Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

 

ZARZĄDZENIA STAROSTY

 

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009

 


 

Rok 2015

 

 

51/2015

50/2015

49/2015

48/2015

47/2015

46/2015

45/2015

44/2015

43/2015

42/2015

41/2015

40/2015

38/2015

37/2015

36/2015

35/2015

34/2015

33/2015

32/2015

31/2015

30/2015

29/2015

28/2015

27/2015

26/2015

25/2015

24/2015

23/2015

22/2015

21A/2015

21/2015

20/2015

19/2015

18/2015

17/2015

16/2015

15/2015

14/2015

13/2015

12/2015

11/2015

10/2015

9/2015

8/2015

7/2015

6/2015

5/2015

4/2015

3/2015

2/2015

1/2015

 

 


 

Rok 2014

 

38/2014

37/2014

36/2014

34/2014

33/2014

32/2014

31/2014

30/2014

 

Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 07 listopada 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2015 roku".
szczegóły...

Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 04 listopada 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji powiatowej do konkursu pn. "Nie ma zdrowia psychicznego".
szczegóły...

Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 31 października 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji, celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie.  
szczegóły...

Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 24 października 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Świadczenie usług bieżącej asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 funkcjonującego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie".
szczegóły...

Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 23 października 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę w związku z przystapieniem Powiatu Sztumskiego do realizacji projektu "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
szczegóły...

Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 15 października 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Uśnicach".
szczegóły...

 

23/2014Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 26 września 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie sztumskim.
szczegóły...

Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 08 sierpnia 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatu jodowego w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Powiatu Sztumskiego.
szczegóły...

Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego
szczegóły...

Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach".
szczegóły...

Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.
szczegóły...

Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 06 czerwca 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej dotyczącej sprzedaży samochodu osobowego.
szczegóły...

Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Żagle w Białej Górze - inauguracja sezonu żeglarskiego jako atrakcyjnej oferty turystycznej w regionie Dolnego Powiśla", w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
szczegóły...

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 21 maja 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych".
szczegóły...

Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostepności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie

szczegóły...


Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:"Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2014 roku".
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego zmieniające Zarządzenie nr 23/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...
 

Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2014r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
szczegóły...

Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę
szczegóły...

Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie planu kont dla projektu Nr U/129/1/2014 "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnej w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dotyczącej sprzedaży samochodu osobowego.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2014r.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2014 na terenie powiatu sztumskiego
szczegóły...

Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:"Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla".
szczegóły...

Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dotyczącej sprzedaży samochodu osobowego.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:"Zakup i dostawa pomocy naukowo-dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: "Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" oraz "Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy".
szczegóły...

 

Rok 2013

 

Zarządzenie nr 47/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia celów do realizacji w roku 2014 przez Starostwo Powiatowe w Sztumie   

szczegóły...

Zarządzenie Nr 46/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia misji Starostwa Powiatowego w Sztumie a także wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 45/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014 roku Zadanie nr 19 - Likwidacja śliskości na drogach powiatowych: - nr 3108G Sztumskie Pole - Uśnice, nr 3107G Gościszewo - Węgry, nr 2900G Koniecwałd - Gronajny, nr 3106G DK nr 55 - stacja kolejowa Gościszewo, nr 2901G (DK nr 22 - Miłoradz) - Piekło."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 44/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014 roku Zadanie nr 19 - Likwidacja śliskości na drogach powiatowych: - nr 3108G Sztumskie Pole - Uśnice, nr 3107G Gościszewo - Węgry, nr 2900G Koniecwałd - Gronajny, nr 3106G DK nr 55 - stacja kolejowa Gościszewo, nr 2901G (DK nr 22 - Miłoradz) - Piekło."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 43/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Zakup i dostawę serwera, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie".
szczegóły...

Zarządzenie Nr 42/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014 roku"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Zakup i dostawa pomocy naukowo-dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: "Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" oraz "Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy".
szczegóły...

Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014 roku"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2014r."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 38/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont dodatkowy chodników w pasie drogi powiatowej - ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, od km 0+000 do km 0+510, dł. odc. 0,510km"
szczegóły...

 

Zarządzenie 37/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie 
szczegóły...


Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Powiecie Sztumskim
szczegóły...

 

Zarządzenie 35/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Sztumie 
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 34/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: planu kont dla projektu "Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-22.-159/12-00.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 33/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Zakup i dostawa pomocy naukowo-dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: "Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" oraz "Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy".
szczegóły...

Zarządzenie Nr 32/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014r."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 31/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 października 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie w 2013r."
szczegóły...

 

Zarządzenie 30/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 października 2013 roku w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Sztumskiego i planów obrony cywilnej miast / gmin powiatu sztumskiego
szczegóły...

Zarządzenie 29/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej
szczegóły...

Zarządzenie 28/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej.
szczegóły...

Zarządzenie 27/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie sposobu przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...


Zarządzenie 26/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowiska urzędnicze - koordynator/koordynatorka projektu oraz asystent/asystentka koordynatora projektu pn.: "Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 ogłoszonego dla Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
szczegóły...

Zarządzenie 25/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: planu kont dla projektu "Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sztumie w ramach umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-22.-003/13-00
szczegóły...

Zarządzenie 24/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sztumskiego oraz zasad jej koordynacji
szczegóły...

Zarządzenie 23/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia misji Starostwa Powiatowego w Sztumie a także wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie 22/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku zmieniające Zarządzenia nr 23/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

 

Zarządzenie 21/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 z 04 października 2010 roku w sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...


Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Inwentaryzację i modernizację osnowy poziomej szczegółowej na terenie powiatu sztumskiego".
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 19/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2013 roku"
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Sztumskiego z dnia 23.05.2013r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do odbioru Budowy boiska wielofunkcyjnego w SOSW w Kołozębiu
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 17/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 maja 2013 roku            w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...


Zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Sztumskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 15/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25.04.2013r. w sprawie: zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
szczegóły...


Zarządzenie Nr 14/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/2012 Starosty Sztumskiego z dnia 14.11.2012r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2012/2016
szczegóły...

Zarządzenie Nr 13/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie odwołania członka Powiatowej rady Zatrudnienia w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie Nr 12/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn .:Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
szczegóły...

 

Zarzędzenie 10/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Sztumie
szczegóły...

 

Zarządzenie Porządkowe Nr 9/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28.03.2013 roku w sprawie: usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, zdrowiu i życiu użytkowników drogi powiatowej nr 3105 G w miejscowości Sztum.
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Sztumskiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie organizacji służby stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Sztumie na czas zagrożenia i wojny.
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.03.2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06.03.2013r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2013r.
szczegóły...

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2014-2020.
szczegóły...
 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 3/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w roku 2013 na terenie powiatu sztumskiego.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2013r.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na: "Wytworzenie i dostawę dokumentów komnikacyjnych i oznaczeń komunikacyjnych".
szczegóły...

 


 

Rok 2012

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 64/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.06.03.00-22.-048/11-00 "Staż szansą na zmianę" w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spóności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 63/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2008 w sprawie planu kont dla projektu Nr POKL.06.01.02-22-007/08 "Nowe etaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego realizowanego w latach 2007-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 62/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-22-032/11-00 "Wyjdź z domu" w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 61/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenie nr 36/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2009 roku. w sprawie planyu kont dla projektu Nr UDA-POKL.07.01.02-22-013/09-00 "Uwierz w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 60/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2010 z 04 października 2010 roku w sprawie zasad ewidencji finansowo - księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze".
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 58/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, zdrowiu i życiu użytkowników drogi powiatowej nr 3105G w miejscowości Sztum.
szczegóły...

 

Zarządzenie NR 56/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 51/2012 Starosty Sztumskiego z dnia 14.11.2012r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2012/2016.
szczegóły...

Zarządzenie NR 55/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 51/10 z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
szczegóły...

