Starostwo Powiatowe w Sztumie

Ogłoszenia

 

2022-01-12 Starosta Sztumski informuje, iż z wniosku z dnia 20.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: “Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PLPM47” na działce nr 719/6 obręb ewid. 1 – Dzierzgoń, w postaci radioliniowej anteny satelitarnej, w ramach dostępu do szerokopasmowego internetu.

 


2022-01-11 INFORMACJA  o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej postępowania
w/s realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 

 


2021-11-24 Obwieszczenie Starosty Sztumskiego   w spr. wydania decyzji dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 


2021-11-10 INFORMACJA Starosty Sztumskiego o  wydaniu decyzja nr 163/2021 udzielająca pozwolenia na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków o budowę instalacji ultrafiltracji wraz z elementami towarzyszącymi na terenie działki nr 113/6 obręb ewid. Uśnice, gm. Sztum.

 


2021-09-27 Obwieszczenie Starosty Sztumskiego  w spr. wydania decyzji dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 


2021-08-04 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie

 


2021-07-20  INFORMACJA o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej postępowania  w/s realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

Informacja

 


2021-06-29

Decyzja nr 72/2021 o pozwoleniu na budowę płyty fundamentowej o wym. 7,00 x 9,40 m wraz z montażem wyparki na działce nr 113/6 obręb ewid. Uśnice, jedn. ewid. Sztum- G.

 

 


2021-06-11
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym