudynku Zespołu Szkół in. J. Kasprowicza w Sztumie"

Ogłoszenie oraz załącznik

2021-02-24 Protokół z postępowania
Protokół

 


2020-12-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Bankowa obsługa budżetu powiatu sztumskiego tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie
SIWZ

2020-12-28 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja

2021-01-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zawiadomienie

 


2020-12-11 Zapytanie ofertowe na wykonanie:
Zadanie nr 1:
- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 2936G na odcinku Pawłowo – Dzierzgoń o powierzchni 12 000 m2,
- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3112G na odcinku Stara Wieś – DP 3114G o powierzchni 3000 m2,

Zadanie nr 2:
- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztumska Wieś – Polaszki o powierzchni 2000 m2,
- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3103G DK nr 55 – Stacja Kolejowa o powierzchni 1000 m2,

Zapytanie oraz załączniki

2020-12-31 Protokół z zamówienia publicznegona

Protokół

 

 


2020-12-08 ZAPYTANIE OFERTOWE
zakup i dostawa tonerów na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie, odbiór zużytych tonerów.

Zapytanie oraz załączniki

2020-12-30 Protokół

Protokół

 


2020-12-08 ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2021 r.”

Zapytanie oraz załączniki

2020-12-21 Protokół zamówienia publicznego

Protokół

 


2020-11-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2021 roku

Ogłoszenie

SIWZ

2020-12-02 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja

2020-12-02 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY,

Zawiadomienie

2020-12-15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dla zadań 3, 4, 5, 6, 8, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29

Zawiadomienie

 

 


 

2020-11-24 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2021 roku”

Unieważnienie

 

 


 

2020-11-17 Zapytanie ofertowe na
“Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów z dróg na terenie Powiatu Sztumskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym na podstawie art.130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.)”.

Zapytanie oraz załączniki

 


2020-11-17 Zapytanie ofertowe na wykonanie:
Zadanie nr 1:

- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 2936G na odcinku Pawłowo – Dzierzgoń o powierzchni 3200 m2,

- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3114G na odcinku Tywęzy – Dzierzgoń o powierzchni 4800 m2,

- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3122G na odcinku Dzierzgoń – Prakwice o powierzchni 3600 m2,

- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3124G na odcinku Budzisz – Jasna o powierzchni 3200 m2,

Zadanie nr 2:

- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3104G na odcinku Nowy Targ – Krasna Łąka o powierzchni 5600 m2,

- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3133G na odcinku Myślice – Latkowo o powierzchni 7200 m2,

Zadanie nr 3:

- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3137G na odcinku Mikołajki Pomorskie – Minięta Szlacheckie o powierzchni 4000 m2,

- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3146G na odcinku Perklice – Stążki o powierzchni 4000 m2,

- Wycinka krzaków z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3109G na odcinku wiadukt kolejowy – Kalwa o powierzchni 3200 m2,

Zapytanie oraz załączniki

2020-12-03 Protokół z zamówienia publicznego

Protokół

 

 


2020-11-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2021 roku
Ogłoszenie
SIWZ

2020-11-16 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja

 


 

2020-10-23 Zapytanie ofertowe
wykonanie "Modernizacja 5 pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Zapytanie oraz załączniki

2020-10-29 dot. Modernizacja 5 pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie
Zamawiający informuje, że w zakresie zadania znajduje się zakup i montaż następujących urządzeń:
1. Rzutnik: projektor lampowy 1920 x 1200 px x 5000 lm 3 LCD, wifi ready.
2. Uchwyt do rzutnika: sufitowy z regulowanym ramieniem 127 – 577 mm – 25 kg.
3. Zasilacz awaryjny Smart UPS moc pozorna 2200 Va, moc skuteczna 1980 V (8xIEC, AVR, LCD, RACK).
W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 3 listopada godzina 10:00.

2020-11-16 Protokół z rozpoznania ofert
Protokół

 


2020-10-23 Zapytanie ofertowe
na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej Dostosowania budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu do wymogów przeciwpożarowych wraz z dobudową zewnętrznej windy ewakuacyjnej. (zadanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro)
Zapytanie oraz załączniki

2020-10-30 Protokół zapytania ofertowego
Protokół


2020-10-21 Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia serwerowni (części A, B, C)
Zapytanie oraz załączniki

2020-10-29 Protokół zamówienia publicznego
Protokół

 


2020-10-13 Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia serwerowni
Zapytanie oraz załączniki

2020-10-21 Unieważnienie zapytania ofertowego
Unieważnienie

 


2020-10-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie
SIWZ

2020-10-20 Informacja z otwarcia ofert
Informacja

2020-10-28
Zawiadomienie o wyborze oferty
 


2020-10-06 Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz wyposażenia serwerowni
Zapytanie oraz załączniki

2020-10-13 Unieważnienie zapytania ofertowego
Unieważnienie


2020-09-28  II przetarg pisemny nieograniczony
Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego,
Ogłoszenie oraz załączniki

2020-11-26 Informacja o wyniku przetargu
Informacja

 


2020-09-22 Zapytanie ofertowe
na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej Dostosowania budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu do wymogów przeciwpożarowych wraz z dobudową zewnętrznej windy ewakuacyjnej. (zadanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro)
Zapytanie oraz załączniki

formularz ofertowy

oświadczenie wykonawcy

projekt umowy

2020-10-21 Protokół zamówienia publicznego
Protokół

 


2020-09-18 Zapytanie ofertowe
Ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów; fotorejestracja pasa drogowego; stały plan organizacji ruchu; oprogramowanie do zarządzania zajęciem pasa drogowego.
Zapytanie oraz załączniki

2020-09-23 Odpowiedź na pytania
Odpowiedź

2020-09-24 Odpowiedź na pytania 2
Odpowiedź

2020-10-02 Protokół zamówienia publicznego
Protokół

 


2020-09-02 Zapytanie ofertowe
Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI  9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapytanie oraz załączniki

2020-10-05 Protokół zamówienia publicznego
Protokół

 


2020-08-14 Zapytanie ofertowe
Budowa rurociągu kablowego i linii optotelekomunikacyjnej łączących budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31 w Sztumie z budynkiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Mickiewicza 39B w Sztumie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Zapytanie
Załączniki

2020-09-01 Protokół zamówienia publicznego
Protokół

 


2020-07-31 Przetarg ustny nieograniczony
Starosta Sztumski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka, gmina Sztum oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 139/1 i 139/2 o łącznej powierzchni 5,57 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uprawy rolne.
Ogłoszenie

 


2020-07-21 Zapytanie ofertowe
„Przetworzenie do postaci cyfrowej oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus – działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu informatycznego TurboEWID wersja 9.2 oraz ich  integracja z obiektami baz danych EGIB, BDOT500, GESUT.”
Zapytanie ofertowe
Załączniki

2020-08-06
Protokół


2020-07-10 Zapytanie ofertowe
„Zakup wyposażenia i sprzętu do walki z COVID-19 dla Karetek Sztumskich”
Zapytanie ofertowe oraz załączniki

2020-07-27
Protokół

2020-07-29
Wybór oferty

 


2020-07-01 Zapytanie ofertowe
na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zagospodarowanie terenów należących do Powiatu Sztumskiego w zielono-niebieską infrastrukturę.
Zapytanie

2020-07-06 Odpowiedź na zapytanie ofertowe
Odpowiedź

2020-07-13
Protokół
 
2020-06-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
2020-06-16 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja
2020-06-30 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zawiadomienie o wyborze oferty


2020-06-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego” |
Część I:
- „Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w powiecie sztumskim”  ze środków Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Część II:
- „Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach projektu nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
Ogłoszenie
SIWZ

2020-06-09  Informacja z otwarcia ofert
Informacja

2020-06-22
Zawiadomienie

 


2020-05-07 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie koszenia traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2020 roku
Zapytanie oraz załączniki

2020-05-14 Zmiana w załącznikach nr 2A-2E do zapytania ofertowego
Informacja

2020-06-02 Protokół z zamówienia publicznego
Protokół


2020-04-22 ZAPYTANIE OFERTOWE
Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 3100G Dzierzgoń – Waplewo Wielkie – Ramoty w miejscowości Waplewo Wielkie
Ogłoszenie oraz załączniki

2020-04-27 Informacja o zmianie załącznika nr 4
Informacja
Załącznik nr 4

2020-05-12
Protokół zamówienia publicznego

 


2020-04-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”
Część I „Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w powiecie sztumskim” ze środków Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Część II „Zakup i dostawa laptopów oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sztumie
Ogłoszenie
SIWZ

2020-04-14 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Odpowiedź

2020-04-17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja

2020-04-30 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część II
Zawiadomienie

2020-04-30 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – Część II
Unieważnienie

2020-05-04 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA ORAZ O PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRNEJ CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY ZŁOŻONYCH OFERT - Część II
Informacja

2020-05-04 ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POWTÓRZONĄ CZYNNOŚCIĄ BADANIA I OCENY OFERT
Zawiadomienie


2020-03-25 Zapytaina ofertowe:
Zadanie nr 1 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2020.
Zadanie nr 2 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2020.
Zapytanie ofertowe
Załączniki

2020-04-09
Protokół


2020-02-14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM
Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony za oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską "Biała Góra", stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.
Ogłoszenie o przetargu
Załącznik 1 oraz załącznik 2

2020-03-25
Informacja o wyniku przetargu


2020-01-21 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wycinka drzew i złomów (wiatrołomów) drzew z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego wraz z wykupem drewna pozyskanego z wycinki.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
 


2019-12-10 ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Zapytanie oraz załączniki

2019-12-18 PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Protokół

 


2019-12-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
"Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Ogłoszenie

SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:
-I z dnia 06.12.2019r.
-II z dnia 10.12.2019r.
2019-12-11
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
- Zmiana SIWZ I
- SIWZ poprawiona I

2019-12-14 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:
- III z dnia 12.12.2019r.

- Zmiana SIWZ II
- SIWZ poprawiona II

2019-12-18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja

2019-01-08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY
Informacja

 2019-11-28 Zapytanie ofertowe
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
Zapytanie
Załączniki

 


2019-11-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
„Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Ogłoszenie
SIWZ

2019-12-04 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja

2019-12-05 Zawiadomienie unieważnieniu postepowania
Unieważnienie


2019-11-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki

2019-11-28
Załączniki w formie edytowalnej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
- I z dnia 03.12.2019r.
- II z dnia 03.12.2019r.
- III z dnia 05.12.2019r.
- IV z dnia 06.12.2019r.
- V z dnia 06.12.2019r.

- Zmiana SIWZ I
- SIWZ poprawiona I

2019-12-11
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zmiana SIWZ II
-SIWZ poprawiona II

2019-12-13 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- Zmiana SIWZ III

2019-12-13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
- VI z dnia 06.12.2019r.
- VII z dnia 10.12.2019r.
- VIII z dnia 11.12.2019r.
- IX z dnia 11.12.2019r.
oraz
- Zmiana SIWZ IV
- SIWZ poprawiona III

2019-12-19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja

2020-03-05 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY
Zawiadomienie

 2019-11-26 Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2020 r.

Zapytanie

2019-11-28
Wersja edytowalna

2019-12-27 PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Protokół

 

 


2019-11-26 Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa tonerów na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2020 r.

Zapytanie

2019-11-28
Wersja edytowalna

2019-12-27 PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Protokół

 


2019-11-15 ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

2019-11-20 Odpowiedź na pytania
Odpowiedź

2019-11-27 Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Protokół 

2019-10-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki

2019-10-29 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
SIWZ poprawiona

2019-11-07  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
SIWZ poprawiona

2019-11-13 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
- I z dnia 23.10.2019r.
- II z dnia 25.10.2019r.
- III z dnia 25.10.2019r.
- IV z dnia 28.10.2019r.
- V z dnia 28.10.2019r.
- VI z dnia 13.11.2019r.
- VII z dnia 28.10.2019r.
- VIII z dnia 13.11.2019r.
- IX z dnia 04.11.2019r.

- Zmiana SIWZ III
- SIWZ poprawiona III
- - Załącznik C po zmianach

2019-11-18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
- Informacja

2019-12-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Informacja

 

 2019-11-08 Zapytanie ofertowe
Przetworzenie do postaci cyfrowej oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus – działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu informatycznego TurboEWID wersja 9.2 oraz ich  integracja z obiektami baz danych EGIB, BDOT500, GESUT.”

Zapytanie oraz załączniki

2019-11-20 Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Protokół
 


2019-11-08

 Unieważnienie postępowania
 „Konwersję mapy zasadniczej do wymogów „Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej” oraz „Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT”  dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych.”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie


2019-10-24

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku” Zadanie Nr 17 - Odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie miasta Sztum”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2019-10-18 Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:”Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

Zapytanie

Załączniki

2019-12-14 Protokół zamówienia publicznego
Protokół

 


2019-10-16

Zawiadomienie o wyborze, wykluczeniu i odrzuceniu oferty dot.
„Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 2019-10-16

Zapytanie ofertowe:

 „Konwersja mapy zasadniczej do wymogów „Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej” oraz „Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT”  dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych.”