Zarządzenie NR 54/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji, celem likwidacji pieczątek w Satrostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 53/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie powołania
Komisji celem oceny dokumentacji niearchiwalnej po zlikwidowanym Domu Dziecka "Młodych Orląt" w Dzierzgoniu.
szczegóły...

Zarządzenie NR 52/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarza Powiatu.
szczegóły...


Zarządzenie NR 51/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2012/2016r.
szczegóły...

 

Zarządzenie NR 50/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...


Zarządzenie NR 49/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2013 r."
szczegóły...

 

Zarządzenie NR 47/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej.
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2013 roku".
szczegóły...

Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 października 2012r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu".
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 43/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 1 października 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 18/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 42/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 wrzesnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji, celem oceny dokumentacji niearchiwalnej w Satrostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie NR 41/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 wrzesnia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej złożonego przez Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 40/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 wrzesnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
szczegóły...

Zarządzenie NR 39/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 wrzesnia 2012 roku w sprawie: zasad udzielania osobie fizycznej dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
szczegóły...

Zarządzenie NR 38/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Przebudowę drogi powiatowej nr 3116G Balewo - Cieszymowo - Matule od km 4+590 do km 5+360 dł. odc. 0,770 km".
szczegóły...

Zarządzenie NR 37/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji dokumentacji oraz sporządzenia szczegółowych kalkulacji określających poniesiony wkład własny wnioskodawców w ramach zadania "likwidacja barier architektonicznych" realizowanego w 2011r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 36/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu".
szczegóły...

Zarządzenie NR 35/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Przebudowę drogi powiatowej nr 3116G Balewo - Cieszymowo - Matule od km 4+590 do km 5+360 dł.odc. 0,770 km".
szczegóły...

Zarządzenie NR 34/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego i oddania części mienia nieruchomego do odpłatnego korzystania innym podmiotom.
szczegóły...

Zarządzenie NR 33/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych"
szczegóły...

 

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.06.03.00-22.-048/11-00 "Staż szansą na zmianę" w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spóności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 31/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.06.03.00-22.-051/11-00 „Krok na przód do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu.
szczegóły...


Zarządzenie NR 30/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji powiatowej do konkursu pn. "Piękna wieś 2012".
szczegóły...

 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
szczegóły...Zarządzenie NR 28/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie NR 27/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla przystani żeglarskiej w Białej Górze.
szczegóły...

Zarządzenie NR 26/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31
szczegóły...

Zarządzenie NR 25/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia ilości osób przebywających na sali narad w budynku Starostwa Powiatowego.
szczegóły...

Zarządzenie NR 24/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora / kierownika jednostki budżetowej.
szczegóły...

Zarządzenie NR 23/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 22/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie instrukcji użytkowania samochodu służbowego, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa.
szczegóły...

Zarządzenie NR 21/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
szczegóły...

Zarządzenie NR 20/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na ternie Powiatu Sztumskiego na rok 2012.
szczegóły...

Zarządzenie NR 19/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu"
szczegóły...

Zarządzenie NR 18/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.06.03.00-22.-048/11-00 "Staż - szansą na zmianę" w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
szczegóły...

Zarządzenie NR 17/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Termomodernizację obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorzadu Powiatu Sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w rejonie Dolnego Powiśla" w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach"
szczegóły...

Zarządzenie NR 16/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 15/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 z 04 października 2010 roku w sprawie zasad ewidencji finansowo - księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie NR 15/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego i oddania części mienia nieruchomego do odpłatnego korzystania innym podmiotom.
szczegóły...

Zarządzenie NR 14/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 51/10 z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
szczegóły...

Zarządzenie NR 13/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
szczegóły...

Zarządzenie NR 12/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 1/2008 Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie instrukcji ewidencji kontroli druków ścisłego zarachowania w Satrostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie NR 11/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ..."
szczegóły...

Zarządzenie NR 10/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Organizacja festynu pn. "Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
szczegóły...

Zarządzenie NR 9/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowy Przystani Żeglarskiej w Białej Górze.
szczegóły...

Zarządzenie NR 8/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu numerycznego EWID 2007 dla miasta i gminy Dzierzgoń - województwo pomorskie".
szczegóły...

Zarządzenie NR 7/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2012 roku".
szczegóły...

Zarządzenie NR 6/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
szczegóły...

Zarządzenie NR 5/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2012r.
szczegóły...

Zarządzenie NR 4/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
szczegóły...

Zarządzenie NR 2/2012 Starosty Sztumskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie usunięcia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu publicznemu, zdrowiu i zyciu uzytkowników drogi powiatowej nr 3105G w miejscowowści sztum.
szczegóły...

 

Zarządzenie NR 1/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z nia 12 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
szczegóły...

 

 

 

Rok 2011

 

 

 


Zarządzenie NR 57/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-22.-032/11-00 "Wyjdź z domu" w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzogniu.
szczegóły...

Zarządzenie NR 56/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie udostepniania dodatkowych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
szczegóły...

Zarządzenie NR 55/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Standardu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 54/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie opisu stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie NR 53/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzanie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 52/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2012 roku."
szczegóły...

Zarządzenie NR 51/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
na: Bankową obsługę budżetu Powiatu, tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych
szczegóły...

Zarządzenie NR 50/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej
szczegóły...

Zarządzenie NR 49/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2012 roku."
szczegóły...

Zarządzenie NR 48/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury.
szczegóły...

Zarządzenie NR 47/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe Sztum.
szczegóły...

Zarządzenie NR 46/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2012 roku."
szczegóły...

Zarządzenie NR 45/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 51/10 z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
szczegóły...

Zarządzenie NR 44/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2012 roku."
szczegóły...

Zarządzenie NR 43/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2012r."
szczegóły...

Zarządzenie NR 42/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 26 października 2011 r. dotyczące ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dofinansowanych ze środków PFRON
szczegóły...

Zarządzenie NR 41/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastepczej.
szczegóły...

Zarządzenie NR 40/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 06 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b Pzp na: "Świadczenie usług bieżącej asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego EWID 2007"
szczegóły...

Zarządzenie NR 39/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 53/2010 Starosty Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wykorzystywania samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Koniecwałdzie.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie operatów szacunkowych wyceny dotyczącej ustalenia wartości rynkowej gruntów zlokalizowanych na terenie powiatu sztumskiego stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi publiczne"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 36/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych  
szczegóły...

Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o Nagrodę Starosty Sztumskiego dla nauczycieli
szczegóły...

Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie planu kont dla projektu mobilność w programie Leonardo da Vinci, program "Uczenie się przez całe życie" w ramach umowy 2011-PL1-LEO01-18364
szczegóły...

Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Realizację robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze" w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej. etap I"  
szczegóły...

Zarządzenie Nr 32/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Termomodernizację stropodachu budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 31/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wznowienie granic działek wchodzących w skład drogi publicznej Dzierzgoń - Tulice oraz podział działek nr 168/14, 239/2 - obręb Morany"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 30/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Termomodernizację obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorzadu Powiatu Sztumskiego w celu zwiekszenia efektywności wykorzystania energii w Regionie Dolnego Powiśla."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie, dostawę i montaż mebli przeznaczonych na wyposażenie placówek opiekuńczo - wychowawczych w Dzierzgoniu i Szropach"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.  
szczegóły...

Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie, dostawę i montaż mebli przeznaczonych na wyposażenie placówek opiekuńczo - wychowawczych w Dzierzgoniu i Szropach"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji odbioru Budowy dwóch domów dla Dzieci w Szropach i Dzierzgoniu
szczegóły...

Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przydziału okularów korygujacych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  
szczegóły...

Zarządzenie Nr 24/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zapewnienia napojów chłodzących pracownikom Starostwa Powiatowego w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp na: "Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej, dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Rodzinnych Domach Dziecka w Mikołajkach Pomorskich, Dzierzgoniu i Szropach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kołozębiu"   
szczegóły...

Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Założenie bazy ewidencji budynków i lokali dla terenu gminy Stary Dzierzgoń"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Kodeksu etyki pracownika samorządowego Starostwa Powiatowego w Sztumie"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej
szczegóły...

Zarządzenie Nr 19/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji, celem likwidacji sprzętu i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej, dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Rodzinnych Domach Dziecka w Mikołajkach Pomorskich, Dzierzgoniu i Szropach oraz w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kołozębiu"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opiniowania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się oraz wniosków o dofinansowanie do zakupu sprzetu rehabilitacyjnego.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-22.-107/10-00 "Grunt to rodzina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zoboiązań w wysokości do 6.866.00,00 PLN
szczegóły...

Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 42/2010 w sprawie planu kont dla projektu "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać" wraz z procedurą kontroli finansowej projektu.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont 11.721 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka "Młodych Orląt" w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont 11.721 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spóności sieci drogowej Dolnego Powiśla"
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 8/2011 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia i wdrożenia ,,Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Sztumskiego"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23 lutego 2011. w sprawie karty audytu wewnętrznego.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE NR 6/2011 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23 lutego 2011roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2011 r.
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarguu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp na: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2011 r."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31.01.2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2006 Starosty Powiatu Sztumskiego z 12.12.2006 r. w sprawie utworzenia archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 stvc/nia 2011r. w sprawie powołania Komisji, celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 1/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na; "Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych powiecie sztumskim" w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
szczegóły...


Rok 2010


 

Zarządzenie NR 54/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 45/2010 w sprawie planu kont dla projektu "Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim" wraz z procedurą kontroli finansowej projektu.
szczegóły...

 

Zarządzenie NR 53/2010 Starosty Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: wykorzystywania samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych.
szczegóły...ZARZĄDZENIE Nr 52/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego 7 dnia 27 grudnia 2010r.w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. S Pzp na: „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2011 r."
szczegóły...


Zarządzenie nr 51/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2QlQr. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 50/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 49/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert ułożonych w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie i dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumię na 2011 r."
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 48/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dum 06 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż: kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust, 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych, na terenie gmin i miast powiatu sztumskiego w 2011 roku''
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 47/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie zminny Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Staroslwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 46/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych powiecie sztumskim" w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
szczegóły...


Zarządzenie nr 45/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 listopada 2010 roku
w sprawie planu kont dla projektu "Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych powiecie Sztumskim" wraz z kontrolą finansową projektu.
szczegóły...


Zarządzenie nr 44/2100 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie planu kont dla projektu ,,Pętla Żuławska - rozvój turystyki wodnej. Etap I" oraz procedura kontroli finansowej projektu.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 43/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp na: Budowę przystani żeglarskiej u Białej Górze w ramach realizaeji partnerskiego projektu pn. „Pętla Żulawska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"
szczegóły...


Zarządzenie nr 42/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 października 2010 roku planu kont dla projektu „.Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać" wraz z procedura kontroli finansowej projektu.
szczegóły...

 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 października 2010 r. w sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 40/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 października 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp na: „Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla terenu miasta Sztum Oraz terenów zurbanizowanych gminy Sztum wraz z założeniem numerycznej warstwy nieci energetycznej dla terenów gminy Sztum, dla których brak jest mapy zasadniczej".
szczegóły...


Zarządzenie 39/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 września 2010 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej wykonania robót modernizacyjnych polegających na "Remoncie i doposażeniu obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim "
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Starosty Powialu Sztumskiego z dnia 23 wrzenia 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert ułożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust, 8 Pzp na: „Wznowienie granic działek wchodzących w skład drogi publicznej Tropy Sztumskie- Żuławka Sztumska".
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 37/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówieniu publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określenie w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze" w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. „Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej, Etap I".
szczegóły...


Zarządzenie Nr 34/2010 Starosty Powiatu S/tumskieg z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych
szczegóły...
 

