Starostwo Powiatowe w Sztumie

Sprawozdania

Sprawozdanie   z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres od XI 2018 roku  do IX 2019 roku