Starostwo Powiatowe w Sztumie

Lista uchwał Zarządu Powiatu

 

Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024







 



Rok 2002

 

 



Uchwała Nr 1/2002 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok

Uchwała Nr 2/2002 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 3/2002 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok

Uchwała Nr 4/2002 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 5/2002 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok

Uchwała Nr 6/2002 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 7/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 stycznia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 8/2002 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2002 rok

Uchwała Nr 9/2002 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 10/2002 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok

Uchwała Nr 11/2002 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Rok 2003



Uchwała Nr 12/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 13/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 14/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu Sztum na miesiąc styczeń, luty i marzec 2003 roku

Uchwała Nr 15/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 16/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 17/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 04 marca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 18/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 04 marca 2003 roku sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 19/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie przyznawania nagrody za najlepszą pracę maturalną z języka polskiego

Uchwała Nr 20/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2002 rok

Uchwała nr 21/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 01 kwietnia 2003 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu Sztum na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2003 roku

Uchwała Nr 22/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 23/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 kwietnia 2003 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 24/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 25/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 26/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 04 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 27/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 04 czerwca 2003 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 28/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 czerwca 2003 roku w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr 29/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Barlewiczkach gm. Sztum” dla Pani Ewy Czapiewskiej

Uchwała Nr 31/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 02 lipca 2003 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu Sztum na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2003 roku

Uchwała Nr 32/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 02 lipca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu powiatu Sztum

Uchwała Nr 33/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 34/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych

Uchwała nr 35/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 01 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2003 roku

Uchwała Nr 36/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 01 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 37/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 sierpnia 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

Uchwała Nr 38/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 39/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 sierpnia 2003 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 40/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 41/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 42/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 01 września 2003 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli jednostek budżetowych

Uchwała Nr 43/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 45/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 46/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2003 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała nr 47/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 października 2003 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu Sztum na miesiące październik, listopad i grudzień 2003 roku

Uchwała Nr 48/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 października 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 49/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 października 2003 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 50/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 51/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr 52/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 53/2003 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Rok 2004



Uchwała Nr 4/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2003 rok

Uchwała Nr 5/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 6/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 7/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu Sztum na miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2004 roku

Uchwała Nr 8/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli podległych jednostek organizacyjnych

Uchwała Nr 9/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 07 maja 2004 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr 10/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 11/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 12/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o finansowanie projektu: „Młodzież przyszłością powiatu" - Działanie 1.2 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

Uchwała Nr 13/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o finansowanie projektu: „Na pracę nigdy nie jest za późno" - Działanie 1.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

Uchwała Nr 14/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 15/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 16/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 17/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała nr 18/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu Sztum na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2004 roku

Uchwała nr 19/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2004 roku

Uchwała Nr 20/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 21/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 września 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 22/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 września 2004 roku w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego projektu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami"

Uchwała Nr 23/2004 Zarządu Powiatu w Sztumie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 24/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2004 roku wsprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 25/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu

Uchwała Nr 26/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 października 2004 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące październik, listopad i grudzień 2004 roku

Uchwała Nr 27/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 października 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok

Uchwała nr 28/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 października 2004 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 29/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 30/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 31/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektów pn. „Stypendia dla studentów pow. sztumskiego - przyszłych uczestników rynku pracy UE” oraz „Stypendia dla uczniów szkół ponadgim. pow. sztumskiego - przyszłych pracowników UE” i upoważnienia dwóch Członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie występowania o przyznanie dofinansowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa

Uchwała Nr 33/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 34/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 35/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Uchwała Nr 36/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 37/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 38/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr 39/2004 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Rok 2005



Uchwała Nr 1/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 2/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 3/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 lutego 2005 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezrobotny - reaktywacja" w ramach 1.5 SPO RZL

Uchwała nr 4/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 lutego 2005 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2005 roku

Uchwała Nr 5/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 lutego 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 6/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektów: „Programu ochrony środowiska dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” i „Planu gospodarki odpadami dla gminy Stary Dzierzgoń na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”

Uchwała Nr 7/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektów: „Programu ochrony środowiska dla gminy Stary Targ na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” i „Planu gospodarki odpadami dla gminy Stary Targ na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011

Uchwała Nr 8/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego

Uchwała Nr 9/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektów: „Programu ochrony środowiska dla gminy Dzierzgoń na lata
2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” i „Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Dzierzgoń na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011


Uchwała Nr 10/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 11/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 12/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sztum za 2004 rok

Uchwała Nr 13/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 14/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 15/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2005 roku

Uchwała Nr 16/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr 17/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr 18/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 19/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 20/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 21/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 23/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektów pn. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” oraz „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” i upoważnienia dwóch członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie występowania o przyznanie dofinansowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa.

Uchwała Nr 24/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 25/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 26/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Uchwała Nr 27/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr 28/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i Regulaminu konkursu na stanowisko pełnomocnika Zarządu Powiatu Sztumskiego do utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie

Uchwała Nr 29/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego

Uchwała Nr 30/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 32/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektów „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” i „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”

Uchwała Nr 33/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 34/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 35/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 36/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2005 r.

Uchwała Nr 37/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 38/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała Nr 39/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą Dzierzgoniu do zawarcia aneksu w imieniu Powiatu Sztumskiego do umowy o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL

Uchwała Nr 40/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 41/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała nr 42/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące październik, listopad i grudzień 2005 roku

Uchwała nr 43/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 października 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr 44/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała nr 45/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 października 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała nr 46/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 03 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała nr 48/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

Uchwała nr 49/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Uchwała Nr 50/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok Na podstawie art. 128 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

Uchwała nr 51/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwala nr 52/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach do zawierania umów w imieniu Powiatu Sztumskiego o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacji Projektu w Ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Uchwała Nr 53/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała nr 54/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała nr 55/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

Uchwała nr 56/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności

Uchwała nr 58/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu do zawierania umów w imieniu Powiatu Sztumskiego o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

Uchwała nr 59/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała nr 60/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała nr 61/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała nr 62/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami


Rok 2006





UCHWAŁA Nr 1/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok

Uchwała Nr 2/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 stycznia 2006 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwu powiatowemu ustawami

Uchwała nr 3/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2006 roku

Uchwała nr 4/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania i podejmowania wszelkich czynności za Powiat Sztumski w ramach projektu „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy – Alternatywa II”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uchwała nr 5/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udział i realizację przez Zespół Szkół w Sztumie w projekcie nt. „Subkultury – kultury młodzieżowe” w ramach Programu Młodzież

UCHWAŁA Nr 6/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Uchwała nr 7/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2006 roku

Uchwała nr 8/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 9/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w konkursie o dofinansowanie realizacji projektów w ramach SPO RZL 2004-2006 oraz składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją tych projektówi

UCHWAŁA nr 10/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2005 rok

UCHWAŁA nr 12/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie za 2005 rok

UCHWAŁA Nr 13/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok

Uchwała nr 14/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do podpisywania umów partnerskich w ramach realizacji projektów w ramach SPO RZL 2004-2006

UCHWAŁA nr 15/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Uchwała nr 16/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi

Uchwała nr 17/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku

UCHWAŁA nr 19/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok

UCHWAŁA nr 20/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok

Uchwała nr 21/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi

UCHWAŁA nr 23/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 maja 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok

UCHWAŁA nr 24/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2006 r.

UCHWAŁA Nr 25/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Uchwała Nr 26/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi

UCHWAŁA Nr 29/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok

Uchwała Nr 30/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30maja 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi

UCHWAŁA Nr 31/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok

Uchwała nr 32/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi

UCHWAŁA nr 35/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

UCHWAŁA nr 36/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Uchwała Nr 37/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi


Uchwała nr 48/2006 Zarzadu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 wrzesnia 2006r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z siedziba w Dzierzgoniu


Rok 2007





Uchwała nr 10/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Sztumskiego przez Komende Powiatowa Policji w Sztumie

Uchwała nr 11/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Uchwała nr 12/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu

Uchwała nr 16/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznajacej stypendia studentom akademii medycznej

Uchwała nr 29/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bud etu powiatu sztumskiego na miesiace styczen, luty i marzec 2007 roku

Uchwała nr 30/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2006r. w sprawie: wyra enia zgody na przystapienie do zadania i zło enie wspólnie z Samorzadem Województwa Pomorskiego Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pt. „Informatyzacja panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarzadzania i udostepniania przez Internet” ze srodków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Uchwała nr 44/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bud etu powiatu sztumskiego na miesiace kwiecien, maj i czerwiec 2007 roku

Uchwała nr 51/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie: wydania opinii o pozbawienie kategorii dróg powiatowych na droge wojewódzka na terenie powiatu iławskiego nastepujacych dróg: ul. Dabrowskiego i Zalewska w miescie Iława, Iława – Boreczno, Boreczno - do skrzyżowania z droga Nr 1307N, od skrzyżowania z droga nr 1194N do drogi nr 519.

Uchwała nr 52/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie: wydania opinii o pozbawienie kategorii dróg powiatowych na terenie m. Lubawa nastepujacych ulic: Jagiellonska, Kwiatowa, Ogrodowa, Pawia, Ratuszowa, Sw. Barbary, Plac 700-lecia.

Uchwała nr 66/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: wytypowania przedstawicieli powiatu sztumskiego do Powislanskiej Organizacji Turystycznej z siedziba w Sztumie

Uchwała nr 68/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Uchwała nr 71/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2007 roku w Sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 72/ 2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2007 roku W sprawie powołania składu Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im.. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Uchwała nr 73/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o Nagrode Starosty Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr 74/2007 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR 75/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu bud etu powiatu sztumskiego za II kwartały 2007 r.

Uchwała nr 76/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wybór podmiotu zewnętrznego, który opracuje i wdro y kierunki działan naprawczych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr 77/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 lipca 2007 w sprawie powołania składu osobowego Sadu konkursowego do wyboru wykonawcy opracowania kierunków działan naprawczych w SP ZOZ w Sztumie

Uchwała nr 79/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły i placówki

Uchwała nr 92/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 2 października 2007 roku "w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do współpracy przy realizacji badań ankietowych p.t „Badania beneficjentów ostatecznych pomocy udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzki cli 2004-2006 w sześć miesięcy po zakończeniu ich udziału w projekcie" oraz „Badania ankietowego skuteczności aktywnych polityk rynku pracy wobec osób bezrobotnych"

UCHWAŁA nr 108/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2008 rok wraz z objaśnieniami i prognozą długu oraz informacją o stanie mienia powiatu na dzień 30 września 2007 roku


Rok 2008




Uchwała nr 1/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu sztumskiego na 2008 rok

Uchwała nr 3/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu ustawami

UCHWAŁA NR 4/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała nr 5/08 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 lutego 2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu współfinansowanego w ramach EFS – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 6/08 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego


UCHWAŁA NR 8/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok


Uchwała Nr 9 /2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

UCHWAŁA NR 10/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 05 marca 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA nr 12/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2007r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

UCHWAŁA Nr 13/2008 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 19 marca 2008 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalajace, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oswiatowych powiatu sztumskiego na 2008r.

Uchwała Nr 14/2008 Zarządu Powiatu sztumskiego z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego

UCHWAŁA NR 20/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok


Uchwała nr 27/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia

UCHWAŁA NR 28 /2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 30/2008 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie ponoszenia przez wnioskodawców opłat z tytułu dodatkowych kosztów zwiazanych z udostepnianiem informacji publicznej.

UCHWAŁA NR 34/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała nr 36/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia zgody na przystapienie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach do konkursu nr 01/PO KL/9.3/2008, w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Głównemu Ksiegowemu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach do zawierania umów w imieniu Powiatu Sztumskiego o współfinansowanie ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacji projektu w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UCHWAŁA NR 37/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 38/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjecia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2008 r.

UCHWAŁA NR 42/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 45/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 48/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała nr 54/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia zgody na przystapienie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach do konkursu nr 01/PO KL/9.3/2008, w ramach Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Głównemu Ksiegowemu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach do zawierania umów w imieniu Powiatu Sztumskiego o współfinansowanie ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacji projektu w ramach Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UCHWAŁA Nr 55/2008 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23.07.2008 r. w sprawie: wydania opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej na droge gminna na terenie powiatu iławskiego – Gmina Iława nastepujacej drogi Nr 1329 N – ul. Dabrowskiego.

UCHWAŁA NR 57/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie przyjecia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2008 r.

Uchwała nr 59/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami”

Uchwała nr 60/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn.
„Program wyrównywania różnic miedzy regionami”


Uchwała nr 61/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 sierpnia 2008 roku w Sprawie składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela
mianowanego.


UCHWAŁA nr 62/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2008 roku.

UCHWAŁA NR 63/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 63/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok


Uchwała Nr 69/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 wrzesnia 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu sztumskiego

Uchwała nr. 70/08 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 wrzesnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji rozpatrujacej wnioski o nagrode Starosty Sztumskiego dla nauczycieli

Uchwała nr. 71/08 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 wrzesnia 2008 roku w sprawie powołania Kapituły Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR 76/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmiany bud etu powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 86/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała nr 89/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 94/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 95/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 100/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 04 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr 101/2008 Zarządu Powiatu sztumskiego z dnia 11 grudnia2008 rok w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego

UCHWAŁA NR 103/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany bud etu powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA nr 104/08 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozebiu

Uchwała nr 105/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku zmieniajaca Uchwałe Nr 96/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Potrafie, wiec moge” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. – Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powy szego projektu.

