Starostwo Powiatowe w Sztumie

Sprawozdania

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres od X 2022 roku do IX 2023 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres od X 2021 roku do IX 2022 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres od X 2020 roku do IX 2021 roku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres od X 2019 roku do IX 2020 roku.

Sprawozdanie  z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres od XI 2018 roku  do IX 2019 roku