Zarządzenie nr 33/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE NR32/2010 Starosty Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie powulania komisji do protokolarnego odbioru II etapu robót budowlanych w ramach projektu pn.; „Przebudowa drogi powiatowej n r 3141G na odcinku Sztum -Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 31/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wg projektu typowego -Dom Dla Dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dwóch budynków garażowo-gospodarczych w miejscowościach Dzierzgoń i Szropy"
szczegóły...


Zarządzenie 30 A/2010 Starosty Sztumskiego z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie powalania komisji odbiorowej wykonania robót modernizacyjnych polegających na „Remoncie i doposażeniu obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgminazjalnym powiecie sztumskim "
szczegóły...


Zarządzenie nr 30/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 35/2009 w sprawie planu kont dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum - Postotin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedlowej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla" wraz z procedurą kontroli finansowej projektu.
szczegóły...


Zarządzenie nr 29/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenie nr 36/2008 w sprawie planu kom dla projektu Nr POKL 06.01.02-22-007/08 "Nowe etaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2008-2009 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
szczegóły...


Zarządzenie nr 28/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 6/2010 w sprawie planu kont dla projeklu "Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjlnym w powiecie sztumskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, wraz z procedurą kontroli finansowej projektu.
szczegóły...


Zarzadzenie 27/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2010 roku. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 36/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2009 roku. w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL01.01.02-22-013/09-00 „Uwierz w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
szczegóły...


Zarządzenie nr 26/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenie 48/2008 w sprawie planu kont dla projektu nr WND-POKL.09.01.02-22-158/08 pn: „Lepszy start - lepsza przyszłość- cykl zajęć dydaktyczno -wyrównawczo -psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim" .
szczegóły...


Zarządzenie Nr 25/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru usługodawcy na prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego - Powiat Sztumski (Starostwo Powiatowe w Szlumie), w tym w jednoslkach organizacyjnych powiatu.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 24/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 Pzp na: „Wyposażenie laboratoriów językowych, pracowni logistyczna- magazynowych, pracowni gastronomicznej oraz
pracowni CNC realizowanego w ramach zadania pn: „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Saturnie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie
sztumskim"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 23/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do konkursu pn. „Piękna Wieś 2010"
szczegóły...

Zaradzenie Nr 22/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Architektury Budownictwa i Rozwoju Powiatu.
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 21/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 Pzp na: „Remont drogi powiatowej nr 3102G Klecewo - Cierpięta na odcinku gruntowym w granicach działek nr 14 obręb Krastudy i nr 58/3 obręb Nowy Targ o długości 1,9 km"
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 20/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 201 Dr. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczajacej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Wybór banku na zaciągniecie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości do 8.235.000,00 PLN
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 19/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2010r, w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Założenie bazy ewidencji budynków i lokali gmina Stary Targ: Bukown, Dąbrówka Malborska, Jordanki, Jurkowice, Łoza, PGR Trankwice, gmina Dzierzgoń: Ankamaty, Bągart, Blunaki, Bruk, Budzisz, Chojty, Jasna, Minięta, Morany, Nowiec, Pachoły, Poliksy, Prakwice, Tywęzy, Zuławka Sztumska"
szczegóły...


Zarządzenie Nr 18/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 16/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego Z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o dzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spojnoici sieci drogowej Dolnego Powiśa"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Powialu Sztumskiego z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1 ust. 8 Pzp na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. S Pzp na: „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 13/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marea 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkól Zawodowych n Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczyn w Uśnicach"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 12/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp na; Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2010r.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 11/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 marca 2010 roku. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 Pzp na: Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2010 roku
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 10/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01.03.2010r. w sprawie przyjęcia zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2010 roku.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 9/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17.02.2010 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 8/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 2 lutego 2010r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art(. 11 ust. 8 Pzp na; Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacja zadania inwestycyjnego pn-: „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim"
szczegóły...


Zarządzenie Nr 7/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 Starosty Powiatu Sztumskiegoz dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie planu kont dla projektu „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych Z.S w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. wraz z procedurą kontroli finansowej projektu.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Starosty Powiatu Sztumskiegoz dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. II ust. 8 Pzp na: Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych w niżej wymienionych gminach i miastach Powiatu Sztumskiego w 2010 roku
- Gmina Stary Dzierzgoń - zadanie nr 1,
- Gmina Dzierzgoń - zadanie nr 2,
- Gmina Mikołajki Pomorskie - zadanie nr 3,
- Gmina Stary Targ - zadanie nr 4,
- Gmina Sztum - zadanie nr 5,
- Miasto Dzierzgoń. - zadanie nr 6,
- Miasto Sztum - zadanie nr 7.
szczegóły...

Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie i jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz zasad jej koordynacji.
szczegóły...

Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządznie nr 36/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr POKL.06.01.02-22-007/08 "Nowe etaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współófinansowanego ze środków Europojskiego Funduszu Społecznego Realizowanego w latach 2008-2009 przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
szczegóły...

Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządznie nr 36/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-158/08 pn "Lepszy Start - lepsza przyszłość - cykl zajęć dydaktyczno - wyrównawczo - psychoedukacyjnych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacjnych dla uczniów w Powiecie Sztumskim"
szczegóły...

Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządznie nr 36/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.07.01.02-22-013/09-00 "Uwierz w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
szczegóły...Rok 2009


 Zarządzenie nr 23 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania komusji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp na: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfonansowanie deficytu budżetowego w wysokości do 5.000.000,00 PLN

Zarządzenie nr 22 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 30 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do konkursu pn. "Piękna wieś 2009"

ZARZĄDZENIE Nr 21/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Zarządzenie nr 20 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 19 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Zaciąganie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości do 6.500.000,00 PLN


Zarządzenie nr 19 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 1 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów /kierowników/oraz zastępców dyrektorów /zastępców kierowników/ jednostek organizacyjnych.


Zarządzenie nr 18 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 1 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.


Zarządzenie nr 17 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 31 marca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
w zakresie:
-Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
-Ubezpieczenie mienia od kradzieży
-Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
-Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
-Ubezpieczenia komunikacyjne ( OC, NNW, AC )"Zarządzenie nr 15 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sztumie .Zarządzenie nr 14 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 marca 2009 roku
w sprawie planu kont dla projektu Nr WND-POKL 09.03.00-22-002/08 " Potrafię więc mogę " w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy
Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.Zarządzenie nr 13 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 marca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.Zarządzenie nr 12 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 marca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu .Zarządzenie nr 11 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 09 marca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us. 8 Pzp na: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3141G na odcinku Sztum-Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla".Zarządzenie nr 10 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 04 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidacje barier w komunikowaniu się.Zarządzenie nr 09 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 03 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka " Młodych Orląt " w Dzierzgoniu .Zarządzenie nr 08 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 02 marca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla".Zarządzenie nr 07A / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 02 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sztumie.Zarządzenie nr 07 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 lutego 2009 roku
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Sztumie.Zarządzenie nr 06 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 18 lutego 2009 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Wykonanie remontu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego
.


Zarządzenie nr 05 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 13 lutego 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędniczne w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa .Zarządzenie nr 04 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 13 lutego 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.Zarządzenie nr 03 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Założenie bazy ewidencji budynków i lokali w obrębach Dąbrówka Pruska, Krasna Łąka, Krastudy, Mirowie, Perlic, Pierzchowie, Stążki, Wilczego - Gmina Mikołajki pomorskie oraz obrębach Kalwa, Kątki, Nowy Targ, Stary Targ, Szropy, Tropy, Tulice, Waplewo - Gmina Stary Targ .Zarządzenie nr 02A / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 15 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji, celem likwidacji sprzętu i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Sztumie.Zarządzenie nr 02 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 2 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury Budownictwa i Rozwoju Powiatu .Zarządzenie nr 01 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 2 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:10255
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2016-04-07 10:15:47
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00