Uchwała nr 106/08 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniajaca uchwałe Nr 65/2008 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków dyrektora Specjalnego Osrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozebiu

UCHWAŁA NR 107/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 108/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR 109/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu ustawami


Rok 2009





Uchwała nr 2/2009 Zarzad Powiatu Sztumskiego z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego bud etu powiatu sztumskiego na 2009 rok

Uchwała nr 3/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych powiatowi sztumskiemu ustawami

Uchwała nr 4/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budzetu powiatu na 2009 rok

Uchwała nr 5/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budzetu powiatu na 2009 rok

Uchwała nr 6/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 lutego 2009 roku zmieniajaca uchwałe Nr 1/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu zadan po ytku publicznego w 2009 roku

Uchwała nr 7/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmiany budzetu powiatu na 2009 rok

Uchwała Nr 10/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego

Uchwała Nr 14/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania bud??etu powiatu sztumskiego za 2008 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2008 rok

Uchwała Nr 16/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierzawe nieruchomosci oraz sprzetu medycznego i wyposazenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie na okres do 20 lat wraz z przejeciem zadan zwiazanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych na terenie Powiatu Sztumskiego. 

UCHWAŁA NR 17/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany w budzecie powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR 18/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budzetu powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR 19/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjecia informacji o wykonaniu budzetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2009 r.

Uchwała Nr 21/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 07 maja 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok

Uchwała Nr 25/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok

Uchwała Nr 26/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie na spłate zobowiazan wymagalnych.

Uchwała Nr 31/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Uchwała Nr 36/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozebiu

 

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku sprawie przyjecia informacji o wykonaniu budrzetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009r.

Uchwała Nr 42/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok

Uchwała Nr 46/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

 

Uchwała nr 47/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2009r.w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budzetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2009 roku.

Uchwała NR 59/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 pazdziernika 2009 roku w sprawie przyjecia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2009 r.

Uchwała NR 60 / 2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 pazdziernika 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

Uchwała nr 61/2009 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie przyjecia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2010 rok wraz z objasnieniami i prognoza długu oraz informacja o stanie mienia powiatu na dzien 30 września 2009 roku

Prognoza długu na rok 2010 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dania 30 czerwca 2005 r. oraz z wyliczeniami zgodnymi z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r



Rok 2010

 




Uchwała Nr 1/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.

Uchwała Nr 5/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.

Uchwała nr 6/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: harmonogramu budżetu powiatu sztumskiego na okres I kwartał 2010 roku.

Uchwała Nr 10/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 05 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Uchwała Nr 11/2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2010. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2009 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2009 rok

Uchwała Nr 12/ 2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.

Uchwała Nr 13/2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Załącznik do Uchwały nr 13/2010.

Uchwała nr 14/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie: harmonogramu budżetu powiatu sztumskiego na okres II kwartał 2010 roku

Uchwała Nr 15/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.

UCHWAŁA NR 15/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Uchwała Nr 18/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.

Uchwała Nr 22 /2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.

Uchwała Nr 23/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.

UCHWAŁA NR 25/2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Uchwała nr 27/2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: harmonogramu budżetu powiatu sztumskiego na okres III kwartał 2010 roku

UCHWAŁA NR 28/2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Uchwała nr 32 /2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu.

Uchwała Nr 33/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia członków zarzadu powiatu do zawarcia umowy kredytowej .

UCHWAŁA NR 34/2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR 37/2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA nr 38/2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej powiatowych samorządowych jednostek budżetowych

UCHWAŁA nr 39/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2010 roku.

UCHWAŁA NR 41 / 2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR 43 / 2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 03 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR 44 / 2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rokok

UCHWAŁA NR 46 / 2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR 47 / 2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR 49 /2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 października 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2010 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 49 /2010 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 października 2010 roku

UCHWAŁA NR 50 / 2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 pazdziernika 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR 51/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA nr 53/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przyjecia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2011 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2011-2021.

Uchwała nr 54/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu.

Uchwała nr 55/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zabezpieczenia w budzecie Powiatu Sztumskiego na rok 2011 srodków na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS.

Uchwała nr 56/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2010 roku dot. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 57/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie ubiegania sie o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR 58 / 2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR 59 / 2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 03 grudzien 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Uchwała Nr 60 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu

UCHWAŁA NR 61/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok



Rok 2011

 




UCHWAŁA Nr 1/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania wniosku i umowy na realizacje projektu pn: Uczen Barlewiczek Europejczykiem-nowe umiejetnosci, nowe możliwosci” w ramach programu Leonardo da Vinci – „UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Uchwała nr 2/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: harmonogramu budżetu powiatu sztumskiego na okres I kwartału 2011 roku

Harmonogram wydatków I kw 2011

UCHWAŁA NR 3/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Plan wydatków, załącznik nr 1 do Uchwały NR 3/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Uchwała nr 4/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 14.02.2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załącznik do Uchwały nr 4 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 14.02.2011 r

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

UCHWAŁA NR 5 /2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji na spłate zobowiazan wymagalnych.

 

UCHWAŁA Nr 6/2011 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: wydania opinii dotyczacej pozbawienia dróg powiatowych w miescie Tolkmicko kategorii dróg powiatowych


UCHWAŁA NR 7/2011  Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lutego 2011 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia

 

UCHWAŁA NR 8/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Uchwała nr 9 /2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych powołanych do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadan publicznych oraz przyjecia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała Nr 10/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

UCHWAŁA Nr 11/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2011 w sprawie przyjecia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2010 rok.

UCHWAŁA nr 12/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2010r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

Uchwała NR 13 /2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2011roku w sprawie udzielenia upoważnienia

UCHWAŁA NR 14 / 2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Uchwała Nr 15/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonego Uchwałą nr 4/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 14.02.2011 roku

 

Uchwała nr 16/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego  z dnia 12 kwietnia  2011 roku
w sprawie: harmonogramu budżetu powiatu sztumskiego na okres II kwartału 2011 rok
u

 

UCHWAŁA NR 17/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR 18 /2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2011 r.

Uchwała Nr 19/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej .

 

Uchwała Nr 20/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalace, seminaria oraz
inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oswiatowych powiatu sztumskiego na 2011 r.

 

UCHWAŁA NR 21 / 2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA Nr 22/2011 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie: wydania opinii dotyczacej pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg
położonych w miescie i gminie Tolkmicko

 

Uchwała Nr 23/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie rozwiazania umowy o prace z dyrektorem Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu.

 

Uchwała Nr 24/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 maja 2011 roku
w sprawie powołania likwidatora Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu w zwiazku ze zmiana uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orlat „ w Dzierzgoniu.

 

Uchwała nr 25/2011  Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 maja 2011 roku  w sprawie powołania Kapituły Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego

 

UCHWAŁA NR 26 / 2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

 


UCHWAŁA NR 27/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego
z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontrolna rok 2011

 

Uchwała Nr 28/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do spraw zagospodarowania terenu wokół Szpitala Polskiego Sztum i okreslenia zakresu jej działania.

 

Uchwała Nr 29/2010 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny majatku ruchomego użytkowanego przez Szpital Polski Sztum i okreslenia zakresu jej działania.

 

Uchwała Nr 30/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 

UCHWAŁA NR 31/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR 32/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR 34/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

 

Uchwała Nr 35/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegajacego na zorganizowaniu i prowadzeniu dwóch odrebnych, całodobowych placówek opiekunczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i typu rodzinnego.

Uchwała Nr 36/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 20011 roku. w sprawie wyboru oferty na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przedłożonej przez Fundacje ‘BONA FIDE” z Dzierzgonia.

UCHWAŁA Nr 37/2011
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie wydania opinii dotyczacej pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg
położonych na terenie powiatu tczewskiego w miescie Pelplin oraz miescie i gminie Tczew

Uchwała nr 38 / 2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie: harmonogramu budżetu powiatu sztumskiego na okres III kwartału 2011 roku

UCHWAŁA NR 39 /2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie przyjecia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2011 r.

 

Uchwała Nr 40/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 1 sierpnia 2011 roku zmieniajaca uchwałe w sprawie powołania Komisji ds. oceny majatku ruchomego użytkowanego przez Szpital Polski Sztum i okreslenia zakresu jej działania.

 

UCHWAŁA NR 41/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA nr 42/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2011 roku.

UCHWAŁA nr 43/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjecia informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewziec, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2011 roku.

UCHWAŁA nr 44/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2011 roku.

UCHWAŁA NR 45/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Uchwała Nr 46/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania likwidatora Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu w zwiazku ze zmiana uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orlat „ w Dzierzgoniu.
 

UCHWAŁA NR 47/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok


Uchwała Nr 48/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla likwidatora Domu Dziecka
„Młodych Orlat” w Dzierzgoniu


UCHWAŁA NR 49 / 2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 wrzesnia 2011 roku
w sprawie zmiany bużtu powiatu na 2011 rok

 

UCHWAŁA NR 50/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 wrzesnia 2011 roku w sprawie: zmiany rocznego planu kontroli na rok 2011

 

UCHWAŁA NR 51/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 wrzesnia 2011 roku
w sprawie zmiany bużtu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR 52/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 roku
w sprawie zmiany bużtu powiatu na 2011 rok


UCHWAŁA NR 53/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 07 pazdziernika 2011 roku
w sprawie zmiany bużtu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR 54 / 2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 pazdziernika 2011 roku
w sprawie zmiany bużtu powiatu na 2011 rok


Uchwała nr 55 / 2011  Zarzadu Powiatu Sztumskiego  z dnia 20 pazdziernika   2011 roku
w sprawie: harmonogramu bużtu powiatu sztumskiego na okres IV kwartału 2011 roku

 


UCHWAŁA NR 58 /2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 pazdziernika 2011 roku
w sprawie przyjecia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2011 r.



UCHWAŁA NR 59 / 2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 pazdziernika 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR 60 / 2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany bużtu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA nr 61/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie: przyjecia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego
na lata 2012-2021 oraz projektu budżetu powiatu sztumskiego na 2012 rok wraz z
uzasadnieniem

UCHWAŁA NR 62/ 2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany bużtu powiatu na 2011 rokf


UCHWAŁA NR 63/ 2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany bużtu powiatu na 2011 rok


UCHWAŁA NR 64/ 2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany bużtu powiatu na 2011 rok


Uchwała nr 65/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do
realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania
różnic miedzy regionami II”

 

UCHWAŁA NR 66/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR 67/2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku
w sprawie zmianyżbudżetu powiatu na 2011 rok


Uchwała nr 68/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


UCHWAŁA NR 69/ 2011 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

 

 

 

Rok 2012

 


 

Uchwała Nr 70 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiazków dyrektora Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego w Usnicach

 

UCHWAŁA NR 71/ 2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego  z dnia 04 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Uchwała nr 72/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 stycznia 2012 roku
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Sztumskiego na lata 2012/2013 srodków na
wkład własny do projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Priorytetu VI
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS

 

Uchwała nr 73/2012  Zarzadu Powiatu Sztumskiego  z dnia 16 stycznia 2012 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie ubiegania sie o dofinansowanie
realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała nr 74/2012  Zarzadu Powiatu Sztumskiego  z dnia 16 stycznia 2012 roku
dot. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
do zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

UCHWAŁA NR 75/ 2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 16 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

 

UCHWAŁA Nr 76 Zarzadu Powiatu Sztumskiego  z dnia 16 stycznia 2012 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania wniosku i umowy na realizacje projektu
pn.:,, Jestesmy z Barlewiczek, nie boimy sie Europy. Sprawdzmy, czy to samo można zrobic
inaczej i lepiej’’ w ramach programu Leonardo Da Vinci- ,,UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE
ŻYCIE’’.

 

Uchwała nr 77/2012  Zarzadu Powiatu Sztumskiego  z dnia 20 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania założonych ofert
w otwarty konkursie na realizacje zadan publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz przyjecia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 

Uchwała Nr 78/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie upoważnienia Likwidatora SPZOZ w Sztumie do zawarcia umowy na dostawe
ciepła.

 

UCHWAŁA NR 79/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2012 rok
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

 

Uchwała nr  80/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego  z dnia 15 lutego 2012 roku
w  sprawie  składu  osobowego  komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  kontraktowego
ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego


UCHWAŁA NR   81/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego  z dnia  21 lutego 2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok


UCHWAŁA NR 82/ 2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok


Uchwała Nr 83/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia


Uchwała Nr 84/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Ewelinie Łegowskiej


Uchwała Nr 85/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oswiatowych powiatu sztumskiego

 

Uchwała nr 86/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 8 marca 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Uchwała Nr 87/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalace, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oswiatowych powiatu sztumskiego na 2012 r.


UCHWAŁA  nr 88/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego  z dnia 08 marca 2012 roku w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

 

UCHWAŁA NR  89/ 2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

 

Uchwała nr 90/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie ubiegania sie o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr  91/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2012 rok dot. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do zatwierdzenia i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 92/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2012
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie ubiegania sie o dofinansowanie
realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwała nr  93/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2012 dot. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do zatwierdzenia i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 94/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie na realizacje zadan publicznych oraz przyjecia Regulaminu Pracy
Komisji Konkursowej


UCHWAŁA  Nr 95/2012 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2012 w sprawie przyjecia sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2011 rok.

UCHWAŁA NR 96 /2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

 

UCHWAŁA NR 97/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

 

UCHWAŁA NR 98/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie.

 

UCHWAŁA NR 99/ 2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 100/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie, Zespołu Szkół im Jana Kasprowicza w Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach.

 

UCHWAŁA  NR 101 /2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia  2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2012 r.

 

Uchwała Nr 102/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sztumie

 

Uchwała Nr 103/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Uśnicach.

 

Uchwała Nr 104/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu z siedzibą przy ul. Gen. A. Zawadzkiego 15

 

Uchwała Nr 105/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica mającej siedzibę w Barlewiczkach 13

 

Uchwała Nr 106/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza mającej siedzibę w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3

 

Uchwała Nr 107/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.

 

UCHWAŁA NR 108/ 2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

 

UCHWAŁA NR 109/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Uchwała nr 110/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”

 

INFORMACJA ZA 2011 ROK

 

UCHWAŁA NR 111/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

 

UCHWAŁA NR 112/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

 

UCHWAŁA NR 113/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR 114/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2012 r.

 

UCHWAŁA nr 115/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2012 roku.

 

UCHWAŁA Nr 116/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3327G Stacja kolejowa Rakowiec – DW nr 521

 

Uchwała NR 117/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09.08.2012 roku w sprawie składu osobowego  komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Uchwała Nr 118/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2013 rok.

UCHWAŁA nr 119/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2012 roku.

UCHWAŁA nr 120/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2012 roku.

 

UCHWAŁA NR 121/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany  budżetu powiatu na 2012 rok

 

UCHWAŁA Nr 122/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny – Tarda – Ruś na odcinku od m. Winiec do m. Prośno.  

UCHWAŁA Nr 123/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg powiatowych: Nr 1266 N Samin – Stębark – Łodwigowo o długości 7,088 km, Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – Dr. Nr 1264 N o długości 5,020 km, Nr 1260 N Dr. Nr 1253 N (Pacółtowo) – Olsztynek o długości 2,674 km.

UCHWAŁA Nr 124/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 1225N Tabórz – Zawady Małe o długości 8,450 km.  

UCHWAŁA Nr 125/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg powiatowych: Nr 1220N Prątnica – Jagodziny o długości 0,215 km, Nr 1226N Napromek – Czerlin – Jagodziny o długości 1,177 km, Nr 1258N Elgnowo – Dr. Nr 1257N o długości 4,521 km, Nr 1268N Lewałd Wielki – Dr. Nr 1255N o długości 3,102 km, Nr 1266N Samin – Stębark – Łodwigowo o długości 1,708 km.

UCHWAŁA Nr 126/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg powiatowych: Nr 1192N Liksajny – Tarda – Ruś o długości 5,238 km, Nr 1229N Bynowo – Zalewo o długości 2,905 km.

UCHWAŁA Nr 127/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg powiatowych: Nr 1920N Dr. woj. nr 528 – Stolno o długości 1,927 km, Nr 1959N Pityny – Włodowo o długości 5,202 km, Nr 1170N Stare Bolity – Książnik – Niegławki o długości 6,902 km.

 

UCHWAŁA NR 128/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

 

Uchwała Nr 129/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie: realizacji zadań wynikających z przystąpienia Powiatu Sztumskiego do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukacje. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” finansowanym ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu panstwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

UCHWAŁA Nr 130/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania wniosku i umowy na realizacje projektu pn: „Jesteśmy z Barlewiczek. Nie boimy sie Europy. Sprawdźmy, czy możemy cos zrobic inaczej i lepiej” w ramach programu Leonardo da Vinci – „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

 

UCHWAŁA Nr 131/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 10 września 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, ulic powiatowych w mieście Ostróda.

UCHWAŁA Nr 132/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny – Tarda – Ruś w km 13+740÷16+220.  

UCHWAŁA Nr 133/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny – Tarda – Ruś w km 16+220÷17+054. 


UCHWAŁA NR 134/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

 

UCHWAŁA Nr 135/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, ulic powiatowych na terenie miasta Prabuty.


UCHWAŁA NR 136/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

 

UCHWAŁA NR 137/2012 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 05 października 2012r w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych Powiatu Sztumskiego przypadających od dłużnika przedsiębiorcy działającego pod nazwą Małgorzata Rygielska "Wiki", Rozpędziny, 82-500 Kwidzyn.


UCHWAŁA NR 138/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu  powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR 139/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu  powiatu na 2012 rok

 

UCHWAŁA NR 140/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2012 r.

 

UCHWAŁA Nr 141/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją oraz rozliczeniem projektu pn: „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, nowe możliwości” w ramach programu Leonardo da Vinci – „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”.

 

UCHWAŁA NR 142/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany  budżetu powiatu na 2012 rok

 

UCHWAŁA nr 143/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2013-2021 oraz projektu budżetu powiatu sztumskiego na 2013 rok wraz z uzasadnieniem

UCHWAŁA NR 144/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Uchwała Nr 145/12 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do jednoosobowego reprezentowania Powiatu Sztumskiego w zakresie realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „Aktywny Samorząd”


UCHWAŁA NR 146/2012 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za zakwaterowanie w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

 

UCHWAŁA NR 147/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR 148/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Uchwała nr 149/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10.12.2012 roku w sprawie składu osobowego komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

UCHWAŁA NR 150/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR 151/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR 152/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR 153/2012 ZARZąDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 137/2012 z dnia 05 pazdziernika 2012r. rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych Powiatu Sztumskiego przypadajacych od dłużnika Pani Małgorzaty Rygielskiej „Wiki”.

 

Rok 2013

 

 



 

Uchwała nr 154/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizacje Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 156/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia dla Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Usnicach do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2012/2013r.

Uchwała nr 157/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2012/2013r.

 

UCHWAŁA NR 158/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2013 rok.

UCHWAŁA nr 159/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 08 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

Uchwała nr 160/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 luty 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjecia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała Nr 161/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

UCHWAŁA NR 162/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

 

Uchwała Nr 163/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu sztumskiego na 2013 r.

 

UCHWAŁA Nr 164/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2012 rok.


UCHWAŁA NR 165/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Uchwała nr 166/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

UCHWAŁA NR 167/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Uchwała nr 168/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

UCHWAŁA NR 169/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

UCHWAŁA NR 170/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2013 r.

UCHWAŁA NR 171/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 07 maja 2013 roku

Uchwała Nr 172/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

UCHWAŁA Nr 173/2013 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg gminnych Nowina – Nowa Pilona, Bogaczewo – granica Gminy Elbląg do kategorii dróg powiatowych.

UCHWAŁA Nr 174/2013 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1106N (dr. Nr 1100N – Nowakowo – Kępa Rybacka), drogi nr 1101N (Zalew Wiślany – Nowotki – Nowakowo – Kępa Rybacka, na odcinku Zalew Wiślany – Nowotki II Kolonia, drogi nr 1115N dr. kraj. nr 7 (Kazimierzowo) – Adamowo – rzeka Nogat, kategorii dróg powiatowych.

UCHWAŁA NR 175/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2013 rok

UCHWAŁA nr 176/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim” i upoważnienia dwóch członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 ogłoszonego dla Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

UCHWAŁA NR 177/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 czerwiec 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Uchwała Nr 178/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021

UCHWAŁA NR 179/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 czerwiec 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu w 2013 roku

UCHWAŁA nr 180/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego” i upoważnienia dwóch członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2013 ogłoszonego dla
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.


UCHWAŁA NR 181/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwiec 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Uchwała nr 182/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat
w 2013 roku

 

UCHWAŁA NR 183/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

UCHWAŁA nr 184/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę nr 176/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim” i upoważnienia dwóch członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 ogłoszonego dla Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

UCHWAŁA nr 185/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę nr 180/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego” i upoważnienia dwóch członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie zawarcia
umowy o dofinansowanie w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2013 ogłoszonego dla Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.



UCHWAŁA nr 186/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2013 roku.

UCHWAŁA Nr 187/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2013 roku.

UCHWAŁA NR 188/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2013 r.

 

UCHWAŁA NR 189/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2013 rok

 

UCHWAŁA Nr 190/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2013 roku

 

Uchwała Nr 191/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 7.08.2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2014 rok.

Uchwała nr 192/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie składu osobowego komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 193/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat w 2013 roku

Uchwała Nr 194/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

UCHWAŁA nr 195/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy” i upoważnienia dwóch członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 02/POKL/9.2/2013 ogłoszonego dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

UCHWAŁA NR 196/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

UCHWAŁA NR 197/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2013 rok

 

UCHWAŁA Nr 198/2013 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi Nr 2915G rz. Wisła - Boręty do kategorii dróg powiatowych.

UCHWAŁA Nr 199/2013 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych, ulic powiatowych na terenie miasta Tczew.

Uchwała nr 202/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 1 października 2013 roku w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat w 2013 roku

 

UCHWAŁA NR 203/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 09 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok


UCHWAŁA nr 204/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 października 2013r. zmieniająca uchwałę nr 195/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy” i upoważnienia dwóch członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 02/POKL/9.2/2013 ogłoszonego dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

UCHWAŁA NR 205/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2013 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 205/2013
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 października 2013 roku

 

UCHWAŁA NR 206/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

 

UCHWAŁA Nr 207/2013 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

Projekt budżetu powiatu sztumskiego na 2014 rok

UCHWAŁA nr 208/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie:  przyjęcia  projektu  wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2014-2021 oraz projektu budżetu powiatu sztumskiego na 2014 rok  wraz z uzasadnieniem


Załącznik nr 1 do Projektu budżetu na 2014 rok
Załącznik nr 2 do Projektu budżetu na 2014 rok

 

UCHWAŁA NR 209/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Sztumskiego przypadających od dłużnika – Szpitale Polskie SA w Katowicach

UCHWAŁA NR 210/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok


UCHWAŁA Nr 211/2013 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 19 listopada 2013 r. W sprawie: zawarcia umowy użyczenia nieruchomości wraz z obiektami budowlanymi na czas nieokreślony zajętych pod realizację projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” na rzecz Spółki pod nazwą „Pętla Żuławska Sp. z o.o.”

UCHWAŁA Nr 212/2013 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie gminy Stary Targ

Uchwała nr 213/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat w 2013 roku

Uchwała nr 214/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu dwóch odrębnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2018r. oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji
Konkursowej


UCHWAŁA NR 215/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

 

UCHWAŁA NR 216/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2013 rok

Uchwała nr 217/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przedłożonej przez Fundację Społeczną „BONA FIDE” z siedzibą w Dzierzgoniu.

 

UCHWAŁA NR 218/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

 

Uchwała Nr 219/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021

UCHWAŁA NR 220/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

 

Rok 2014

 


 

Uchwała nr 221/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Uchwała Nr 222/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Eweliny Łęgowskiej- kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr 223/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2014r.

 

Uchwała Nr 224/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 13 styczeń 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

 

UCHWAŁA nr 225/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Pana Antoniego Downarowicza – Wicestarostę Sztumskiego do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.02-22-003/13-00 o dofinansowanie projektu pn. „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2013 ogłoszonego dla Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

UCHWAŁA Nr 226/2014 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie: sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne powiatu sztumskiego do Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr 227/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

Uchwała nr 228/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała nr 229/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 230/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Uchwała Nr 231/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

 

Uchwała Nr 232/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie do dokonywania wszelkich czynności w tym podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli, związanych zawarciem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu Erasmus+, na realizację projektu p.n. „ Zdobywamy doświadczenie w Europie – praktyki zawodowe przymiarką do współczesnego Rynu pracy.

Uchwała Nr 233/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Agnieszki Olszańskiej pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do jednoosobowego reprezentowania Powiatu Sztumskiego w zakresie realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „Aktywny Samorząd”

Uchwała Nr 234/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 marca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Agnieszki Olszańskiej - pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Uchwała Nr 235/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 marca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Agnieszki Olszańskiej- pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr 236/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Uchwała Nr 237/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

 

UCHWAŁA Nr 238/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

UCHWAŁA Nr 239/2014 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 14 marca 2014r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny do zasobu Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w obrębie III miasta Sztum, gmina Sztum zajętej pod drogę powiatową Nr 3109G relacji Sztum – Kalwa.

Uchwała Nr 240/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia  17 marca  2014 roku w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021

 

UCHWAŁA Nr 241/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2013 rok.

 

Uchwała nr 242/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała Nr 243/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014 r.

 

Uchwała Nr 245/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 03 kwietnia 2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Sztumskim z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uchwała nr 246/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 247/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Uchwała Nr 248/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

UCHWAŁA NR 249/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/2014
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 kwietnia  2014 roku



Uchwała Nr 250/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

Uchwała Nr 251/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie odwołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr 252/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała Nr 253/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała Nr 254/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

Uchwała Nr 255/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

Uchwała nr 256/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 257 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uchwała nr 258/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” w 2014r.

Uchwała nr 259/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 maja 2014 roku Udzielenia upoważnienia Pani Zofii Zienkiewicz-Zima – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

 

Uchwała Nr 260/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Uchwała Nr 261/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

Uchwała Nr 262/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

Uchwała nr 263/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat w 2014 rok

Uchwała Nr 264/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20 czerwca 2014 rok W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu

 

Uchwała Nr 265/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Uchwała Nr 266/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego Z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu, Kołoząb 10, 82-433 Mikołajki Pomorskie.

Uchwała Nr 267/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu

Uchwała Nr 268/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021

Uchwała Nr 269/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

 

UCHWAŁA Nr 272/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Sztumie za I półrocze 2014 roku

UCHWAŁA Nr 273/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2014 roku.

UCHWAŁA NR 274/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 274/2014
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 lipca  2014 roku



Uchwała Nr 275/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

Uchwała nr 277/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 278/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2015 rok.

UCHWAŁA Nr 279/2014 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 13 sierpnia 2014 r. W sprawie: aneksowania umowy użyczenia z dnia 04.08.2006 dotyczącej użyczenia 1/2 części nieruchomości wraz częścią budynku, położonej w obrębie IV miasta Sztum, przy ul. śeromskiego 8 na rzecz Stowarzyszeniana Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie.

Uchwała Nr 280/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

UCHWAŁA Nr 281/2014 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 29 sierpnia 2014 r. W sprawie:zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie,stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na rzecz Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie.

Uchwała Nr 282/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

UCHWAŁA Nr 284/2014 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 18 września 2014 r. W sprawie: zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony części działki nr 496/1, położonej w obrębie II miasta Sztum na rzecz Gminy Sztum, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego.

Uchwała Nr 285/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

Uchwała nr 286/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2014 roku w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat w 2014 rok

Uchwała Nr 287/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 02 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Uchwała Nr 288/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

Uchwała nr 289/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2014r.

Uchwała Nr 290/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

 

UCHWAŁA NR 291 / 2014
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 października  2014 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartały 2014 r.



Uchwała Nr 292/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Uchwała nr 293/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie; udzielenia upoważnienia.

Uchwała nr 294/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

UCHWAŁA nr 295/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2015-2021 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.


Uchwała nr 296/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat w 2014 rok.

Uchwała nr 297/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 298/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021

Uchwała Nr 299/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

 

Uchwała nr 300/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcie sprawozdania końcowego z działalności likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w likwidacji, w okresie od dnia 31 maja 2009 roku do dnia 31 lipca 2014 roku

Uchwała Nr 301/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Uchwała nr 302/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 listopada 2014 w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez Powiat w 2014 rok

 

 


 

Rok 2015

Uchwała nr 7/2015 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 18.02.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Uchwała nr 1/2014
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany bud??etu powiatu na 2014 rok




Uchwała
Nr 2 / 2014
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany budzetu powiatu na 2014 rok




Uchwała nr 3/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert




Uchwała Nr 4 / 2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia


Uchwała Nr 42/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
Z dnia 15 października 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia


Uchwała nr 5/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany budzetu powiatu na 2015 rok




Uchwała nr 6/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 9 lutego 2015
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej




Uchwała nr 7/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 18.02.2015
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.




Uchwała nr 8/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany budzetu powiatu na 2015 rok




Uchwała nr 9/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 marca 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert




Uchwała Nr 10/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wy??sze
i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem
w 2015 r.

 


Uchwała nr 11/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 marca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok


Uchwała nr 12/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 marca 2015 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Sztumie



UCHWAŁA Nr 13 /2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014r. Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.



UCHWAŁA Nr 14/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 marca 2015
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu
sztumskiego za 2014 rok.



Uchwała nr 15/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy
Komisji Konkursowej



Uchwała nr 16 / 2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 08 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok



UCHWAŁA NR 17/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
w sprawie: rocznego planu kontroli rok 2015


Uchwała nr 18 / 2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok



Uchwała nr 19/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych.


Uchwała nr 20/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci
i młodzieży.

 

 


Uchwała nr 21/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania Kapituły Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla
Powiatu Sztumskiego




UCHWAŁA NR 22/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartały 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 kwietnia  2015 roku



Uchwała nr 23/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi
PriorytetowejI Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (I)”.



Uchwała nr 24/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Zofii Zienkiewicz-Zima – Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu
Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie sztumskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Uchwała nr 25 / 2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

 

Uchwała nr 26 / 2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 maja 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

 

Uchwała nr 27/ 2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Uchwała nr 28 / 2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

 

UCHWAŁA Nr 29/2015
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi
powiatowej nr 3217G na odcinku pomiędzy miejscowościami Morawy – Gilwa i wyłączenia
tego odcinka z użytkowania


UCHWAŁA Nr 30/2015
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi
powiatowej nr 3207G na odcinku pomiędzy Sadlinki, ul. Leśna - Osadniki i wyłączenia tego
odcinka z użytkowania


Uchwała Nr 31/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 lipca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego na lata
2016-2025”

Uchwała nr 32/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lipca 2015 r
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lipca 2015 roku


Uchwała nr 33 / 2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Uchwała nr 34/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 04 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

UCHWAŁA nr 35/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10.08. 2015r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3, za pierwsze
półrocze 2015 roku.


UCHWAŁA Nr 36 /2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10.08. 2015r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za
pierwsze półrocze 2015 roku.

Uchwała Nr 37/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na
2016 rok.

Uchwała nr 38/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Uchwała nr 39/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 września 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Uchwała nr 40/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 17 września 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok


Uchwała nr 41/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 07 października 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Uchwała Nr 42/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
Z dnia 15 października 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

Uchwała nr 43/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15października 2015 r.
W sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w
sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
sztumskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uchwała nr 44/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15października 2015 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w
sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (I)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020


Uchwała nr 45/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 października 2015 r.
W sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu Romanowi Kulpa –Zastępcy Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w
sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (I)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Uchwała nr 46/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 października 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok


UCHWAŁA NR 47/ 2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 47/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 października 2015 roku

 

Uchwała nr 48/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Uchwała nr 49/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 04 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok


Uchwala Nr 50/15
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 4 listopada 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

UCHWAŁA nr 51/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 listopada 2015 roku
w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2016-2021 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok wraz z
uzasadnieniem.


Uchwała nr 52/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Malborskiemu w sprawie realizacji
projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Uchwała nr 53/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 listopada 2015 r
w sprawie zmiany uchwały nr 50/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015
r. w sprawie otwartego konkursu ofert

UCHWAŁA Nr 54/2015
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 listopada 2015 r
w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz
osób fizycznych dla działek Nr 96/3, 100/13, 100/11 o łącznej powierzchni
0,0014 ha położonych w obrębie 03 miasta Sztum, gmina Sztum.

Uchwała nr 55/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 listopada 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

UCHWAŁA NR 56/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16.01.2015r. w
sprawie rocznego planu kontroli na rok 2015.


UCHWAŁA NR 57/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie: rocznego planu kontroli rok 2016

 

Uchwała Nr 58/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30.XI. 2015 roku
w sprawie : zasad prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Powiat Sztumski


Uchwała nr 60/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

 

Uchwala Nr 61/15 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu sztumskiego

 

Uchwała nr 63/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30.12.2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

 


Rok 2016

 

Uchwała Nr 65/ 2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 13 stycznia 2016 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia

Uchwała Nr 67/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 13 stycznia 2016 roku
w sprawie : zmiany uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego nr 58/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie zasad prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji
VAT-7 przez Powiat Sztumski

Uchwała nr 68/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19.01.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała nr 69/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2016 rok

Uchwała Nr 70/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 stycznia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia diagnozy szkół i placówek systemu oświaty prowadzonych
przez powiat sztumski realizujących kształcenie ogólne.

Uchwała nr 71/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego, Osi Priorytetowej5Zatrudnienie, Działania 5.1Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałanie 5.1.2Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych pn.„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie
sztumskim (II)”

Uchwała nr 72/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi
PriorytetowejI Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)”.

Uchwała nr 73/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz – Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w
sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
sztumskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uchwała nr 74/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz – Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania
Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020

Uchwała nr 75/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz – DyrektorowiPowiatowego
Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego
w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie
sztumskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Uchwała nr 76/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 r.
W sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz – Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania
Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego 2014-2020

Uchwała nr 77/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa PanuRomanowi Kulpa – Zastępcy Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu
Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
w powiecie sztumskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Uchwała nr 78/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 r.
W sprawie udzielenie pełnomocnictwa PanuRomanowi Kulpa – Zastępcy Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania
Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020

Uchwała nr 79/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „JUNIOR – program aktywizacji
zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” .

Uchwała nr 80/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie
z siedzibą w Dzierzgoniu

Uchwała nr 81/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

UCHWAŁA nr 82 /2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 lutego 2016 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2016

Uchwała nr 83 /2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 02 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

 

Uchwała nr 84/2016 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10.02.2016 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Uchwała Nr 85/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10.02.2016
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyŜsze
i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem
w 2016 r.

Uchwała nr 86/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Uchwała nr 88/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

UCHWAŁA Nr 90/2016 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2015 rok.

UCHWAŁA NR 91/2016
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 MARCA 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2016.

UCHWAŁA Nr 92 /2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR 94/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za IV kwartał 2015 r.

 

Uchwała nr 95/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Uchwała nr 96/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci
i młodzieży.

UCHWAŁA NR 94/ 2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietna 2016 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2016 r.

Uchwała Nr 98/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie procedury ustalania kosztów kształcenia jednego ucznia/słuchacza
w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sztumski
prowadzonej w celu zapewnienia przestrzegania art.90 ustawy o systemie oświaty.

UCHWAŁA NR 99
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 maja 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2016.


UCHWAŁA Nr 103 /2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2016 roku
uchylająca uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2016

Uchwała nr 105/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 czerwca 2016r.
w sprawie ustanowienia regulaminu rekrutacji uczniów do projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat
sztumski”

UCHWAŁA NR 107/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LIPCA 2016 ROKU
w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


UCHWAŁA NR 109/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 lipca 2016 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2016 r.

 

Uchwała Nr 110/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na
2017 rok.

 


UCHWAŁA nr 111/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2016r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3, za pierwsze
półrocze 2016 roku.


UCHWAŁA Nr 112 /2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2016r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za
pierwsze półrocze 2016 roku.


Uchwała Nr 113 /2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Partnera Wiodącego – Powiatu Malborskiego do
reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawach związanych z realizacją projektu pn.:
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy”

 

UCHWAŁA Nr 114/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w
imieniu Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn.:
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy” Podziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Uchwała Nr 115/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w
imieniu Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn.:
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy” Podziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

UCHWAŁA Nr 116/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

UCHWAŁA Nr 117/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 9 września 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok


UCHWAŁA NR 118/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie realizacji projektu partnerskiego i udzielenia pełnomocnictwa dla Partnera Wiodącego –
Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego Spółka Akcyjna do reprezentowania Powiatu
Sztumskiego w sprawach związanych z realizacją projektu pn.: „Kierunek-PRACA!”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach
Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”
 

UCHWAŁ NR 119/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dwuosobowej reprezentacji oraz składania w
imieniu Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn.:
„Kierunek – PRACA!”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2. „Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy” Podziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020


UCHWAŁA NR 120/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do
realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania
różnic między regionami III”.

 

UCHWAŁA NR 121/2016
ZRZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 WRZEŚNIA 2016
w sprawie upoważnienia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach
do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania
różnic między regionami III”.


UCHWAŁA NR 122/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie upoważnienia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Kołozębiu do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program
wyrównywania różnic między regionami III”.


UCHWAŁA Nr 123/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok
 
 
UCHWAŁA NR 124/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 października 2016 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „ Prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgońw 2017
roku”


Uchwała nr 125/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Sztumskiego/Starostwa Powiatowego
w Sztumie w roli partnera do realizacji projektu „Powiślańskie e–zdrowie dla psychiatrii”
w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-
2020) – Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektów w ramach Działania
7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne RPO WP 2014-2020 (RPPM.07.02.00-IZ.00-22-
002/16).

UCHWAŁA NR 126/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację
zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej.


UCHWAŁA Nr 127/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 października 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok


UCHWAŁA NR 128/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla Piotra Olechowskiego
nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


UCHWAŁA NR 129/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia18 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2016 r.


UCHWAŁA Nr 130/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 października 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

 

UCHWAŁA NR 131/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 03 listopada 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą
„ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości
Dzierzgoń w 2017 roku”

UCHWAŁA nr 132/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2017-2027 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok wraz
z uzasadnieniem.


UCHWAŁA Nr 133/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok


UCHWAŁA NR 134/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 listopada 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

UCHWAŁA NR 135/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24listopada 2016 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2017roku

Uchwała nr 136/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2016r.
w sprawie ustanowienia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów oraz nauczycieli w projekcienr
RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl
wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na
regionalnym rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


UCHWAŁA Nr 137/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok


UCHWAŁA NR 138/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2016 roku
W sprawie ustalenia stawek czynszu najmu garaży, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych
oraz dzierżawy gruntu stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA Nr 139/ 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Uchwała nr 140/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19.12.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 

UCHWAŁA Nr 141 / 2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok


UCHWAŁA NR 142/2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie


Uchwała Nr 143/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie : zmiany uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego nr 58/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie zasad prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji
VAT-7 przez Powiat Sztumski


Uchwała nr 145/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 29.12.2016 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 




Rok 2017

Uchwała Nr 147/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 stycznia 2017
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem
w 2017 r.

Uchwała Nr 148/ 2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 stycznia 2017 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia


Uchwała nr 149/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 23.01.2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:edukacji, oświaty
i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej; w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu
Pracy Komisji Konkursowej.

UCHWAŁA Nr 150 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 151/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 3 lutego 2017 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi
PriorytetowejI Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (III)”.

 

Uchwała nr 152/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz – Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w
sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
sztumskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uchwała nr 153/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu Romanowi Kulpa – Zastępcy Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w
sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
sztumskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Uchwała nr 154/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 3 lutego 2017 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego, Osi Priorytetowej5Zatrudnienie, Działania 5.1Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałanie 5.1.2Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie
sztumskim (III)”

Uchwała nr 155/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz –DyrektorowiPowiatowego
Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w
sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim
(III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Uchwała nr 156/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu Romanowi Kulpa – Zastępcy Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w
sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim
(III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Uchwała nr 157/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 3.02.2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

UCHWAŁA Nr 158 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

 

Uchwała nr 159/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 17.02.2017 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu

UCHWAŁA Nr 160 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09 marca 2017 roku
w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 161/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24.03.2017 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty
i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


UCHWAŁA Nr 162/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu powiatu
sztumskiego za 2016 rok.

UCHWAŁA NR 163
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie: rocznego planu kontroli na rok 2017


UCHWAŁA Nr 164 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 165/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg powiatowych
nr 3202G Szkaradowo - Gurcz oraz nr 3210G Tychnowy – Dubiel - Straszewo i jednoczesnego
zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA Nr 166 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA NR 167/ 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za IV kwartał 2016 r.

UCHWAŁA Nr 168 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR 169/ 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 kwietna 2017 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2017 r.

UCHWAŁA Nr 170 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 02 maja 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA NR 171/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 maja 2017 roku
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

UCHWAŁA Nr 172/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.05.2017
w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA Nr 173 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 174/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie dotyczącej zaliczenia
drogi znajdującej się na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 250 obręb
Koniecwałd oraz 295 i 297 obręb Gościszewo do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
jej przebiegu

UCHWAŁA Nr 175/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie dotyczącej zaliczenia
drogi znajdującej się na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 160 obręb
Koniecwałd do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

UCHWAŁA NR 176/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie, Os. Sierakowskich 15,
82-400 Sztum

UCHWAŁA NR 177/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum

UCHWAŁA NR 178/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 15,
82-440 Dzierzgoń

UCHWAŁA NR 179/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach,
Barlewiczki 13, 82-400 Sztum


UCHWAŁA NR 180/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej
w Uśnicach, Uśnice 15, 82-400 Sztum

 

UCHWAŁA NR 181/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie, Os. Sierakowskich 15,
82-400 Sztum

UCHWAŁA NR 182/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum


UCHWAŁA NR 183/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 15,
82-440 Dzierzgoń

 

UCHWAŁA NR 184/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach,
Barlewiczki 13, 82-400 Sztum


UCHWAŁA NR 185/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej
w Uśnicach, Uśnice 15, 82-400 Sztum

 

UCHWAŁA NR 187/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie

UCHWAŁA NR 188/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

 

UCHWAŁA NR 189/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

 

UCHWAŁA NR 190/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

UCHWAŁA NR 191/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach


UCHWAŁA NR 192/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 05 LIPCA 2017 ROKU
w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR 193/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05.07.2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 163/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2017.


UCHWAŁA NR 194/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sztumskiego w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


UCHWAŁA NR 195/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie


UCHWAŁA NR 196/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach


UCHWAŁA NR 197/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

 

UCHWAŁA NR 198/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie


UCHWAŁA NR 199/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

UCHWAŁA Nr 200 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 201/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych, drogi powiatowej nr 2717G Rywałd – Brzeźno – Radostowo – Subkowy PKP (odcinek od granicy Powiatu Tczewskiego do drogi wojewódzkiej nr 230), długość 4,730 km i jednoczesnego zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA Nr 202/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych, drogi powiatowej nr 2881G ul. Wiślana (odcinek Gniew), długość 0,591 km i jednoczesnego zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR 203/ 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2017 r

UCHWAŁA Nr 207/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok


Uchwała Nr 208/ 2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 września 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027


Uchwała Nr 209 / 2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 6 września 2017 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia


Uchwała Nr210/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 13 września 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 163/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2017 oraz uchwały ją zmieniające.


Uchwała Nr 211/ 2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.


Uchwała Nr 212/ 2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie upoważnienia dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Uchwała Nr 213/ 2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok


UCHWAŁA Nr 215 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 216 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 03 października 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 217/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 października 2017
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu garaży, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych oraz dzierżawy gruntu stanowiących własność Powiatu Sztumskiego


UCHWAŁA Nr218 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17 października 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok


UCHWAŁA NR 219/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 października 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2018 roku”


UCHWAŁA NR220/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

UCHWAŁA NR 221/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 października 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA NR 222/ 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2017 r.


UCHWAŁA Nr224/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Uchwała Nr225/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2018 roku”

Uchwała Nr 226/2017
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA Nr 227/2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 228/ 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA Nr229 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

UCHWAŁA Nr230 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

 

Rok 2018

 

UCHWAŁA NR231/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych

UCHWAŁA NR 232/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR 233/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

UCHWAŁA NR 234/2018
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

UCHWAŁA NR 235 / 2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-202

Uchwała nr 236/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2018roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Uchwała nr 237/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UCHWAŁA NR 238/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Sztumski imprez w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, oświaty i turystyki organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub osoby fizyczne.

UCHWAŁA NR 239/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 07 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR 240/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 lutego 2018
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w przypadku nieobecności w roku szkolnym 2017/2018

UCHWAŁA NR 241/2018
ZAZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 lutego 2018
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.

UCHWAŁA NR 242/2018
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

UCHWAŁA NR 243/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR 244/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 marca 2018 roku
w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2018

UCHWAŁA NR 245 /2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 marca 2018 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

UCHWŁA NR 246/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

UCHWAŁA NR 247 /2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 marca 2018 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

UCHWAŁA NR 248/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2017 rok

UCHWAŁA NR 250/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIGO
z dnia 9 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

UCHWAŁA Nr 251/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie ponownego ogoszenia otwartego konkursu ofert

Uchwała NR 257/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2018 r.w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

UCHWAŁA NR 258/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji uczniów do projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”

UCHWAŁA NR 259/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 MAJA 2018 ROKU
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UHWAŁA NR 260/2018 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2018
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej Sztumie

UCHWAŁA NR 261/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie

UCHWAŁA NR 262/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR 263/2018 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Justynie Ruczkowskiej – Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

UCHWAŁA NR 264/2018 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Justynie Ruczkowskiej – Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020


UCHWAŁA NR 265/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w imieniu Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, Podziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR 266/ 2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR 267/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2018 r.


UCHWAŁA NR 268/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

 

UCHWAŁA NR 269/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 6 sierpnia 2018r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2018 roku


UCHWAŁA NR 270/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 6 sierpnia 2018r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, za pierwsze półrocze 2018 roku.

UCHWAŁA NR 271/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 6 sierpnia 2018r.
w sprawie upoważnienia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.


UCHWAŁA NR 272/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 6 sierpnia 2018r.
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

UCHWAŁA NR 273/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


UCHWAŁA NR 274/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
w sprawie zasad dofinansowania i współorganizacji przez Powiat Sztumski imprez w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, oświaty i turystyki organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub osoby fizyczne.


UCHWAŁA NR 275/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR 276/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

UCHWAŁA NR 277/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR 278/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25 września 2018 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

UCHWAŁA NR 279/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA Nr 280/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie wyboru Banku będącego organizatorem emisji obligacji dla Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR 281/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 października 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR 282/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 października 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR 283/2018
ZARZĄDU POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 22 października 2018 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Sztumskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

UCHWAŁA NR 284/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2018 r.

UCHWAŁA NR 285/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR 286/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 8 listopada 2018 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

UCHWAŁA NR 287/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2019 roku”

UCHWAŁA NR 288/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

UCHWAŁA NR 289/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok raz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA NR 1/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

UCHWAŁA NR 2/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r. oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

UCHWAŁA NR UCHWAŁA 3/2018
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie odwołania Pani Anny Serockiej ze stanowiska Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie

UCHWAŁA NR 4/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR 5/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (IV)”

UCHWAŁA NR 6/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Ruczkowskiej – Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

UCHWAŁA NR 7/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Kulpa – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (IV)”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

UCHWAŁA NR 8/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

UCHWAŁA NR 9/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2019 roku”

UCHWAŁA NR 10/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego Nr 280/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyboru Banku będącego organizatorem emisji obligacji dla Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR 11/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR 12/2018
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 13.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

WZÓR / OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


UCHWAŁA NR 13/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

UCHWAŁA NR 14/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie rocznego planu kontroli na rok 2019
 

UCHWAŁA NR 15/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

 

 

Rok 2019

 

 

Uchwała nr 16/2019
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR 17/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie upoważnienia starosty

UCHWAŁA NR 18/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia

UCHWAŁA NR 19/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

UCHWAŁA NR 20/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, Pani Marzeny Zawisza do reprezentowania i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w związku z uczestnictwem szkoły jako beneficjenta w programie Erasmus +

UCHWAŁA NR 21/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu Pana Jarosława Drwięgi do reprezentowania i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w związku z uczestnictwem szkoły jako beneficjent w programie Erasmus +


UCHWAŁA NR 22/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

UCHWAŁA NR 23/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 04.02.2019 ROKU
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

UCHWAŁA NR 24/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 04.02.2019 ROKU
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


UCHWAŁA NR 25/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok

UCHWAŁA NR 26/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 lutego 2019 roku
w sprawie powołania Pani Anny Cielas na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie

UCHWAŁA NR 27/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

UCHWAŁA NR 28/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (IV)”.

UCHWAŁA NR 29/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

UCHWAŁA NR 30/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Ruczkowskiej – Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

UCHWAŁA NR 31/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Kulpa – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020


UCHWAŁA NR 32/2019
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sztumski oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku.


UCHWAŁA NR 33/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

UCHWAŁA NR 34/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia18 marca 2019 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

UCHWAŁA NR 35/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej


UCHWAŁA NR 36/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok


UCHWAŁA NR 37/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2018 rok


UCHWAŁA NR 38/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01 kwietnia 2019 roku
w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach


UCHWAŁA NR 39/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za 2018 rok


UCHWAŁA NR 40/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok

UCHWAŁA NR 41/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2019 r.

UCHWAŁA NR 42/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 maja 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

UCHWAŁA NR 43/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

UCHWAŁA NR 44/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

UCHWAŁA NR 45/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”

UCHWAŁA NR 46/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 258/2018 Zarządu Powiatu sztumskiego z dnia 30 maja 218 roku w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji uczniów do projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”

UCHWAŁA NR 48/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 lipca 2019 roku
w sprawie powołania Kapituły Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR 49/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu, Kołoząb 10, 82-433 Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR 50/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu, Kołoząb 10, 82-433 Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR 51/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, ulicy powiatowej nr 3060N Aleja Parkowa o długości 0,088 m i zaliczenia przedmiotowego odcinka drogi do kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR 52/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2019 r.

UCHWAŁA NR 53/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok


UCHWAŁA NR 54/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 lipca 2019 roku  
w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR 55/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 sierpnia 2019 roku
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Kołozębiu.

UCHWAŁA NR 56/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 sierpnia 2019 roku  
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do
realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic
między regionami III”.

UCHWAŁA NR 57/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 sierpnia 2019 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na
2020 rok.

UCHWAŁA Nr 58 /2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 sierpnia  2019r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za
pierwsze półrocze 2019 roku.

UCHWAŁA NR 59/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 sierpnia 2019r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, na lata
2019-2028 za pierwsze półrocze 2019 roku

UCHWAŁA NR 60/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2019 roku
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Kołozębiu, Kołoząb 10, 82-433 Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR 61/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia  27 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

UCHWAŁA NR 62/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 03 września 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

UCHWAŁA NR 63/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 03 września 2019 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg nr 2189N ul.
Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku z jednoczesnym ich zaliczeniem do
kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR 64/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 września 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, dla której
organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

UCHWAŁA NR 65 / 2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia  26  września 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

UCHWAŁA NR 66/ 2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA  10 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

UCHWAŁA NR 67/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu, Kołoząb 10,
82-433 Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA NR 68/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

UCHWAŁA NR 69/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Partnera Wiodącego – Powiatu Malborskiego do
reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawach związanych z realizacją projektu pn.:
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa”, konkurs nr
RPPM.05.02.02-IZ-00-22-001/19

UCHWAŁA NR 70/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w imieniu
Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Mobilny i
aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)”,
Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa” Podziałanie 5.2.2
„Aktywizacja zawodowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020

UCHWAŁA NR 71/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w imieniu
Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Mobilny i
aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)”,
Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa” Podziałanie 5.2.2
„Aktywizacja zawodowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020

UCHWAŁA NR 72/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.10.2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2020 roku”
Załącznik do UCHWAŁY NR 72/2019

UCHWAŁA NR 73/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2019 r.

UCHWAŁA NR 74/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 r.

UCHWAŁA NR 75/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumsiego na 2020 rok

Uchwała NR 76/2019
Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 listopada 2019 roku.
W sprawie: Zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

Uchwała NR 77/2019
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 listopada 2019 roku.
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2020 roku”.

Uchwała NR 78/2019
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 04 grudnia 2019 roku.
W sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

 

Uchwała NR 78/A/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie
wraz ze Schemtatem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

Uchwała NR 79/2019
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku.
W sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

Uchwała NR 80/2019
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 grudnia 2019 roku.
W sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

Uchwała NR 81/2019
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu, Kołoząb 10, 82-433 Mikołajki Pomorskie.

 

 

Rok 2020

 

UCHWAŁA NR 83/2020
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.01.2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.

Uchwała nr  84/2020
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08 stycznia 2020 roku.
W sprawie: udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, Panu Jarosławowi Drwiędze pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Uchwała nr 85/2020
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2020 roku.
W sprawie: udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok oraz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.

UCHWAŁA NR 86/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.01.2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
 
UCHWAŁA NR 87/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.01.2020 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sztumskiego w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
UCHWAŁA NR 88/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.01.2020 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sztumski oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku
 
UCHWAŁA NR 89/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.01.2020 roku
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, Pani Marzenie Zawisza pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
 
UCHWAŁA NR 90/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.01.2020 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu
 
UCHWAŁA NR 91/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.01.2020 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 85/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych
 
UCHWAŁA NR 92/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską “Biała Góra”, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i wysokości wadium

UCHWAŁA NR 93/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2020 roku
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, Pani Wiesławie Kowalik pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

UCHWAŁA NR 94/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.02.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

UCHWAŁA NR 95/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.02.2020 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

UCHWAŁA NR 96/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.02.2020 roku
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za ustalenie harmonogramu obchodów oraz za włączenie gmin i jednostek z terenu Powiatu Sztumskiego w obchody “Roku setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu”

UCHWAŁA NR 97/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 5.03.2020 roku
w sprawie wybory oferty na realizację zadania pubicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

UCHWAŁA NR 98/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.03.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
 
UCHWAŁA NR 99/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.03.2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

UCHWAŁA NR 100/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.03.2020 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2019 rok

UCHWAŁA NR 101/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 MARCA 2020 ROKU
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

UCHWAŁA NR 102/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 7 KWIETNIA 2020 ROKU
w sprawie zmiany regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. “Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”

UCHWAŁA NR 103/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 07.04.2020 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.

UCHWAŁA NR 104/ 2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

UCHWAŁA NR 105/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.04.2020 roku
w sprawie umorzenia części czynszu i obniżenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego, położonego w Sztumie przy ul. Reja 12, w  budynku głównym szpitala, dla Pani Agaty Mocny na okres 3 miesięcy.

UCHWAŁA Nr 106/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 23 KWIETNIA 2020 ROKU
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok


UCHWAŁA NR 107/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2020 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
 
UCHWAŁA NR 108/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2020 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

UCHWAŁA Nr 109/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 11 MAJA 2020 ROKU
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

UCHWAŁA NR 110/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2020 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Partnera Wiodącego – Powiatu Malborskiego  do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawach związanych z realizacją projektu pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19
 
UCHWAŁA NR 111/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2020 roku
w sprawieudzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w imieniu Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”,Działanie 5.5. „Kształcenie ustawiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
UCHWAŁA NR 112/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2020 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w imieniu Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.5. „Kształcenie ustawiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
UCHWAŁA NR 113/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2020 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Partnera Wiodącego – Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawach związanych z realizacją projektu pn.: „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II– wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19
 
UCHWAŁA NR 114/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2020 roku
 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w imieniu Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu  pn.: „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II– wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR 115/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2020 roku
 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w imieniu Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II– wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR 116/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2020 roku  
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski do zawierania umów użyczenia sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

UCHWAŁA NR 117/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.05.2020 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za 2019 rok
 
UCHWAŁA NR 118/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.05.2020 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2020 r.  

UCHWAŁA Nr 119 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 MAJA 2020 ROKU
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

UCHWAŁA NR 120/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.06.2020 roku
w sprawie powołania składu komisji przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR 121/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

 

UCHWAŁA NR 122/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.07.2020 roku
w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Szewczun i Pani Sylwii Kubik do reprezentacji Powiatu Sztumskiego i przedstawienia stanowiska Zarządu na zgromadzeniu Wspólników Spółki Karetki Sztumskie.
 


UCHWAŁA NR 123/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2020 roku
w sprawie: umorzenia części czynszu i obniżenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego, położonego w Sztumie przy ul. Reja 12, w budynku głównym szpitala, dla Pani Agaty Mocny, na okres 3 miesięcy.
 


UCHWAŁA NR 124/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki Karetki Sztumskie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

 

UCHWAŁA NR 125/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Karetki Sztumskie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

 

UCHWAŁA NR 126/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.07.2020 roku
w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2020 r.
 

UCHWAŁA Nr 127 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 LIPCA 2020 ROKU
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

 

UCHWAŁA Nr 128 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 sierpnia 2020 ROKU
w sprawie zatrudnienia Dyrektora PCPR w Sztumie


UCHWAŁA Nr 129 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 sierpnia 2020 ROKU
 w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnejh dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


UCHWAŁA Nr 130 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 sierpnia 2020 ROKU
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok


UCHWAŁA Nr 131 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 sierpnia 2020 ROKU
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2020 roku

 

UCHWAŁA NR 132/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.08.2020 roku
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, na lata 2019-2028 za pierwsze półrocze 2020 roku.
 

UCHWAŁA Nr 133 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 sierpnia 2020 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zkuoionego sprzętu i towaru dla sółki Szpitale Polskie sp. z o. o. z siedzibą w Sztumie


UCHWAŁA Nr 134 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 sierpnia 2020 ROKU
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie

 

UCHWAŁA NR 135/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.08.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.
 

UCHWAŁA NR 136/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.08.2020 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2021 rok.


UCHWAŁA NR 137/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.09.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

 
UCHWAŁA NR 138/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.09.2020 roku
w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i wysokości wadium

 
UCHWAŁA NR 139/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15.09.2020 roku
w sprawie powierzenia do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

 

UCHWAŁA NR 140/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.09.2020 roku
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, Panu Jarosławowi Drwiędze pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

 

UCHWAŁA NR 141/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.09.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu.

 

UCHWAŁA NR 142/2020
UCHWAŁA NR 142/2020ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.10.2020 roku
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, Panu Jarosławowi Drwiędze pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

 

UCHWAŁA NR 143/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15.10.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej.
 
UCHWAŁA NR 144/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15.10.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR 145/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15.10.2020 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 177/9 o pow. 0,0011 ha i nr 177/12 o pow. 0,0069 ha, położonych w obrębie Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń, stanowiących własność osób fizycznych w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 2936G relacji Dzierzgoń – Stare Pole.

UCHWAŁA NR 146/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15.10.2020 roku
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy ul. Reja 8  stanowiącego własność  Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR 147/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.10.2020 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sztumskiego w sprawie projektu pn. “Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”.
 
UCHWAŁA NR 148/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.10.2020 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III”.
 

UCHWAŁA NR 149/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.10.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

 

UCHWAŁA NR 150/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.10.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.
 
UCHWAŁA NR 151/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.10.2020 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2020 rok.

 

UCHWAŁA NR 152/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.10.2020 roku  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2020 roku”.
 

UCHWAŁA NR 153/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.11.2020 roku
 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej pn. „ABC Przedsiębiorczości” na rzecz osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu pn. „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II - wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 5.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), nr projektu RPPM.05.07.00-22-0026/19

UCHWAŁA NR 154/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.11.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.


 
UCHWAŁA NR 155/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.11.2020 roku
w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem.

 

UCHWAŁA NR 156/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.11.2020 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2021 roku” .

 

 

UCHWAŁA NR 157/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.11.2020 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.

 

UCHWAŁA NR 158/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.11.2020 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu garaży, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR 159/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.11.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.


UCHWAŁA NR 160/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11.12.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

 

UCHWAŁA NR 161/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

 

UCHWAŁA NR 162/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.12.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.


UCHWAŁA NR 163/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.12.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.
 

 

 

Rok 2021

 

UCHWAŁA NR 164/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.01.2021 roku
w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.
 
UCHWAŁA NR 165/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.01.2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.
 
UCHWAŁA NR 166/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.01.2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Sztumie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia stawki wywoławczej czynszu najmu oraz wysokości wadium.

 

 

UCHWAŁA NR 167/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.01.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR 168/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04.02.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

UCHWAŁA NR 169/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04.02.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.



 
UCHWAŁA NR 170/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04.02.2021 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sztumski oraz specjalności form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2021 roku.
 

 

UCHWAŁA NR 171/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.02.2021 roku
 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie.

 

UCHWAŁA NR 172/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.02.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

 

 

UCHWAŁA NR 173/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 03.03.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR 174/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 03.03.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg powiatowych nr 2197N ul. Kilińskiego , nr 2207N ul. Przechodnia i nr 2208N ul. Przybytowska w Tolkmicku z  jednoczesnym ich zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.
 
UCHWAŁA NR 175/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 03.03.2021 roku
 w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 2181N ul. Bankowa w Pasłęku z  jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii drogi gminnej.
 
UCHWAŁA NR 176/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 03.03.2021 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.

 

UCHWAŁA NR 177/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 03.03.2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 

UCHWAŁA NR 178/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.03.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.


UCHWAŁA NR 179/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.03.2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2020 rok.

 

UCHWAŁA NR 180/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR 181/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.04.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok. 
  
UCHWAŁA NR 182/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.04.2021 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w roku 2021.

UCHWAŁA NR 183/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.04.2021 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

UCHWAŁA NR 184/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.04.2021 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

UCHWAŁA NR 185/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.04.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.
 
UCHWAŁA NR 186/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.04.2021 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2021 r.

UCHWAŁA NR 187/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.05.2021 roku
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie Pani Wiesławie Kowalik pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

UCHWAŁA NR 188/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.05.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok. 

UCHWAŁA NR 189/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.
 

UCHWAŁA NR 190/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2021 roku
w sprawie przyjęcia informacji rocznej o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za 2020 rok.
 
 
UCHWAŁA NR 191/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne. 

UCHWAŁA NR 192/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.06.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi wewnętrznej poprzez zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 
UCHWAŁA NR 193/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.06.2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.

UCHWAŁA NR 194/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.06.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok. 
 

UCHWAŁA NR 195/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu, Kołoząb 10, 82-433 Mikołajki Pomorskie.
 
UCHWAŁA NR 196/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


UCHWAŁA NR 197/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia eksperta za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

UCHWAŁA NR 198/ 2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

Uchwała nr 199/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.07.2021 roku
w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora SOSW w Kołozębiu

Uchwała nr 200/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.07.2021 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SOSW w Kołozębiu

UCHWAŁA NR 201/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok. 
 

UCHWAŁA NR 202/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Bronowo - Susz z jednoczesnym pozbawieniem jej kategorii dróg wojewódzkich.

 

UCHWAŁA NR 203/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.07.2021 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
 
UCHWAŁA NR 204/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.07.2021 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2021 r. 

UCHWAŁA NR 205/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.08.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok. 

UCHWAŁA NR 206/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.08.2021 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i wysokości wadium.

UCHWAŁA NR 207/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.08.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych, nr 2176N ul. Limanowskiego oraz nr 2188N ul. Gdańska w Pasłęku z jednoczesnym ich zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR 208/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.08.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR 209/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.08.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok. 

 
UCHWAŁA NR 210/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.08.2021 roku
 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2021 roku.
 
UCHWAŁA NR 211/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.08.2021 roku
 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028 za pierwsze półrocze 2021 roku.
 
UCHWAŁA NR 212/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.08.2021 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.
 
UCHWAŁA NR 213/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.08.2021 roku
 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.
 
UCHWAŁA NR 214/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.08.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi powiatowej nr 2902G (od skrzyżowania w m. Miłoradz do granicy administracyjnej Gminy Miłoradz z Gminą Malbork) z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych Gminy Miłoradz.


UCHWAŁA NR 215/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 02.09.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.
 

UCHWAŁA NR 216/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 02.09.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg nr 2880G ul. 27 Stycznia, nr 2881G ul. Wiślana w miejscowości Gniew oraz nr 2825G Opalenie – Widlice – Małe Wiosło z jednoczesnym ich zaliczeniem do kategorii dróg gminnych Gminy Gniew.
 
UCHWAŁA NR 217/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 02.09.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Dzierzgoń.

UCHWAŁA NR 218/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 02.09.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg powiatowych nr 3159G ul. Reja, nr 3160G ul. Traugutta na terenie miasta Dzierzgoń.

 

UCHWAŁA NR 219/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.09.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.
 
UCHWAŁA NR 220/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.09.2021 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 164/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.
 
UCHWAŁA NR 221/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.09.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, części drogi powiatowej nr 2928G (od km 0+000 do granicy z Gminą Nowy Staw) i części drogi powiatowej nr 2902G (od granicy z Gminą Miłoradz do m. Kraśniewo) z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych Gminy Malbork.

UCHWAŁA NR 222/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.09.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, części drogi powiatowej nr 2928G (od granicy z Gminą Malbork do wału w m. Półmieście) z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych Gminy Nowy Staw.
 
UCHWAŁA NR 223/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.09.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2915G rz. Wisła - Boręty z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych Gminy Lichnowy.

UCHWAŁA NR 224/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.09.2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr 2930G Królewo – Janówka – Kaczynos, nr 2933G Letniki – Stare Pole z  jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych Gminy Stare Pole.

UCHWAŁA NR 225/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.09.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR 226/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.09.2021 roku
w sprawie udzielenia pracownikowi Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie Pani Beacie Wudarczyk – pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki w związku z udziałem placówek oświatowych podległych powiatowi w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.08.2021 r.

 

UCHWAŁA NR 227/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.09.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR 228/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 07.10.2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2022 roku”.
 

UCHWAŁA NR 229/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.10.2021 roku
w w  sprawie udzielenia pracownikowi Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie Pani Paulinie Zimińskiej – pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki w związku z udziałem placówek oświatowych podległych powiatowi w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. „Laboratoria Przyszłości” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.09.2021 r.  
 
UCHWAŁA NR 230/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.10.2021 roku
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach Pani Marzenie Zawiszy pełnomocnictwa do wystąpienia z wnioskiem aplikacyjnym w konkursie o akredytację ERASMUS +

 

UCHWAŁA NR 231/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.10.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR 232/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2021 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sztumie.

 
UCHWAŁA NR 233/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2021 roku
w sprawie udzielenia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu Pani Agnieszce Ciosek pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
 
UCHWAŁA NR 234/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.
 
UCHWAŁA NR 235/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2021 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2021 r.

UCHWAŁA NR 236/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04.11.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w zakresie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2022 roku” .

UCHWAŁA NR 237/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.11.2021 roku
w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

 

UCHWAŁA NR 238/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15.11.2021 roku
 w sprawie uchylenia uchwały Nr 146/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23.11.2012 r.
 
UCHWAŁA NR 239/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15.11.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.
 
UCHWAŁA NR 240/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15.11.2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. “Pomorskie dzieciom”.

 

UCHWAŁA NR 241/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.11.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.
 

UCHWAŁA NR 242/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09.12.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.
 
UCHWAŁA NR 243/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09.12.2021 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028.
 
UCHWAŁA NR 244/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09.12.2021 roku
w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

UCHWAŁA NR 245/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.12.2021 roku
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Sztumskiego do stałego wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

UCHWAŁA NR 246/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.12.2021 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia przetargów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR 247/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.12.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok. 
 
UCHWAŁA NR 248/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok. 
 

 

UCHWAŁA NR 249/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.



Rok 2022

 

UCHWAŁA NR 250/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05.01.2022 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia.
ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR 314/2022 z dnia 31.08.2022 r.

 

UCHWAŁA NR 251/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05.01.2022 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sztumie.

 

UCHWAŁA NR 252/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.01.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Kierownika Zamawiającego – Zarządu Powiatu Sztumskiego w przygotowaniu postępowania i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


UCHWAŁA NR 253/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.01.2022 roku
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu na 2022 rok

 

UCHWAŁA NR 254/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.01.2022 roku
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. 
„Program wyrównywania różnic między regionami III”. 

 

UCHWAŁA NR 255/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.01.2022 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sztumski oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2022 roku. 

 

UCHWAŁA NR 256/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.01.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok. 

 

UCHWAŁA NR 257/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 r.

 


UCHWAŁA NR 258/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 
UCHWAŁA NR 259/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.02.2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 

UCHWAŁA NR 260/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.02.2022 roku w sprawie unieważnienia uchwały 256/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.
 
UCHWAŁA NR 261/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.02.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 

UCHWAŁA NR 262/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.02.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok. 

 

UCHWAŁA NR 263/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.02.2022 roku
w sprawie udzielenia pracownikowi Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie Pani Beacie Wudarczyk – pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki w związku z udziałem placówek oświatowych podległych powiatowi w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.08.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 264/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 02.03.2022 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.


UCHWAŁA NR 265/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 02.03.2022 roku
w sprawie: rocznego planu kontroli na rok 2022.

UCHWAŁA NR 266/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.03.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

UCHWAŁA NR 267/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.03.2022 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022

UCHWAŁA NR 268/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.03.2022 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

UCHWAŁA NR 269/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2022 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

UCHWAŁA NR 270/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2022 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

UCHWAŁA NR 271/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2022 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego.

UCHWAŁA NR 272/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2022 roku
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

UCHWAŁA NR 273/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2021 rok

 

UCHWAŁA NR 274/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.


UCHWAŁA NR 275/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.03.2022 roku
w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR 276/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.03.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 
UCHWAŁA NR 277/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.04.2022 roku
w sprawie przyznania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.


UCHWAŁA NR 278/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.04.2022 roku
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska:
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach; 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie;
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie; 
Dyrektora Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu; 
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.

 

UCHWAŁA NR 279/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.04.2022 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za 2021 rok.


UCHWAŁA NR 280/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.04.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.


UCHWAŁA NR 281/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.04.2022 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2022 r.

UCHWAŁA NR 282/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.04.2022 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 1957N, dr. woj. Nr 537 Jagodziny – Lewałd WLK. (na odcinku Elgnowo – Lewałd Wielki), o długości 3199 m – od km 7+014 z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.

 

UCHWAŁA NR 283/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.04.2022 rok
w sprawie odwołania Pani Sylwii Mackiewicz ze stanowiska Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.


UCHWAŁA NR 284/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.04.2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 250/2022 z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

UCHWAŁA NR 285/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11.05.2022 roku
 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: 
1.      Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum; 

2.      Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach, Uśnice 15, 82 – 400 Sztum; 

3.      Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum; 

4.      Zespołu Szkół im. Kamila Cypriana Norwida w Dzierzgoniu, ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 15, 82-440 Dzierzgoń;

5.      Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, Barlewiczki 13, 82-400 Sztum. 

 

UCHWAŁA NR 286/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.05.2022 roku
w sprawie powołania Kapituły Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego. 


 
UCHWAŁA NR 287/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.05.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 

UCHWAŁA NR 288/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.05.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów:
1. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum;
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach, Uśnice 15, 82 – 400 Sztum;
3. Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum;
4. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, Barlewiczki 13, 82-400 Sztum;
5. Zespołu Szkół im. Kamila Cypriana Norwida w Dzierzgoniu, ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 15, 82-440 Dzierzgoń

UCHWAŁA NR 289/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.05.2022 roku
w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych

 
UCHWAŁA NR 290/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.05.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok

 


UCHWAŁA NR 291/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.05.2022 roku
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy


UCHWAŁA NR 292/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.06.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 
UCHWAŁA NR 293/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.06.2022 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg powiatowych nr 1268N Lewałd Wlk. – dr nr 1255N o dł. 3102 m, dr nr 1256N Dębień – Rumian – Lewald Wlk. O dł. 430 m. dr nr 1224 N Rumienica – Lewald Wlk. – dr nr 1225 N (Dąbrówno) o dł. 6640 m z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR 294/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok


UCHWAŁA NR 295/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2022 roku
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy 

 

UCHWAŁA NR 296/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 07.07.2022 roku
w sprawie zasad wynajmu sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Sztumie.

 

UCHWAŁA NR 297/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.07.2022 roku
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach Pani Marzenie Zawiszy pełnomocnictwa do reprezentowania organu prowadzącego do wszystkich działań związanych z realizacją projektu o Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055348 z programu ERASMUS +.

 

UCHWAŁA NR 298/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2022 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2022 r.

 


UCHWAŁA NR 299/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 
UCHWAŁA NR 300/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2022 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”  Dostępne mieszkanie.
 
UCHWAŁA NR 301/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2022 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”  Mieszkanie dla absolwenta.
 
UCHWAŁA NR 302/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2022 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do jednoosobowego reprezentowania Powiatu Sztumskiego w zakresie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Dostępne mieszkanie.
 
UCHWAŁA NR 303/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.07.2022 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do jednoosobowego reprezentowania Powiatu Sztumskiego w zakresie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta.

 

UCHWAŁA NR 304/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05.08.2022 roku
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum.

 

UCHWAŁA NR 305/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 05.08.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 

UCHWAŁA NR 306/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.08.2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie 2022 roku

 

UCHWAŁA NR 307/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.08.2022 roku
w sprawie odwołania Pani Wiesławy Kowalik ze stanowiska dyrekora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Kasprowicza 3, 82-400 Sztum

 

 

UCHWAŁA NR 308/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.08.2022 roku
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

 

UCHWAŁA NR 309/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.08.2022 roku
w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028 oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

 

UCHWAŁA NR 310/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.08.2022 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.


UCHWAŁA NR 311/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.08.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.
 
UCHWAŁA NR 312/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.08.2022 roku
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy. 
 

 

UCHWAŁA NR 313/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dna 31.08.2022 roku
w sprawie  ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie 2022 r

 

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.08.2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 250/2022 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.
 
 

UCHWAŁA NR 315/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.08.2022 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 

UCHWAŁA NR 316/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.09.2022 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwatym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II połowie 2022 roku; oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

Uchwała nr 317/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 
UCHWAŁA NR 318/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.09.2022 roku
w sprawiewyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR 319/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.09.2022 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej ZAZ w Sztumie.

UCHWAŁA NR 320/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.09.2022 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

UCHWAŁA NR 321/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.09.2022 roku
 w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie Pani Ewie Cebuli pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
 
UCHWAŁA NR 322/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.09.2022 roku
w sprawie ustalenia warunków wnoszenia opłat za posiłki oraz całkowitego lub częściowego zwalniania z takich opłat w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych powiatu sztumskiego


UCHWAŁA NR 323/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.09.2022 roku
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy
 
 
UCHWAŁA NR 324/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.09.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 

UCHWAŁA NR 325/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.10.2022 roku
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy
 
UCHWAŁA NR 326/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.10.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

UCHWAŁA NR 327/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.10.2022 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 219117G.

UCHWAŁA NR 328/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.10.2022 roku
w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

 

UCHWAŁA NR 329/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.10.2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2023 roku”.

UCHWAŁA NR 330/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.10.2022 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2022r.

UCHWAŁA NR 331/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 07.11.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.
 
 
UCHWAŁA NR 332/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 07.11.2022 roku
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy.
 
UCHWAŁA NR 333/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 07.11.2022 roku
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego.
 
UCHWAŁA NR 334/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 07.11.2022 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2023.

 
UCHWAŁA NR 335/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.11.2022 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 
UCHWAŁA NR 336/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.11.2022 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2023 zadania publicznego  w zakresie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2023 roku.
  
UCHWAŁA NR 337/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.11.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok. 
 
UCHWAŁA NR 338/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.11.2022 roku
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy.

UCHWAŁA NR 339/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.11.2022 roku
wsprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2023 roku”.

UCHWAŁA NR 340/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.11.2022 roku
w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącymi własność powiatu sztumskiego. 

UCHWAŁA NR 341/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.11.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok. 
 
UCHWAŁA NR 342/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.11.2022 roku
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy.

UCHWAŁA NR 343/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09.12.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok. 

 
UCHWAŁA NR 344/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.12.2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok. 
 

UCHWAŁA NR 345/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.12.2022 roku
w sprawieupoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
 

UCHWAŁA 346/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 19.12.2022 roku 
w sprawie: rocznego planu kontroli na rok 2023

UCHWAŁA 347/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 29.12.2022 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok

 
UCHWAŁA 348/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 29.12.2022 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski
z Funduszu Pomocy
 

 

 



Rok 2023

 

 

 

 

UCHWAŁA 349/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 04.01.2023 roku 
w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego


UCHWAŁA 350/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 04.01.2023 roku 
w sprawie udzielenia upoważnienia

 

UCHWAŁA 351/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 13.01.2023 roku 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sztumski oraz specjalności i form kształcenia, na które
przyznawane jest dofinansowanie w 2023 roku.

 

UCHWAŁA 352/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 13.01.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok

 

UCHWAŁA Nr 353/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.01.2023 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.


UCHWAŁA NR 354/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

 

UCHWAŁA NR 355/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach Pani Marzenie Zawiszy pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

 

UCHWAŁA Nr 356/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.01.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

 
UCHWAŁA Nr 357/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 3.02.2023 roku 
w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA Nr 358/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 3.02.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

UCHWAŁA Nr 359/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 3.02.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy

UCHWAŁA Nr 360/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 3.02.2023 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego Nr 350/2023 z dnia 04 stycznia 2023 roku

 

UCHWAŁA Nr 361/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.02.2023 roku 
w sprawie przyznania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego w roku 2023.


UCHWAŁA Nr 362/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.02.2023 roku 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie do składania oświadczeń woli związanych z działaniami w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Odporność oraz rozwój podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 - 2025 w imieniu Powiatu Sztumskiego w zakresie kierowanej jednostki.


UCHWAŁA Nr 363/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.02.2023 roku 
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok

UCHWAŁA Nr 364/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.02.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski
z Funduszu Pomocy


UCHWAŁA Nr 365/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.02.2023 roku 
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół  im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu  Panu Jarosławowi Drwiędze pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 
w Warszawie

UCHWAŁA Nr 366/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.03.2023 roku 
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023.

UCHWAŁA Nr 367/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.03.2023 roku 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz przedłożenie opinii o złożonych ofertach Zarządowi.

UCHWAŁA Nr 368/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.03.2023 roku 
w sprawie udzielenia pracownikowi Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie Pani Beacie Wudarczyk – pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki w związku 
z udziałem placówek oświatowych podległych powiatowi w roku 2023 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.08.2021 r. 

UCHWAŁA Nr 369/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.03.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

UCHWAŁA Nr 370/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.03.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

UCHWAŁA Nr 371/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 08.03.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski
z Funduszu Pomocy.

 

UCHWAŁA Nr 372/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.03.2023 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy.

 
UCHWAŁA Nr 373/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.03.2023 roku 
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023.

 
UCHWAŁA Nr 374/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.03.2023 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na rok 2023.

 
UCHWAŁA Nr 375/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 14.03.2023 roku 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. 

 

UCHWAŁA Nr 376/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.03.2023 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2022 rok.

 

UCHWAŁA Nr 377/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.03.2023 roku 
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Sztumskiego za 2022 rok.


UCHWAŁA Nr 378/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.03.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok. 
 

UCHWAŁA Nr 379/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.04.2023 roku 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz przedłożenie opinii o złożonych ofertach Zarządowi.

 

UCHWAŁA Nr 380/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.04.2023 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy.

 

UCHWAŁA Nr 381/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.04.2023 roku 
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za 2022 rok.

 

UCHWAŁA Nr 382/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.04.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

 

UCHWAŁA Nr 383/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.04.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy

 
 

UCHWAŁA NR 384/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2023r.

 

UCHWAŁA NR 385/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 2 maja 2023 r.
w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

UCHWAŁA Nr 386/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11.05.2023 roku 
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Urzędu Pracy z/s w Dzierzgoniu do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

UCHWAŁA Nr 387/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11.05.2023 roku 
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

UCHWAŁA Nr 388/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11.05.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.
 

UCHWAŁA Nr 389/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.05.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

 

UCHWAŁA Nr 390/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.05.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy

 

UCHWAŁA Nr 391/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.05.2023 roku 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

UCHWAŁA Nr 392/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.05.2023 roku 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Karetki Sztumskie Sp. z o.o.
 

UCHWAŁA Nr 393/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.06.2023 roku 
w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Sztumskiego na 2023 r.

 

UCHWAŁA Nr 394/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.06.2023 roku 
w sprawie udzielenia pracownikowi Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie Pani Beacie Wudarczyk – pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki w związku z udziałem placówek oświatowych podległych powiatowi w roku 2023 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj polskie ślady w Europie” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2023 r. 

 

UCHWAŁA Nr 395/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.06.2023 roku 
w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. 

 

UCHWAŁA Nr 396/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.06.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok

 

UCHWAŁA Nr 397/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.06.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski
z Funduszu Pomocy

UCHWAŁA Nr 398/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.07.2023 roku 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

UCHWAŁA Nr 399/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.07.2023 roku 
w sprawie udzielenia wicedyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 
w Barlewiczkach Pani Dorocie Paprockiej pełnomocnictwa do reprezentowania organu prowadzącego do wszystkich działań związanych z realizacją projektu Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane (KA12l-VEl') - konkurs 2023 z programu ERASMUS +.


UCHWAŁA Nr 400/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.07.2023 roku 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023 - 2028.

 

UCHWAŁA Nr 401/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.07.2023 roku 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


UCHWAŁA Nr 402/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.07.2023 roku 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

UCHWAŁA Nr 403/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.07.2023 roku 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

UCHWAŁA Nr 404/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.07.2023 roku 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

UCHWAŁA Nr 405/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.07.2023 roku 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

UCHWAŁA Nr 406/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.07.2023 roku 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie.

 

UCHWAŁA Nr 407/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.07.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok. 

 

UCHWAŁA Nr 408/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.07.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski
z Funduszu Pomocy

 

UCHWAŁA Nr 409/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.07.2023 roku 
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2023 r.

UCHWAŁA Nr 410/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.07.2023 roku 
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 101031N w Nowakowie kategorii dróg gminnych z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych.

UCHWAŁA NR 411/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia dróg nr 2880G ul. 27 stycznia Gmina Gniew, nr 2823G miejscowość Tymawa w ciągu drogi powiatowej Nicponia – Jaźwiska – Opalenie oraz nr 2825G Opalenie – Widlice – Małe Wiosło kategorii dróg powiatowych, z jednoczesnym ich zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.

 

UCHWAŁA NR 412/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2024 rok

 

UCHWAŁA Nr 413/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.08.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok

 

UCHWAŁA Nr 414/2023

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 31.08.2023 roku 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Ruczkowskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w powiecie sztumskim" współfinansowanego w ramach Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy.

 

UCHWAŁA Nr 415/2023

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 31.08.2023 roku 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Mackiewicz – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w powiecie sztumskim" współfinansowanego w ramach Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy.

 

UCHWAŁA Nr 416/2023

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 31.08.2023 roku 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

zmiana uchwały nr XL/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022

 

UCHWAŁA Nr 417/2023

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 31.08.2023 roku 

w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy

 

UCHWAŁA Nr 418/2023

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 18.09.2023 roku 

w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 588 ul. Jakuba Hutten Czapskiego, Opalenie Gmina Gniew kategorii drogi wojewódzkiej, z  jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii drogi powiatowej.
 

UCHWAŁA NR 419/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 września 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

UCHWAŁA Nr 420/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.09.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.
zmiana do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XL/304/2022 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok

UCHWAŁA Nr 421/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.09.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy
Traci moc uchwała Nr 417/2023 z dnia 31.08.2023 w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy


UCHWAŁA NR 422/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 5 października 2023 r.
w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

 

UCHWAŁA Nr 423/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.10.2023 roku 
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie Pani Ewie Cebuli pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

 
UCHWAŁA NR 424/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

UCHWAŁA Nr 425/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.10.2023 roku 
w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

UCHWAŁA Nr 426/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.10.2023 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń 


UCHWAŁA Nr 427/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.10.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.


UCHWAŁA Nr 428/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.10.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy

UCHWAŁA Nr 429/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.10.2023 roku 
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2023r.

UCHWAŁA Nr 430/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.10.2023 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Traci moc Uchwała Nr 406/2023 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lipca 2023 roku

 

 

UCHWAŁA Nr 431/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09.11.2023 roku 
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego

 

UCHWAŁA Nr 432/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09.11.2023 roku 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2024 

 
UCHWAŁA Nr 433/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09.11.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

UCHWAŁA Nr 434/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09.11.2023 roku 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

UCHWAŁA Nr 435/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09.11.2023 roku 
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi nr 3218G Raniewo – Kleczewo kategorii dróg powiatowych, z  jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr 436/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.11.2023 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sztumskiego z zakresu działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024

UCHWAŁA NR 437/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

UCHWAŁA Nr 438/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.11.2023 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych 
w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2024 zadania publicznego 
w zakresie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2024 roku”.

 

UCHWAŁA Nr 439/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.11.2023 roku 
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy w ramach usługi ubezpieczeniowej. 

 

UCHWAŁA Nr 440/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.11.2023 roku 
w sprawie zawarcia umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

 

UCHWAŁA Nr 441/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.11.2023 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

UCHWAŁA Nr 442/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.11.2023 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Sztumskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

UCHWAŁA Nr 443/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.11.2023 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi nr 3145G Jakubowo – Obrzynowo kategorii dróg powiatowych, z  jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych

 

UCHWAŁA Nr 444/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.11.2023 roku 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego

 

UCHWAŁA Nr 445/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.11.2023 roku 
w sprawie zawarcia umowy użyczenia Gminie Sztum, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego w celu realizacji zadania publicznego polegającego na „Utworzeniu węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe   tj. nr 3169G – ulica Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego”

 

UCHWAŁA Nr 446/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.11.2023 roku 
w sprawie zawarcia umowy użyczenia Gminie Sztum, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego w celu realizacji zadania publicznego polegającego na „Utworzeniu węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe   tj. nr 3169G – ulica Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego”

 

UCHWAŁA Nr 448/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.11.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy

 

UCHWAŁA Nr 449/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.11.2023 roku 
w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego w roku 2024.

 

UCHWAŁA Nr 450/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.11.2023 roku 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2024 roku”.

 

UCHWAŁA Nr 451/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.12.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

 

UCHWAŁA Nr 452/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.12.2023 roku 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego

 

UCHWAŁA Nr 453/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.12.2023 roku 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedłożenie opinii o złożonych ofertach Zarządowi

 

UCHWAŁA Nr 454/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.12.2023 roku 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Sztumskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

UCHWAŁA Nr 455/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.12.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok

UCHWAŁA Nr 456/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.12.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy.

UCHWAŁA Nr 457/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18.12.2023 roku 
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Sztumskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

UCHWAŁA Nr 458/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.12.2023 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok. 

UCHWAŁA Nr 459/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.12.2023 roku 
w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy 

 



Rok 2024

 

UCHWAŁA Nr 460/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.01.2024 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

UCHWAŁA Nr 461/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.01.2024 roku 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sztumski oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2024 roku.

 

UCHWAŁA Nr 462/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.01.2024 roku 
w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków o  przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego na rok 2024.

UCHWAŁA NR 463/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia.

UCHWAŁA Nr 464/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.01.2024 roku 
w sprawie: rocznego planu kontroli na rok 2024.

UCHWAŁA Nr 465/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.01.2024 roku 
w sprawie przyznania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego w roku 2024.

UCHWAŁA Nr 466/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2024 roku 
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 3074N ul. Marszałka Piłsudskiego o długości 558 m w miejscowości Morąg kategorii dróg powiatowych, z  jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr 467/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2024 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sztumskiego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej w roku 2024

UCHWAŁA Nr 468/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2024 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sztumskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024

UCHWAŁA Nr 469/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2024 roku 
​w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sztumskiego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w roku 2024

UCHWAŁA Nr 470/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2024 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

UCHWAŁA Nr 471/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2024 roku 
w sprawie planu finansowego na 2024 rok dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy

UCHWAŁA Nr 472/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.02.2024 roku 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz  edukacji, oświaty i wychowania w 2024 r.


UCHWAŁA Nr 473/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.02.2024 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.

 
UCHWAŁA Nr 474/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.02.2024 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej w 2024 r.

 
UCHWAŁA Nr 476/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13.02.2024 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA Nr 477/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 16.02.2024 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

 

UCHWAŁA Nr 478/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.02.2024 roku 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZAZ w Sztumie.

 

UCHWAŁA Nr 479/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.02.2024 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2023 rok.

 

UCHWAŁA Nr 480/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.02.2024 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

UCHWAŁA NR 481/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku kategorii dróg powiatowych, z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr 482/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.02.2024 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 1170N Stare Bolity – Książnik – Niegławki kategorii dróg powiatowych, z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA Nr 483/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.02.2024 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Mikołajki Pomorskie.

 

UCHWAŁA Nr 484/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.02.2024 roku 
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na Uchwałę Nr 024/p126/W/24 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku z dnia 1 lutego 2024 r. orzekającą nieważność uchwały Nr 458/2023 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2023

 

UCHWAŁA Nr 485/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.03.2024 roku 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedłożenie opinii o złożonych ofertach Zarządowi w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

 

UCHWAŁA Nr 486/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.03.2024 roku 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedłożenie opinii o złożonych ofertach Zarządowi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

UCHWAŁA Nr 487/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.03.2024 roku 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedłożenie opinii o złożonych ofertach Zarządowi w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

 

UCHWAŁA Nr 488/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.03.2024 roku
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Sztumskiego za 2023 rok

UCHWAŁA Nr 489/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.03.2024 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

 
UCHWAŁA Nr 490/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.03.2024 roku 
w sprawie planu finansowego na 2024 rok dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy

 

UCHWAŁA Nr 491/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.03.2024 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania

 

UCHWAŁA Nr 492/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.03.2024 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

UCHWAŁA Nr 493/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.03.2024 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej  

 

UCHWAŁA Nr 494/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.03.2024 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.


UCHWAŁA Nr 495/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.03.2024 roku 
w sprawie planu finansowego na 2024 rok dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy


UCHWAŁA Nr 496/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04.05.2024 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

 

UCHWAŁA Nr 497/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.04.2024 roku 
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w Powiecie Sztumskim do 2028  roku”

 
UCHWAŁA Nr 498/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.04.2024 roku 
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za 2023 rok 

 

UCHWAŁA Nr 499/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.04.2024 roku 
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2024r.

 

UCHWAŁA Nr 500/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2024 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

 

UCHWAŁA Nr 501/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2024 roku 
w sprawie planu finansowego na 2024 rok dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy

 

UCHWAŁA Nr 502/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2024 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w nieruchomości będącej własnością Powiatu Sztumskiego oraz ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajmowane pomieszczenia na okres 3 miesięcy.

 

UCHWAŁA Nr 503/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2024 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w nieruchomości będącej własnością Powiatu Sztumskiego oraz ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajmowane pomieszczenia na okres 3 lat.

 


UCHWAŁA Nr 1/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 09.05.2024 roku 
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Sztumskiego do stałego wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

 

UCHWAŁA Nr 2/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2024 roku 
w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy.

 
UCHWAŁA Nr 3/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2024 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w nieruchomości będącej własnością Powiatu Sztumskiego oraz ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajmowane pomieszczenia 

 
UCHWAŁA Nr 4/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2024 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w nieruchomości będącej własnością Powiatu Sztumskiego oraz ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajmowane pomieszczenia 

 

UCHWAŁA Nr 5/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.05.2024 roku 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.


UCHWAŁA Nr 6/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.05.2024 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

 

UCHWAŁA Nr 7/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.05.2024 roku 
w sprawie planu finansowego na 2024 rok dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy.

 

UCHWAŁA Nr 8/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.06.2024 roku 
w sprawie udzielenia Inspektorowi Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie Pani Beacie Wudarczyk – pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki w związku z udziałem w roku 2024 w przedsięwzięciu pn. „Podróże z klasą” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”  

 

UCHWAŁA Nr 9/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.06.2024 roku 
w sprawie udzielenia Inspektorowi Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie Pani Monice Hoppe – pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki w związku z udziałem w roku 2024 w przedsięwzięciu pn. „Podróże z klasą” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”  

 

UCHWAŁA Nr 10/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.06.2024 roku 
w sprawie powołania Zespołu Koordynującego opracowanie, realizację i monitorowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-30

 

UCHWAŁA Nr 11/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.06.2024 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

 

UCHWAŁA Nr 12/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.06.2024 roku 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2024-2034

 

UCHWAŁA Nr 13/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.06.2024 roku 
w sprawie planu finansowego na 2024 rok dla środków otrzymanych przez Powiat Sztumski z Funduszu Pomocy

 

UCHWAŁA Nr 14/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 17.06.2024 roku 
w sprawie powołania Kapituły Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA Nr 15/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.06.2024 roku 
w sprawie udzielenia Pani Marzenie Zawiszy dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie związanych z realizacją projektu Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000207718 w ramach programu ERASMUS +.

 

UCHWAŁA NR 18/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 lipca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego

 

UCHWAŁA NR 19/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 lipca 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


UCHWAŁA NR 20/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 lipca 2024 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sztum.


UCHWAŁA NR 21/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 15 lipca 2024 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Sztum.