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Załączniki

 


2019-10-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku-Zadanie Nr 17 - Odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie miasta Sztum

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2019-10-15

Protokół zamówienia publicznego

Dotyczy zapytania ofertowego : „Wykonanie nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Protokół


2019-10-10

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania:

Uniważnienie


2019-10-08

Protokół zamówienia publicznego:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2019-10-03

Zapytanie ofertowe na:

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2019-10-02

Zapytanie ofertowe:
Wykonanie utwardzenia pobocza na drogach powiatowych:
- nr 3133G na odcinku Myślice – Gisiel na długości 2900 m,
- nr 3129G na odcinku Grzymała – Szropy na długości 1100 m.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy


2019-09-23

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania

Informacja

 


2019-09-20

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
Dotyczy zapytania ofertowego : „Wykonanie nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2019-09-16

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2019-09-16

Protokół zamówienia publicznego
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego


>> Plik do pobrania:

Protokół

 

 


2019-09-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY,

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania:
Zawiadomienie


2019-09-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9

 


2019-09-04

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2019-08-29

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2019-08-21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2019-08-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020 roku

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 9

 

 


2019-08-12

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2019-07-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik C

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5

 


2019-07-19

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości do 30 000 euro
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Wykonanie nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2019-07-18

Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na:
a) Etap I - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie
b) Etap II - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów i budynków  Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za trwały zarząd

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


 

2019-07-01

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na:
1) Etap I - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie

2) Etap II - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów i budynków  Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za trwały zarząd

>> Pliki do pobrania:
Zmiana zapisu do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 – Projekt umowy

 


2019-06-28

Zapytanie ofertowe - Starostwo Powiatowe w Sztumie zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30.000 euro na:
 
a)    Etap I - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie
b)    Etap II - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów i budynków  Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za trwały zarząd

>> Pliki do pobrania:

Zaptanie ofertowe oraz załączniki

 


2019-06-25

Protokół zamówienia publicznego  - Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2019 roku.

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2019-05-24

Zapytanie ofertowe

Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2019 roku.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki


2019-04-08

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. zapytania ofertowego: "pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2019-04-02

Starostwo Powiatowe w Sztumie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie".

>> Plik do pobrania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 


2019-04-02

Zapytanie ofertowe na:
Zadanie nr 1 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2019.

Zadanie nr 2 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2019.

>> Plik do pobrania

Zapytanie oraz załączniki

 


2019-04-02

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.

Zadanie nr 1 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2019.

Zadanie nr 2 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2019.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2019-03-20

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2019-03-13

Protokół zamówienia publicznego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych w 2019 r., zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego

>> Plik do pobrania

Protokół

 


2019-03-13

Protokół zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

>> Plik do pobrania

Protokół

 


2019-03-13

Zapytanie ofertowe:

Zadanie nr 1 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2019.

Zadanie nr 2 -  Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2019.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

Formularz ofertowy

Załącznik A

 


2019-03-13

Protokół z zrozpoznania cenowego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 30000 euro.

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2019-03-08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 

 


2019-03-04


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”


>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie


2019-02-28

Zapytanie ofertowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załącznik

 


2019-02-27

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 


2019-02-25

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych w 2019 r., zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego

>> Plik do pobrania

Zapytanie oraz załączniki

 


2019-02-20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2019-02-15

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”


>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2019-02-15

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”


>> Pliki do pobrania:

Odpowiedź

Załącznik C1

 

 


2019-02-14

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2019-02-14

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

SIWZ poprawiona

 


2019-02-14

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”


>> Plik do pobrania

Odpowiedź

 


2019-02-14

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dot. przetargu:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 

 


2019-02-12

Protokół z rozpoznania cenowego - wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej stropu (wywołanej jego ugięciem) pomiędzy salą sportową na parterze a salą gimnastyczną na poddaszu budynku

>> Plik do pobrania

Protokół

 

 


2019-02-07

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
„Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie,  ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

>>  Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2019-02-06

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu: „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2019-02-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik C

Załączniki - wersja edytowalna
 


2019-02-04

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej stropu (wywołanej jego ugięciem) pomiędzy salą sportową na parterze a salą gimnastyczną na poddaszu budynku.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Szczegóły
 


2019-01-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2019-01-11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Zadanie II

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”


>> Pliki do pobrania:

Zawiadomienie

 


2019-01-04

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu:
„Dostawa wyposażenia dla potrzeb uruchomienia Pracowni Techniki Rolniczej do praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie