Starostwo Powiatowe w Sztumie

Lista uchwał Rady Powiatu

Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024                Rok 2002

 


 Uchwała Nr I/1/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr I/2/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr II/3/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr II/4/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie zmiany tymczasowego statutu powiatu sztumskiego

Uchwała Nr II/5/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr II/8/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru dwóch członków Zarządu

Uchwała Nr III/9/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania komisji stałej

Uchwala Nr III/10/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania komisji stałej

Uchwała Nr III/11/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania komisji stałej

Uchwała Nr III/12/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania komisji stałej

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu

Uchwała Nr III/15/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok

Uchwała Nr III/16/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Malborku

Uchwała Nr III/17/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie zmiany tymczasowego statutu powiatu sztumskiego

Uchwała Nr IV /18/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu działania komisji stałych Rady Powiatu

Uchwała Nr IV/19/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter CDI 313 stanowiącego własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie firmie transportowej w celu realizacji usług transportu sanitarnego w Oddziale Pomocy Doraźnej w Sztumie

Uchwała Nr IV/20/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok

Uchwała Nr IV/21/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr IV/22/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej 222 na odcinku Małdyty - Malbork

Uchwała Nr IV/23/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr IV/24/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany delegata powiatu sztumskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr IV/25/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok

Rok 2003


 Uchwała Nr V/26/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad Korzystania ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr V/27/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lutego 2003 roku w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminom w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Uchwała Nr V/28/2003 Rady Powiatu w Sztumie z dnia 01 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2002

Uchwała Nr V/29/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lutego 2003 roku w sprawie delegowania przez Radę Powiatu radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr V/31/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lutego 2003 roku w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr V/32/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lutego 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr VI/33/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2003 roku o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach

Uchwała Nr VI/34/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Sztumie przy ul. Żeromskiego 8

Uchwała Nr VI/35/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie powołania nowych typów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach

Uchwała Nr VI/36/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2003 roku o zamiarze likwidacji internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3

Uchwała Nr VII/37/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu

Uchwała Nr VII/38/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr VII/39/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na czas nieokreślony

Uchwała Nr VII/40/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr VII/41/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie tworzenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów oraz dysponowania tymi środkami

Uchwała Nr VIII/42/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2002 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr VIII/43/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach i włączenia szkół do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Barlewiczkach

Uchwała Nr IX/44/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr IX/45/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X/46/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr XI/47/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu

Uchwała Nr XI/48/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr XI/49/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminie Sztum i Miastu Dzierzgoń w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Uchwała Nr XII/50/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XII/51/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Uchwała Nr XII/52/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu dróg powiatowych

Uchwała Nr XII/53/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania a 2003 roku

Uchwała Nr XII/54/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XII/55/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XIII/56/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr XIV/57/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr XIV/58/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu i osób prawnych Powiatu

Uchwała Nr XIV/59/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia zadania własnego Powiatu - Gminie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Uchwała Nr XIV/60/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr XIV/61/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/65/2002 Podjętej Przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu Działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 20 września 2002 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Intencyjna Nr XIV/62/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2004 w ramach udziału własnego jednostek organizacyjnych powiatu, na realizację zgłoszonych programów

Uchwała Nr XIV/63/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listoada 2003 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Uchwała Nr XIV/64/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do "Programu wyrównywania różnic między regionami"

Uchwała Nr XIV/65/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XII/53/2003 z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2003 roku

Uchwała Nr XIV/66/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr XIV/67/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XIV/68/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XV/69/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003 roku w sprawie stwierdzenia wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł

Uchwała Nr XV/70/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr XVI/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/66/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr XV/73/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XV/74/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu

Uchwała Nr XVI/75/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr XVI/76/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XVI/77/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XVI/78/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie powierzenia zadania własnych Powiatu - Gminom w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Rok 2004


 Uchwała Nr XVII/1/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2003 rok

Uchwała Nr XVII/2/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami

Uchwała Nr XVII/3/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu

Uchwała Nr XVII/4/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2004 roku zmieniająca uchwalę w sprawie zasad ustalania diet radnych Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XVII/5/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu

Uchwała Nr XVII/6/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2004 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością powiatu

Uchwała Nr XVII/7/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego z tytułu należności pieniężych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Uchwała Nr XVII/8/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu Sztumskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sztumie

Uchwała Nr 9/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2003

Uchwała Nr 10/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół w nowe typy szkół w Zespole Szkół w Dzierzgoniu

Uchwała Nr 11/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół dla dorosłych w nowe typy szkół w Zespole Szkół w Sztumie

Uchwała Nr 12/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Uśnicach trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Uchwała Nr 13/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczm w Kołozębiu trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Uchwała Nr 14/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3

Uchwała nr XIX/15/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XX/18/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sztumskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu sztumskiego, rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

Uchwała Nr XX/20/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu

Uchwała Nr XXI/21/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie oraz zasady i standardy zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Uchwała Nr XXI/22/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród

Uchwała Nr XXI/23/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku

Uchwała Nr XXI/24/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektów do Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla uczniów i Studentów

Uchwała Nr XXI/25/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2003 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XXIII/26/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr XXIII/27/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Sztumskiego oraz regulaminu i trybu jej przyznawania

Uchwała Nr XXIII/28/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sztumskiego na lata 2004 – 2015

Uchwała nr XXIII/29/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XXIII/30/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu

Uchwała nr XXIII/31/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała nr XXIV/32/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku w sprawie nadania statutu przekształconej szkole w Zespole Szkół w Dzierzgoniu

Uchwała Nr XXIV/33/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uchwała Nr XXIV/34/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku w Sprawie nadania statutu przekształconej i nowo powołanym szkołom w Zespole Szkół w Sztumie

Uchwała Nr XXIV/35/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku w Sprawie nadania nowo powołanej szkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach

Uchwała Nr XXIV/36/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku w sprawie nadania statutu nowo powołanej szkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu

Uchwała Nr XXIV/37/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku określająca formę organizacyjną placówek oświatowych

Uchwała Nr XXIV/38/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektów posiłkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu załączonych do projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004 - 2006 dla Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży oraz 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Uchwała Nr XXIV/39/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na nieruchomość stanowiącą własność Banku Spółdzielczego położonych w Sztumie

Uchwała Nr XXIV/40/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr XXIV/41/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/20/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu

Uchwała Nr XXIV/42/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XXV/43/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 07 lipca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XXV/44/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 07 lipca 2004 roku w sprawie przystąpienia do projektu p.n. "Utworzenie systemu e-goverment w powiecie sztumskim"

Uchwała Nr XXV/45/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 07 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XXVI/46/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 04 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała nr XXVI/47/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 04 sierpnia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XXVI/48/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 04 sierpnia 2004 roku W sprawie przystąpienia do projektu p.n. „Utworzenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”

Uchwała Nr XXVII/49/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XXVIII/50/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta i Gminy Sztum nieruchomości położonej w Sztumie

Uchwała Nr XXVIII/51/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie podpisania Dokumentu Partnerskiego

Uchwała Nr XXVIII/52/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sztumski

Uchwała Nr XXVIII/53/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XXIX/54/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla powiatu sztumskiego

Uchwała Nr XXIX/55/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 wrzesień 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku

Uchwała Nr XXIX/56/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 wrzesień 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XXX/57/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 października 2004 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Uchwała Nr XXXI/58/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr XXXI/59/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XXXI/60/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie powierzenia zadania własnego Powiatu - Gminie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Uchwała Nr XXXI/61/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XXXII/62/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminom w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Uchwała Nr XXXII/63/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie powierzenia zadań powiatu sztumskiego powiatowi tczewskiemu, malborskiemu, kwidzyńskiemu i Miastu Gdyni w zakresie teoretycznej nauki zawodu

Uchwała Nr XXXII/64/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Sztum na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie

Uchwała Nr XXXII/65/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XXXII/66/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego Powiatowi Kartuskiemu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci z terenu Powiatu Sztumskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kartuskiego

Uchwała Nr XXXII/67/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego Gminie Miasto Elbląg (miasto na prawach powiatu) w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci z terenu Powiatu Sztumskiego w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Miast Elbląg

Uchwała Nr XXXII/68/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr XXXIII/69/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XXXIII/70/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXIX/55/2004 z dnia 18 września 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku

Uchwała nr XXXIII/71/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Uchwała Nr XXXIV/72/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005

Uchwała Nr XXXIV/73/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr XXXIV/74/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Uchwała nr XXXIV/75/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Uchwała Nr XXXIV/76/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/20/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu

Rok 2005


 Uchwała Nr XXXV/2/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2004

Uchwała Nr XXXV/3/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok”

Uchwała nr XXXV/4/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lutego 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XX/18/2004 z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sztumskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu sztumskiego, rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

Uchwała Nr XXXV/5/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/65/2002 podjętej przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu Działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 20 września 2002 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr XXXV/6/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lutego 2005 roku w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr XXXV/7/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr XXXVI/8/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sztumskiego

Uchwała Nr XXXVI/9/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście i gminie Sztum

Uchwała Nr XXXVI/10/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr XXXVI/11/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie określenia planu sieci szkół policealnych

Uchwała Nr XXXVI/12/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół w nowe typy szkół w Zespole Szkół w Sztumie

Uchwała Nr XXXVI/13/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół w nowe typy szkół oraz powołania nowej szkoły w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Uchwała Nr XXXVI/14/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie zmiany utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie

Uchwała Nr XXXVII/15/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr XXXVIII/16/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej

Uchwała Nr XXXVIII/17/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Sztumie

Uchwała Nr XXXVIII/18/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Uchwała Nr XXXVIII/20/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku

Uchwała Nr XXXVIII/21/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród

Uchwała Nr XXXVIII/22/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu

Uchwała Nr XXXVIII/23/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku dotycząca zmiany Uchwały nr XXVIII/51/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie podpisania Dokumentu Partnerskiego

Uchwała Nr XXXVIII/24/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XXXIX/25/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr XXXIX/26/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr XXXIX/27/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej przebywającej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Uchwała Nr XXXIX/28/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły

Uchwała Nr XXXIX/29/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Uchwała Nr XXXIX/30/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr XXXIX/31/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu

Uchwała Nr XL/33/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sztumskiego do porozumienia o wzajemnej współpracy w celu przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 517 Sztum – Tropy na odcinku Sztum – Górki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 522, drogi wojewódzkiej nr 522 Górki – Prabuty do granicy województwa pomorskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 523 Trumieje – Gardeja – do drogi krajowej nr 55.

Uchwała Nr XL/34/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku zmieniająca Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/17/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół w nowe typy szkół w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego, wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach szkół dla dorosłych i włączenia ich do Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.

Uchwała Nr XL/35/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr XLI/36/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego

Uchwała Nr XLI/37/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie nabycia przez Powiat sztumski nieruchomości położonej w obrębie Lubachowo Gmina Stary Dzierzgoń z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 3122G Dzierzgoń – Lubachowo – Pronie

Uchwała Nr XLI/38/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XLI/39/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie

Uchwała Nr XLI/40/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych powiatu sztumskiego

Uchwała Nr XLI/41/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia roku zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/11/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie określenia planu sieci szkół policealnych

Uchwała Nr XLI/42/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/20/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku

Uchwała Nr XLI/43/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała Nr XLII/44/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 września 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok

Uchwała nr XLIII/45/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 padziernika 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała nr XLIII/46/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 października 2005 roku w sprawie powierzenia zadania własnego Powiatu - Gminie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Uchwała nr XLIV/47/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminom w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Uchwała nr XLIV/48/2005 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2005 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/14/2005 z dnia 15 marca 2005 w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie


Uchwała nr XLIV/49/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” nr Z /2.22/II/2.2/16/05 w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Uchwała nr XLIV/50/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” nr Z/2.22/II/2.2/15/05 w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Uchwała nr XLIV/51/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała nr XLV/52/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy w projekcie Uniwersytetu Gdańskiego pn. „Wiedza, edukacja, rozwój społeczeństwa województwa pomorskiego”.

Uchwała nr XLV/53/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 listopada 2005 roku zmieniająca załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Uchwała nr XLV/55/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała nr XLVI/56/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/20/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku

Uchwała nr XLVI/57/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Sztumskiego


Rok 2006


 
Uchwała nr XLVII/2/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2005 rok

Uchwała nr XLVII/4/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok”

Uchwała nr XLVII/5/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród

Uchwała nr XLVII/6/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Uchwała nr XLVII/7/ 2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta i Gminy Sztum nieruchomości położonej w Czerninie ul. Akacjowa 2 obręb Barlewice gm. Sztum

Uchwała nr XLVII/10/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr XLVIII/11/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sztumskiego za 2005 rok

Uchwała nr XLVIII/12/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok

Uchwała nr XLVIII/13/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Uchwała nr XLVIII/14/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr XLVIII/15/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr XLVII/1/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zaopiniowania Obszarów Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią wyznaczonych w ramach „Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej” obszaru rzek
Elbląg i Dzierzgoń


Uchwała nr XLVII/2/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2005 rok

Uchwała nr XLVII/4/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok”

Uchwała nr XLVII/5/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród

Uchwała nr XLVII/6/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Uchwała nr XLVII/7/ 2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta i Gminy Sztum nieruchomości położonej w Czerninie ul. Akacjowa 2 obręb Barlewice gm. Sztum

Uchwała nr XLVII/8/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Uchwała nr XLVII/9/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr XLVII/10/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr XLVIII/11/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sztumskiego za 2005 rok

Uchwała nr XLVIII/12/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok

Uchwała nr XLVIII/13/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Uchwała nr XLVIII/14/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr XLVIII/15/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr XLVIII/16/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Uchwała nr XLIX/18/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2005 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr XLIX/19/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Uchwała nr L/20/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr L/21/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 maja 2006 roku w Sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr L/22/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr LI/23/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do działań zmierzających do organizacji oraz przeprowadzenia w roku 2007 obchodów „Roku Dolnego Powiśla”.

Uchwała nr nr XL/24/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie nadania imienia „Cypriana Kamila Norwida” Zespołowi Szkół w Dzierzgoniu przy ul. Traugutta 13

Uchwała nr LI/25/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 maja 2006 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Uchwała nr LI/26/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Sztumskiego, pełniącego funkcję Wicestarosty Powiatu

Uchwała nr LIII/30/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu

Uchwała nr LIII/31/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

Uchwała nr LIII/32/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Uchwała nr LIII/33/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Sztumie

Uchwała nr LIII/34/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród

Uchwała nr LIII/35/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Sztumie

Uchwała nr I/2/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie przyjecia Regulaminu wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr I/3/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr III/11/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie wygasniecia mandatu radnej Pani Alicji Podlewskiej

Uchwała nr IV/21/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku zmieniajaca

Uchwałe nr IV/24/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany delegata Powiatu Sztumskiego na zgromadzenie Ogólne Zwiazku Powiatów Polskich

Uchwała nr V/24/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjecia Sprawozdania z działalnosci Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku za 2006 rok

Rok 2007


 Uchwała nr IX/57/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr VI/31/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wygasniecia mandatu radnego Zygmunta Steinborna

Uchwała nr XII/79/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie odwołania Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr VII/32/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr VII/33/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu Sztumskiego

chwała nr VII/34/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu

Uchwała nr VII/35/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomosci poło onej w obrebie Prakwice, gmina Dzierzgon zajetej pod droge powiatowa nr 3122 G Dzierzgon – Lubachowo - Pronie

Uchwała nr VII/36/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 w sprawie trybu zlecania zadan publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała nr VII/37/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia roku 2007 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnosc po ytku publicznego na 2007 rok”

UCHWAŁA nr VII/38/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zaciagniecia kredytu na finansowanie planowanego deficytu bud etu jednostki samorzadu terytorialnego

Uchwała nr VII/39/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie nieprawidłowosci w zakresie sposobu funkcjonowania Zakładu Usług Pogrzebowych „CHARON” s.c. z Elblaga.

Uchwała nr VII/40/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2007

Uchwała nr VII/41/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 w sprawie przyjecia planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok

Uchwała nr VIII/50/2007 Rad Powiatu Sztumskiego Z dnia 6 marca 2007 roku Zmieniającą Uchwałę nr VII/34/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu

Uchwała nr VIII/51/2007 Rad Powiatu Sztumskiego Z dnia 6 marca 2007 roku W sprawie odwołania Skarbnik Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr VIII/52/2007 Rad Powiatu Sztumskiego Z dnia 6 marca 2007 roku W sprawie powołania Skarbnik Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr VIII/53/2007 Rad Powiatu Sztumskiego Z dnia 6 marca 2007 roku Zmieniająca Uchwalę nr III/13/2002 z dnia 30 listopada 2002 r. w sprawie zasad ustalania diet radnych Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr VIII/54/07 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu członków Zarządu Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr X/60/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjecia Informacji o stanie bezpieczenstwa sanitarnego powiatu sztumskiego

Uchwała nr X/61/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: zaciagniecia zobowiazania na zakup sprzetu i oprogramowania w ramach „Informatyzacji panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarzadzania i udostepniania przez Internet” płatne z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Uchwala nr X/62/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w miescie i gminie Sztum.

Uchwała nr X/63/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia roku w Sprawie ustalenia regulaminów okreslajacych zasady wynagradzania za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzen i nagród.

Uchwała nr X/64/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomosci poło onych w obrebie III miasta Sztum, Barlewice, Pietrzwałd, gmina Sztum zajetych pod droge powiatowa nr 3109 G Sztum - Kalwa

Uchwała nr X/65/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania ró nic miedzy regionami” w 2007 roku

Uchwała nr X/66/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorzadowi Województwa Pomorskiego

Uchwała nr X/67/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski lokalu mieszkalnego poło onego w Dzierzgoniu z przeznaczeniem dla Grupy Usamodzielnienia wychowanków Domu Dziecka „ Młodych Orlat” w Dzierzgoniu.

Uchwała nr XII/75/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie gromadzenia przez jednostki bud etowe dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych

Uchwała nr XII/76/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierzgoniu.

Uchwała nr XII/77/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przyjecia zało en do kierunków działan naprawczych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr XII/78/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie wynajmu pomieszczen SP ZOZ w Sztumie na okres powy ej 3 lat dla Stowarzyszenia „Dar Serca”'

Uchwała nr XII/79/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie odwołania Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej


Uchwała NR XIII/84/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych

Uchwała nr XIV/85/2007 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 2 pazdziernika 207 roku W sprawie wyrażenia stanowiska władz Powiatu Sztumskiego dotyczacego informacji o zamiarze likwidacji Sadu Grodzkiego i Wydziału Ksiag Wieczystych w Sztumie.

Uchwała Nr XIV/88/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2 pazdziernika 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad Korzystania ze Srodków Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XIV/89/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2 pazdziernika 2007 roku w sprawie wprowadzenia ograniczenia używania jednostek pływajacych z napedem spalinowym o mocy powyżej 40 KM na jeziorze Zajezierskim w Sztumie

Uchwała Nr XIV/90/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2 pazdziernika 2007 roku w sprawie przyjecia stanowiska dotyczacego poparcia dla inicjatywy Powiatu Kwidzynskiego dotyczacej utworzenia Lokalnej Agencji Energetycznej – Stowarzyszenie Powislanskie Centrum Energii z siedziba w Kwidzynie

Uchwała nr XIV/91/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2 pazdziernika 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorzadowi Województwa Pomorskiego

Uchwała nr XIV/94/2007 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 2 października 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XVI/100/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu Naprawczego Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu na lata 2007-2010, niezbednego dla osiagniecia standardów wyznaczonych aktami prawnymi

Uchwała Nr XVI/102/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartosci jednego punktu dla pracowników samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu sztumskiego 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci po ytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XVI/103/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu Naprawczego Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu na lata 2007-2010, niezbednego dla osiagniecia standardów wyznaczonych aktami prawnymi

Uchwała nr XVI/107/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2008

Uchwała nr XVI/108/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjecia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2008 rok

Uchwała nr XVI/109/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok

 Rok 2008


 Uchwała Nr XVII/110/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR XVII/111/2008 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 29 stycznia 2008 roku w sprawie Regulaminu okreslajacego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiagniecia dydaktyczno-wychowawcze

Uchwała Nr XVII/112/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: przystapienia Powiatu Sztumskiego jako członek do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powisla”

UCHWAŁA Nr XVII/113/2008 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 29 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okreslajacego zasady wynagradzania za prace oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli

Uchwała nr XVII/114/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnosci Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2007.

Uchwała XVII/115/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie

Uchwała nr XVII/116/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie przyjecia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Sztumskiego na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartosci jednego punktu dla pracowników samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu sztumskiego

Uchwała Nr XVIII/118/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2008 w sprawie zamiaru zało enia i prowadzenia przez Powiat Sztumski Publicznego Powiatowego Gimnazjum w Zespole Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie

Uchwała nr XVIII/119/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania ró nic miedzy regionami” w 2008 roku

Uchwała nr XVIII/120/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w Powiecie Sztumskim na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XVIII/121/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2008 w sprawie nawiazania współpracy partnerskiej z Powiatem Biełogorsk

Uchwała nr XVIII/122/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjecia sprawozdania z działalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok

Uchwała nr XIX/124/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sztumskiego

Uchwała nr XIX/125/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/39/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za zakwaterowanie w internacie

Uchwała Nr XIX/126/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami PowiatuSztumskiego obejmujacego lata 2004-2006

UCHWAŁA NR XIX/127/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Uchwała nr XIX/128/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie okreslenia zadan i wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku.

Uchwała nr XVIII/122/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok


UCHWAŁA nr XX/130/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego przez Powiat Sztumski

Uchwała Nr XX/131/2008 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 29 kwietnia 2008 roku W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Joachima Majewskiego

UCHWAŁA nr XX/132/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2007 rok i udzielenia absolutorium dla Zarzadu Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XXI/133/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR XXI/134/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcacego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

UCHWAŁA NR XXI/135/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku W sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego Powiatom Braniewskiemu, Elblaskiemu, Gdynskiemu, Iławskiemu, Kartuskiemu, Kwidzynskiemu,
Makowskiemu, Malborskiemu i Olsztynskiemu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci z terenu Powiatu Sztumskiego w rodzinach zastepczych i placówkach opiekunczo-wychowawczych na terenie w/w powiatów.


UCHWAŁA NR XXI/136/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 03 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XXI/137/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 03 czerwca 2008 roku zmieniajaca uchwałe w sprawie przyjecia założen do kierunków działan naprawczych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr XXII/138/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX –
rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.Uchwała Nr XXII/139/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/113/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu okreslajacego zasady wynagradzania za prace oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli


Uchwała nr XXII/140/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim

UCHWAŁA Nr XXII/141/2008 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zbycia w formie przetargu nieograniczonego działki nr 292 o pow. 9,2425 ha, położonych w obrebie Barlewice, gmina Sztum, stanowiace własnosc Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA Nr XXII/142/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwiec 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

UCHWAŁA NR XXII/143/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XXV/157/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 pazdziernika 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzynskiemu z przeznaczeniem na utworzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchan Dzieci

Uchwała nr XXV/158/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 pazdziernika 2008 zmieniajaca uchwałe nr XXII/145/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie okreslenia zadan i zmiany w podziale wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku, z uwagi na oczywista omyłke rachunkowa.

Uchwała nr XXV/159/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 pazdziernika 2008 roku zmieniajaca uchwałe nr XXII/145/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie okreslenia zadan i zmiany w podziale wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku.

UCHWAŁA NR XXV/ 160 /2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XXVI/161/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie okreslenia zasad zbycia, wydzier awienia lub wynajecia majatku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Uchwała nr XXVII/164/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w spr udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Sztum

Uchwała nr XXVII/165/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w spr przystapienia do programu wieloletniego pod nazwa "narodowy program przebudowy drog lokalnych 2008 2011"

Uchwała nr XXVII/166/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w spr udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Targ

Uchwała nr XXVII/167/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach Priorytetu III Lokalna infrastruktura społeczna ZPORR 2004-2006

Uchwała Nr XXVIII/169/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w Sprawie warunków czesciowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w specjalnych osrodkach szkolno-wychowawczych

Uchwała Nr XXVIII/170/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej, rodzajów swiadczen przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów jej przyznawania.

Uchwała nr XXVIII/171/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego do realizacji projektu pt. „Swiadomy wybór zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakosc systemu oswiaty, Działanie 3.4, Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnianie uczenia sie przez całe ycie

Uchwała nr XXVIII/172/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego do realizacji projektu pt. „Potrafie, wiec moge” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. – Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego

Uchwała nr XXVIII/173/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków bud etu powiatu, które w 2008 roku nie wygasaja z upływem roku bud etowego

UCHWAŁA NR XXVIII / 174 /2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Uchwała nr XXIX/175/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia zadan wlasnych gminom Uchwała Nr XXV/157/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 pazdziernika 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzynskiemu z przeznaczeniem na utworzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchan Dzieci

Uchwała Nr XXIX/176/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2009 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci po ytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XXIX/178/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku zmieniajaca uchwałe nr XXV/159/2008 z dnia 28 pazdziernika 2008 roku w sprawie okreslenia zadan i zmiany w podziale wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku.

Uchwała Nr XXIX/181/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wyra enia zgody na przystapienie Powiatu Sztumskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powisla” z siedziba w Dzierzgoniu.

Uchwała Nr XXIX/182/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 rok w sprawie stanowiska Rady Powiatu Sztumskiego dotyczacych zapowiadanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zasad kontraktowania swiadczen w 2009 roku

Rok 2009


 Uchwała nr XIX/183/2008
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok


Uchwała nr XXX/184/09 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie załozenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

UCHWAŁA NR XXX/ 186 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany bud etu powiatu na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/187/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomosci poło&onej w obrebie Pietrzwałd, gmina Sztum zajetej pod droge powiatowa Nr 3109G Sztum – Kalwa

Uchwała nr XXXI / 190 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany bud etu powiatu na 2009 rok

Uchwała Nr XXXI/188/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzacych w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Uchwała Nr XXXI/189/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okreslajacego zasady wynagradzania za prace oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli

Uchwała nr XXXII/196/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.03.2009r. w sprawie przyjecia sprawozdania z działalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2008 rok
Uchwała nr XXXII/197/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie okreslenia zadan i wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2009 roku.

Uchwała nr XXXII/198/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zało enia Uzupełniajacego Liceum Ogólnokształcacego Specjalnego w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozebiu

Uchwała nr XXXII/199/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze srodków bud etu panstwa w ramach konkursu nr 01/2.2/2009.

Uchwała nr XXXII/200/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Uchwała nr XXXII/201/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Sztum na realizacje zadania pn. „Podniesienie atrakcyjnosci Szlaku Zamków Gotyckich na Powislu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”
UCHWAŁA nr XXXII/ 203/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego przez Powiat Sztumski

Uchwała nr XXXII/ 204/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze srodków Bud etu Panstwa w ramach konkursu nr 01/2.2/2009

Uchwała Nr XXXII/205/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Uchwała nr XXXII/206/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie udzielenia poreczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciagnietego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

 UCHWAŁA nr XXXIII/207/2009  Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budzetu powiatu sztumskiego za 2008 rok i  
udzielenia absolutorium dla Zarzadu Powiatu Sztumskiego


Uchwała nr XXXIII/208/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku wsprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuzacej wzmacnianiu  
konkurencyjnosci regionów ZPORR 2004-2006


Uchwała nr XXXIII /209 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budzetu powiatu na 2009 rok
Załączniki UCHWAŁY XXXIII /209 /2009

UCHWAŁA NR XXXIII/210/2009 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Młodziezowej Rady Powiatu Sztumskiego oraz okreslenia zasad i trybu pracy Młodziezowej Rady Powiatu Sztumskiego  
Załączniki UCHWAŁY NR XXXIII/210/2009

Uchwała Nr XXXIII/211/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku zmieniajaca uchwałe Nr XXXI/189/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okreslajacego zasady wynagradzania za prace oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli

Uchwała Nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu okreslajacego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzacym jest Powiat Sztumski za ich osiagniecia dydaktyczno-wychowawcze  

Uchwała Nr XXXIII/214/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009rw sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Sztumskiego

 Uchwała  Nr XXXIV/215/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej, rodzajów swiadczen przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów jej przyznawania

Uchwała Nr XXXIV/216/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie Polityki Oswiatowej Powiatu Sztumskiego na lata 2009-2013

załącznik do Uchwały Nr XXXIV/216/2009


w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/203/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24  
marca 2009 roku w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego przez Powiat Sztumski


Uchwała nr XXXIV / 218 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmiany bud etu powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 219 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała Nr XXXV/221/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie akceptacji wyników postepowania przetargowego na dzierzawe nieruchomosci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie na okres do 20 lat.

UCHWAŁA Nr XXXV/222/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr XXXV/223/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji niektórych szkół wchodzacych w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Uchwała Nr XXXV/224/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli, dla których ustalony plan zajec jest rózny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim

Uchwała Nr XXXV/226/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie: przyjecia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Sztumskim na lata 2009-2013.

Uchwała nr XXXV/227/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania róznic miedzy regionami II” w 2009 roku.

Uchwała nr XXV/228/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestepczosci oraz ochrony obywateli i porzadku publicznego  

UCHWAŁA Nr XXXV/229/2009 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 30 czerwca 2009 r.W sprawie: wydzierzawienia nieruchomosci rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 292 o pow. 9,2425 ha, położonej w obrebie Barlewice, gmina Sztum na czas nieokreslony

Uchwała Nr XXXV/230/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie

Uchwała Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr XXXV / 232/ 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budzetu powiatu na 2009 rok

Uchwała nr XXXV / 232/ 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Uchwała nr XXXVI / 233/ 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 8 wrzesnia 2009 roku w sprawie okreslenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli szkół i placówek oswiatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzacych kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiazki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych prowadzacych zajecia zwiazane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajec w formie zaocznej

 
Uchwała nr XXXVI / 234/ 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 8 wrzesnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oswiatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiazku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych
 
  Uchwała nr XXXVI / 235/ 2009Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 8 wrzesnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/39/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za zakwaterowanie w internacie.

Uchwała nr XXXVI / 236/ 2009Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 8 wrzesnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie” na lata 2009 - 2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr XXXVI / 237/ 2009Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08 wrzesnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Uchwała nr XXXVI / 238/ 2009Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 8 wrzesnia 2009 roku zmieniajaca uchwałe w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Uchwała nr XXXVI / 239/ 2009Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08 wrzesnia 2009 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

Uchwała nr XXXVI / 240/ 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08.09.2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu sztumskiego

Uchwała nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nrXXXII/203/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego przez Powiat Sztumski

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/203/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego przez Powiat Sztumski

Uchwała Nr XXXVII/242/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 wrzesnia 2009r. w sprawie przystapienie Powiatu Sztumskiego do Programu Wieloletniego pod nazwa „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Uchwała nr XXXVII/243/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 wrzesnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Dzierzgon na realizacje projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 231005G Milikowo – Lubochowo na odcinku 1741m.

Uchwała nr XXXVII /244 / 2009
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 wrzesnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr XXXVIII/245/2009
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 pazdziernika 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Sztumskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzedzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze srodków Funduszu Pracy.


Uchwała Nr XXXVIII/246 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 pazdziernika 2009 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Sztumskiego na rok 2010 wkładu własnego na utworzenie w ramach Powiatowego Urzedu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Uchwała nr XXXVIII/247/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 pazdziernika 2009 rok zmieniajaca uchwałe nr XXXII/197/2009 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie okreslenia zadan i zmiany w podziale wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2009 roku.

Uchwała nr XXXVIII /249/ 2009
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 pazdziernika 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.


Uchwała Nr XXXVIII/248/2009
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 pazdziernika 2009 rok w sprawie uchwalenia Programu Naprawczego na lata 2009-2010 Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu.


Uchwała Nr XXXIX/250/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Sztumskiego na rok 2010 srodków na wkładwłasny do projektu realizowanego w ramach PO KL.

Uchwała nr XXXIX /251/ 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 01 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

Uchwała Nr XL/253/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu sztumskiego.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/253/2009
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22.12.2009.


Uchwała Nr XL/254/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwał Nr XL/255/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie : powierzenia zadań własnych Powiatu – Gminom w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w roku 2010.

Uchwała nr XL/256/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjecia Sprawozdania z działalnosci Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku za rok 2009.

Uchwała nr XL/257/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjecia zadan z zakresu administracji rzadowej zwiazanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r. i zawarcia porozumienia z Wojewoda Pomorskim.

Uchwała nr XL/258/ 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

Uchwała nr XL/259/2009
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2009 roku nie wygasaja z upływem roku budżetowego.


Uchwała nr XL / 260 / 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok.


Rok 2010


 
UCHWAŁA Nr XLI/261/2010 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 26 stycznia 2010 r. W sprawie: użyczenia nieruchomosci zabudowanej, położonej w Mikołajkach Pomorskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działka nr 430/1, stanowiacej własnosc Powiatu Sztumskiego..

UCHWAŁA Nr XLI/262/2010 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 26 stycznia 2010 r. W sprawie: zbycia w formie przetargu nieograniczonego nieruchomosci stanowiacej własnosc Powiatu Sztumskiego, oznaczonej działkami nr 199/1 i 208/1, położonej w obrebie Usnice, gmina Sztum..

UCHWAŁA Nr XLI/263/2010 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 26 stycznia 2010 r. W sprawie: nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomosci położonej w Szropach, gmina Stary Targ oznaczonej działka nr 265/1 o pow. 0,3266 h, z przeznaczeniem na budowe domu dziecka.

Uchwała Nr XLI/264/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51.

Uchwała nr XLI/265/ 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.

Uchwała nr XLI/266/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2010.

Uchwała nr XLI/267/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie przyjecia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczenstwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2010.

Uchwała nr XLI/268/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2010.

Uchwała nr XLI/269/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2010.

Uchwała nr XLI/270/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjecia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2010
rok.


UCHWAŁA Nr XLII/271/2010 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 29 stycznia 2010 r. W sprawie: nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomosci położonej w obrebie I miasta Dzierzgon oznaczonej działka nr 479/23 o pow. 0,4250h, z przeznaczeniem na budowe domu dziecka.

Uchwała nr XLII/272/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami II” w 2010 roku.

Uchwała Nr XLII/273/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr XLIII/ 276/ 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIII/277/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujacych na terenie Powiatu Sztumskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystywania.

Uchwała Nr XLIII/278/2010 Rady Powiatu Sztumskim z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie nawiazania współpracy partnerskiej z Powiatem Telavi w Gruzji.

Uchwała Nr XLIII/280/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie akceptacji tresci odpowiedzi na skarge.

UCHWAŁA nr XLV/281/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjecia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie absolutorium dla Zarzadu Powiatu Sztumskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2009 rok.

Uchwała nr XLV/282/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego w roku 2010

Uchwała nr XLV/283/ 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Uchwała Nr XLV/284/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu sztumskiego.

Uchwała Nr XLV/285/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 27 kwietnia 2010 roku. W sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr XLV/286/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjecia sprawozdania z działalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2009 rok.

Uchwała nr XLV/287/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie okreslenia zadan i wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2010 roku.

UCHWAŁA Nr XLV/288/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia i przystapienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UCHWAŁA Nr XLVI/289/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.
Na

 

UCHWAŁA Nr XLVI/290/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu powiatu sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzen orzekajacych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci w Malborku.

 

UCHWAŁA Nr XLVI/291/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XLVII/292/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z innymi powiatami w realizacji programu pod nazwa „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”.=

UCHWAŁA Nr XLVII/293/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu sztumskiego

UCHWAŁA Nr XLVII/294/2010 Rady Powiatu Sztumskiego W sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr XLVII/295/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego jako członka wspierajacego do Stowarzyszenia działajacego pod nazwa „Powislanska Regionalna Agencja Zarzadzania Energia ” z siedziba w miejscowosci Górki 3.

Uchwała nr XLVII/296/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu do Zarzadu Stowarzyszenia „Powislanska Regionalna Agencja Zarzadzania Energia ” z siedziba w miejscowosci Górki 3.

UCHWAŁA Nr XLVII/297/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych

UCHWAŁA Nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowosci materiałów informacyjnych towarzyszacych projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego

UCHWAŁA Nr XLVII/299/2010 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA nr XLVIII/301/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIII/210/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego oraz określenia zasad i trybu pracy Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr XLVIII/ 303 / 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/303/2010

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/303/2010

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII/303/2010

Uchwała Nr XLIX/304/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.09.2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu sztumskiego

UCHWAŁA Nr XLIX/305/2010 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 29 wrzesnia 2010 r. W sprawie: nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomosci położonej w Mikołajkach Pomorskich , gmina Mikołajki Pomorskie oznaczonej działka nr 271/3 o pow. 0,0226 ha, z przeznaczeniem na na polepszenie zagospodarowania nieruchomosci przyległej.

Uchwała Nr XLIX/306/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołajki Pomorskie

Uchwała nr XLIX / 307 / 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 wrzesnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Dzierzgon na realizacje projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 231005G Milikowo – Lubochowo na odcinku 1741m.”

Uchwała Nr XLIX/308/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego do Programu Wieloletniego pod nazwa „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Uchwała Nr XLIX/309/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 29 wrzesnia 2010 roku W sprawie przekształcenia Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Sztumie w samorzadowy zakład budżetowy.

Uchwała nr XLIX/ 310 / 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Uchwała Nr L/311/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 pazdziernika 2010 roku zmieniajaca uchwałe Nr XXXVIII/248 z dnia 27 pazdziernika 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Naprawczego na lata 2009-2010 Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu

UCHWAŁA Nr L/312/2010 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 26 pazdziernik 2010 r. W sprawie: nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomosci położonej w obrebie Sztumska Wies, gmina Sztum zajetej pod droge powiatowa nr 3141 G Sztum – Postolin.

Uchwała Nr L/313/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 pazdziernika 2010 roku zmieniajaca uchwałe nr XLVIII/300/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie okreslenia zadan i zmiany w podziale wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2010 roku.

Uchwała NR I/1/2010 Rady powiatu Sztumskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wygasniecia mandatu w zwiazku z wyborem na wójta.

Uchwała NR I/2/2010 Rady powiatu Sztumskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczacego Rady Powiatu Sztumskiego.

Uchwała NR I/3/2010 Rady powiatu Sztumskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu sztumskiego.

Uchwała NR I/4/2010 Rady powiatu Sztumskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczacego Rady Powiatu Sztumskiego.

Uchwała NR I/5/2010 Rady powiatu Sztumskiego z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu Sztumskiego.

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku grudnia 2010 roku W sprawie wygasniecia mandatu w zwiazku z wyborem na burmistrza.

Uchwała Nr III/7/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie objecia mandatu po radnej , która zrzekła sie pierwszenstwa przy obsadzeniu mandatu.

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wstapienia w miejsce radnego, któremu wygasł mandat.

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Powiatu Sztumskiego. z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu dla wyboru starosty Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr III/10/ 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 16 grudnia /2010 w sprawie wyboru Starosty Sztumskiego

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu dla wyboru wicestarosty Powiatu Sztumskiego .

Uchwała nr III/ 12/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 16 grudnia/2010 w sprawie wyboru Wicestarosty Sztumskiego.

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Powiatu Sztumskiego. z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu dla wyboru dwóch członków Zarzadu Powiatu Sztumskiego .

Uchwała nr III/14/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 16 grudnia 2010 roku W sprawie wyboru dwóch pozostałych członków Zarządu Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr III/15/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 16 grudnia 2010 roku W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr III/16/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 16 grudnia 2010 roku W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 16 grudnia 2010 roku W sprawie powołania składów osobowych i określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 16 grudnia 2010 roku W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała nr III/19/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 16 grudnia 2010 roku W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia

Uchwała nr III/20/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 16 grudnia 2010 roku W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatua

Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.12.2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego

Uchwała Nr IV/22/10 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr IV/ 23 /2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasaja z upływem roku budżetowego

Uchwała nr IV / 24 / 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Uchwała Nr IV/25/2010 Rady Powiatu Sztumskiego Z dnia 28 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w samorządowy zakład budżetowy.

Rok 2011

 


 


 

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzacych w skład Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Grunt to rodzina”

UCHWAŁA Nr V/28/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomosci położonej w obrebie Szropy, gmina Stary Targ zajetej pod droge powiatowa Nr 2913G Łoza – Szropy.

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia roku w sprawie akceptacji tresci odpowiedzi na skarge.

Uchwała nr V/30/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjecia Sprawozdania z działalnosci Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku za rok 2010

Uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2011.

Uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2011.

Uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2011.

Uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie przyjecia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczenstwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2011.

Uchwała nr V/35/2011Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011w sprawie przyjecia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2011 rok

Uchwała Nr V / 36 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: przyjecia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2011-2021

Uchwała nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 8 do uchwały nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 9 do uchwały nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 10 do uchwały nr V / 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23.02.2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu sztumskiego

Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23.02. 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych lub nagród za wysokie wyniki sportowe

Uchwała Nr VI/40/2011Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23.02.2011 roku zmieniajaca uchwałe Nr XLIII/277/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujacych na terenie Powiatu Sztumskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystywania

Uchwała Nr VI / 41 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021

Wieloletnia prognoza finansowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA nr VI/ 42 /2011Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego w roku 2011

Uchwała nr VI / 43 /2011Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 1 i 2. Plan dochodów i wydatków

Załącznik nr 3. Przychody i rozchody

Uchwała nr VII/44/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjecia sprawozdania z działalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2010 rok

Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie”

Uchwała nr VII/46/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie okreslenia zadan i wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku.

Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzen orzekajacych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci w Malborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie : powierzenia zadań własnych Powiatu – Gminom w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w roku 2011.

Uchwała nr VII/49/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjecia zadan z zakresu administracji rzadowej zwiazanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i zawieraniem porozumien z Wojewoda Pomorskim

Uchwała nr VII / 50 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII / 50 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII / 50 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwala Nr VII/51/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orlat” w Dzierzgoniu.

Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie likwidacji niektórych szkół wchodzacych w skład Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicz w Sztumie

Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim

Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjecia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Sztumskiemu

UCHWAŁA Nr VIII/ 55 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

Uchwała nr VIII/56//2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniajaca Uchwałe nr VII/49/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjecia zadan z zakresu administracji rzadowej zwiazanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i zawieraniem porozumien z Wojewoda Pomorskim

UCHWAŁA Nr IX/57/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 26.05.2011 W sprawie: nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomosci położonej w obrebie Biała Góra, gmina Sztum.

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2011 roku. w sprawie likwidacji Domu Dziecka Młodych Orlat w Dzierzgoniu.

Uchwała Nr IX / 59 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021

Uchwała nr IX / 60 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA nr X / 61 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarzadu Powiatu Sztumskiego z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2010 rok

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 5 lipca 2011 zmieniajaca uchwałe nr VII/46/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie okreslenia zadan i zmiany w podziale wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku.

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie upowa&nienia Zarzadu Powiatu Sztumskiego do zło&enia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorzadu powiatu sztumskiego w celu zwiekszenia efektywnosci wykorzystania energii w regionie Dolnego Powisla”

UCHWAŁA nr XI/64/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr XI / 65 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lipca 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI / 65 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego - wykaz przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa

Uchwała nr XI / 66 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Powiatu Sztumskiego nr XI / 66 /2011 - przychody

Załącznik do Uchwały Powiatu Sztumskiego nr XI / 66 /2011 - dochody

Załącznik do Uchwały Powiatu Sztumskiego nr XI / 66 /2011 - wydatki

 

Uchwała nr XI/67/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  5 lipca 2011 r.
w  sprawie: zaskarżenia rozstrzygniecia nadzorczego Wojewody Pomorskiego z dnia
08.06.2011 r., znak: NK-III.4131.1.2011.EZ w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr
VIII/54/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r w sprawie przyjecia programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkól ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Sztumskiemu.

 

Uchwała Nr  XII/   68 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021Uchwała nr XII / 69 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Uchwała nr XII/70/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2011 roku
w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami II” w 2011 roku.

UCHWAŁA NR XIII/71/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalnosci statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów

Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgon wykonania remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 3126G – we wsi Bagart

Uchwała Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Dzierzgon na wykonanie remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 3126G – we wsi Bagart

UCHWAŁA Nr XIII/75/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30.08.2011 r. W sprawie: zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreslony pomieszczen, zlokalizowanych w budynku przy ul. Reja 12, bedacych w zarzadzie Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie, stanowiacych własnosc Powiatu Sztumskiego na rzecz Stowarzyszenia – Klub Abstynenta „Radosc i Słonce” w Sztumie.

UCHWAŁA Nr XIII / 76/ 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie swiadczenia usługi telekomunikacyjnej

Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku zmieniajaca uchwałe w sprawie likwidacji Domu Dziecka Młodych Orlat w Dzierzgoniu.

Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 ROKU w sprawie powierzenia przez Powiat Sztumski Gminie Miasto Elblag prowadzenia zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wniosku pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiazanie umowy o prace z radna powiatu sztumskiego.

Uchwała UCHWAŁA RADY POWIATU SZTUMSKIEGO NR XIII/81/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie okreslenia Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sztumskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadan w zakresie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

Uchwała Nr XIII/ 82 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021

Uchwała nr XIII / 83 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

UCHWAŁA NR XIII/84/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 30 sierpnia 2011 roku zmieniajaca uchwałe NR XXXIII/210/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego oraz okreslenia zasad i trybu pracy Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego


UCHWAŁA Nr  XIV/85/2011  RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 wrzesnia 2011 roku
W sprawie: nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomosci położonej w obrebie Benowo, gmina Ryjewo, oznaczonej działka nr 415/3 o pow. 1,7893 ha, z przeznaczeniem na realizacje inwestycji
„Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze”.


UCHWAŁA Nr  XIV/86 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 wrzesnia 2011 roku
W sprawie: nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomosci położonej
w obrebie Biała Góra, gmina Sztum, oznaczonej działka nr 271/1
o pow. 1,9420 ha, z przeznaczeniem na realizacje inwestycji
„Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze”.


UCHWAŁA Nr  XIV/87/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 wrzesnia 2011 roku
W sprawie: zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreslony budynku
garażowego przy ul. Reja 12, bedacego w zarzadzie Likwidatora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie,
stanowiacego własnosc Powiatu Sztumskiego na rzecz
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”
w Sztumie

UCHWAŁA Nr  XIV/88/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 wrzesnia 2011 roku
W sprawie: zbycia w formie przetargu nieograniczonego własnosciowego  
prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku wielorodzinnym  
przy ul. Władysława Jagiełły 5/C/15 w Dzierzgoniu,
stanowiacego własnosc  Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA Nr  XIV/89/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 wrzesnia 2011 roku
W sprawie: zbycia w formie przetargu nieograniczonego nieruchomosci
zabudowanej, oznaczonej działka nr 451 o pow. 0,3180 ha,
położonej w  obrebie I miasta Dzierzgon, stanowiacej własnosc   
Powiatu Sztumskiego.

Uchwała Nr  XIV / 90 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 wrzesnia 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2011-2021

Uchwała nr XIV / 91 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 wrzesnia 2011r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Sztumskiego o dofinansowanie kosztów
utworzenia w Powiatowym Urzedzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu – Stanowisko
Zamiejscowe w Sztumie – Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze srodków Funduszu Pracy


Uchwała Nr XV/93/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 pazdziernika 2011roku
w sprawie wyrażania woli współpracy w zakresie realizacji projektu systemowego pn.:
Pomorskie – dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo zawodowe w regionie a
wyzwania rynku pracy’’.


Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 pazdziernika 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.


Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 pazdziernika 2011 roku
zmieniajaca uchwałe nr XI/62/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie okreslenia zadan
i zmiany w podziale wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku.

UCHWAŁA NR XVI/96/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
sztumskiego

Uchwała XVI/97/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2012 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie.


Uchwała nr XVI / 98 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok


UCHWAŁA NR XVI/99/2011 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Powiatu Sztumskiego

 

Uchwała nr XVII/100/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011r.
zmieniajaca Uchwałe nr XXXII/201/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca
2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Sztum na realizacje zadania pn.
„Podniesienie atrakcyjnosci Szlaku Zamków Gotyckich na Powislu – rewitalizacja i zagospodarowanie
głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum
Sztumu”

Uchwała Nr XVII/101/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie akceptacji tresci odpowiedzi na skarge.

Uchwała Nr XVII/102  Rady Powiatu Sztumskiego  z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokosci opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów na rok 2012

Uchwała Nr XVII/103/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
zmieniajaca uchwałe Nr III/13/2002  Rady Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr XVII/ 104/ 2011  Rady Powiatu Sztumskiego  z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i
Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2012.

Uchwała nr XVII/ 105/2011  Rady Powiatu Sztumskiego  z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjecia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia,
Bezpieczenstwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2012.

Uchwała nr XVII/ 106/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28grudnia 2011r.
w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2012.

Uchwała nr XVII/107/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2012

Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjecia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2012 rok

Uchwała  Nr  XVII /   109  / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2011-2021

Uchwała nr XVII/ 110 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie wydatków budzetu powiatu, które w 2011 roku nie wygasaja z upływem roku
budzetowego

Uchwała nr XVII / 111 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Uchwała Nr XVII / 112 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012-
2021.

Uchwała nr XVII/ 113 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok

Rok 2012

 


 

UCHWAŁA Nr XVIII/114/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2012r.
w sprawie przystapienia Powiatu Sztumskiego do Stowarzyszenia Żuławy


Uchwała Nr XVIII/115/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie akceptacji tresci odpowiedzi na skarge.


Uchwała Nr XVIII/116 / 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.
w sprawie odpowiedzi na skarge wniesiona do Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego w Gdansku na uchwałe Nr XIII/80/2011 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r., w sprawie odmowy wyrażenia zgody na
rozwiazanie stosunku pracy z radna Pania Irena Szmiłyk.


Uchwała nr XVIII/117/2012  Rady Powiatu Sztumskiego  z dnia 24 stycznia 2012r.
w sprawie przyjecia Sprawozdania z działalnosci  
Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku za rok 2011

Uchwała  Nr XVIII/118/2012 Rady Powiatu Sztumskiego  z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Uchwała Nr  XIX/119/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach


Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozebiu


Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu


UCHWAŁA Nr  XIX/122/2012 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 r. W sprawie: użyczenia nieruchomosci niezabudowanej, położonej w Mikołajkach Pomorskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działka nr 271/3, stanowiacej własnosc Powiatu Sztumskiego.


UCHWAŁA Nr  XIX/123/2012 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 r. W sprawie: zawarcia umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej pomieszczen, zlokalizowanych w budynku przy  ul. Reja 12, bedacych w zarzadzie Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie, stanowiacych własnosc  Powiatu Sztumskiego  na rzecz Szpitali Polskich S.A. 

Uchwała Nr XIX/124/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamiane nieruchomosci zabudowanej oznaczonej działka nr 451 o powierzchni 0,3180 ha położona w obrebie 1 – miasta Dzierzgon, gmina Dzierzgon stanowiaca własnosc Powiatu Sztumskiego, na  ieruchomosc zabudowana oznaczona działka nr 611 o powierzchni 0,1647 ha położona w obrebie 1- miasta Dzierzgon, gmina Dzierzgon, stanowiaca własnosc Miasta i Gminy Dzierzgon


Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Nadwislanskie Centrum Biznesu”


Uchwała  Nr XIX/126/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2012-2021


Uchwała nr  XVII/127/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 luty 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok


Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zasad ustalania diet dla radnych Rady Powiatu Sztumskiego.

 

Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie przyjecia sprawozdania z działalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2011 rok

 

Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012r. w sprawie okreslenia zadan i wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2012 roku.

 

Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całosci lub w czesci, łacznie z odsetkami, odroczenia terminu płatnosci, rozłożenia na raty lub odstapienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej.

 

Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

 

Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukacje. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”.

 

UCHWAŁA Nr  XXI/134/2012  RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 27 marca 2012 r.  w sprawie: zawarcia umowy użyczenia nieruchomosci wraz z obiektami budowlanymi na czas nieokreslony zajetych pod realizacje projektu „ Petla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” na rzecz
Stowarzyszenia Żuławy.

 

UCHWAŁA Nr  XXI/135/2012 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 27 marca 2012 r.   W sprawie: zawarcia umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas  
nieokreslony lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy  ul. Reja 12, bedacego w zarzadzie Likwidatora Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie, stanowiacego  
 własnosc  Powiatu Sztumskiego  na rzecz NZOZ LARMED  w Sztumie.

 

Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2012 r.zmieniajaca Uchwałe Nr XIX/124/2012 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamiane nieruchomosci
zabudowanej oznaczonej działka nr 451 o powierzchni 0,3180 ha poło*ona
w obrebie 1 – miasta Dzierzgon, gmina Dzierzgon stanowiaca własnosc Powiatu
Sztumskiego, na nieruchomosc zabudowana oznaczona działka nr 611
o powierzchni 0,1647 ha położona w obrebie 1- miasta Dzierzgon,
gmina Dzierzgon, stanowiaca własnosc Miasta i Gminy Dzierzgon

 

Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie : powierzenia zadan własnych Powiatu – Gminom w zakresie bieżacego utrzymania dróg powiatowych w roku 2012.

 

UCHWAŁA Nr  XXII/138/2012 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/261/2010 oraz Uchwały nr XIX/122/2012 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie użyczenia nieruchomosci zabudowanej i niezabudowanej, położonej w Mikołajkach Pomorskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 430/1 i 271/3 o łącznej pow. 0,1184 ha, stanowiące własność Powiatu Sztumskiego.

 

Uchwała Nr XXII /139/ 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012-2021.

 

Uchwała nr  XXII /140/ 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXIII/141/2012 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządu z terenu Powiatu Sztumskiego dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.


Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.


UCHWAŁA Nr XXIII/143/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.


Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.


Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Sztumskiego za 2011r.


Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 roku zmieniającą uchwałę nr XXI/130/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2012 roku.


Uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 w sprawie przyznania Powiatowi  Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie  posiedzen orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.


Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń wykonania remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 2936G we wsi Żuławka Sztumska.


Uchwała Nr XXIII/149/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Dzierzgoń na wykonanie remontu chodników w pasie dróg powiatowych nr 2936 we wsi Żuławka Sztumska.


Uchwała Nr XXIII/150/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń wykonania remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 3124G we wsi Jasna.


Uchwała Nr XXIII/151/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Dzierzgoń na wykonanie remontu chodników w pasie dróg powiatowych nr 3124 we wsi Jasna.


Uchwała Nr XXIII/152/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń wykonania remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 2936G – we wsi Bruk.


Uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Dzierzgoń na wykonanie remontu chodników w pasie dróg powiatowych nr 2936G – we wsi Bruk.


Uchwała Nr XXIII/154/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd” na rok 2012.


Uchwała Nr XXIII/155/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Powiatu Sztumskiego za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2011r.


Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2011.


Uchwała Nr XXIV/157/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012-2021.


Uchwała Nr XXIV/158/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XXV/159/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.

Uchwała Nr XXV/160/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kołozębiu.

Uchwała Nr XXV/161/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Uchwała Nr XXV/162/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. "Uwierz w siebie".

Uchwała Nr XXV/163/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

Uchwała Nr XXVI/164/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.

Uchwała Nr XXVI/165/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

 

Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

Załączniki do Uchwały nr XXVII/166/2012

 

Uchwała Nr XXVIII/168/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku zmieniajaca uchwałe nr XXIII/141/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wyra enia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorzadu z terenu Powiatu Sztumskiego dotyczacego zało enia i prowadzenia przedszkola specjalnego.

Uchwała Nr XXVIII/169/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie założenia przedszkola specjalnego w Uśnicach i włączenia go w strukture Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach.

Uchwała Nr XXVIII/170/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim

 

UCHWAŁA Nr XXIX/174/2012 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 25 września 2012r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny do zasobu Powiatu Sztumskiego nieruchomosci położonej w obrębie Krasna Łąka, gmina Mikołajki Pomorskie zajętej pod drogę powiatową Nr 3137G Mikołajki Pomorskie – Nowy Targ.

Uchwała Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sztumskiego na lata 2012 – 2020.

Uchwała Nr XXIX/176/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.11.2012r. do 31.01.2013r.

 

Uchwała Nr XXIX/177/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2012-2021

 

Uchwała nr XXIX/178/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

 

Uchwała nr XXIX/179/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie przystąpienia powiatu sztumskiego do programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”

Uchwała nr XXIX/180/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztum na realizację projektu pn. „Remont ul. Reymonta w Czerninie gmina Sztum droga gminna nr 218522.G w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Uchwała Nr XXX/181/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/146/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2012 roku.

Uchwała Nr XXX/182/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.11.2012r. do 31.01.2013r.Uchwała Nr XXX/183/2012 Rady Powiatu w Sztumskiego z dnia 30 października  2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Sztumskiemu oraz podległym jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,  a także organy uprawnione do podejmowania tych czynności.

Decyzją Wojewody Pomorskiego uchwała nr 183 została unieważniona.

 

UCHWAŁA nr XXX/184/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego.

 

Uchwała nr XXX/185/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XXX/186/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XXX/187/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXX/188/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia.

UCHWAŁA Nr XXXI/188/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjecia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015

Uchwała Nr XXXI/189/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie: powierzenia zadań własnych Powiatu – Gminie Dzierzgoń w zakresie utrzymania dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgon w roku 2013.

Uchwała Nr XXXI/190/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 rok w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2012-2014.

Uchwała Nr XXXI/191/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałe nr XXX/181/2012 z dnia 30 pazdziernika 2012 roku w sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2012 roku.

Uchwała nr XXXI/192/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2013 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr XXXI/193/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2012-2021

Uchwała nr XXXI/194/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

 

Uchwała Nr XXXII/195/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okreslajacego zasady wynagradzania za prace oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli.

Uchwała Nr XXXII/196/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/234/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 8 wrzesnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oswiatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiazku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych

Uchwała Nr XXXII/197/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku zmieniajaca uchwałe nr XXXI/191/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie okreslenia zadan i zmiany w podziale wysokosci srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2012 roku.

Uchwała nr XXXII/198/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2012 roku nie wygasaja z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXXII/199/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2012-2021

Uchwała nr XXXII/200/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXXII/201/2012 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 roku. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2013r

 

Uchwała Nr XXXII/202/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2013-2021.

 

Uchwała nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok

 

Rok 2013

 

 


 

Uchwała Nr XXXIII/204/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.02.2013r. do 31.12.2013r.

Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjecia Sprawozdania z działalnosci Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku za rok 2012

Uchwała Nr XXXIII/206/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie akceptacji tresci odpowiedzi na skarge.

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia spółki „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2013.

Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2013.

Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczenstwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2013.

Uchwała nr XXXIII/211/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2013.

Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2013 rok

 

Uchwała Nr XXXIV/213/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujacych na terenie Powiatu Sztumskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystywania.

Uchwała Nr XXXIV/214/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego

Uchwała Nr XXXIV/215/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Uchwała Nr XXXIV/216/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Uchwała Nr XXXIV/217/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu

Uchwała Nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

Uchwała Nr XXXIV/219/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie : powierzenia zadań własnych Powiatu – Gminom w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w roku 2013.

Uchwała nr XXXIV/220/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2013 roku.

UCHWAŁA Nr XXXIV/221/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wystąpienia Powiatu Sztumskiego ze Stowarzyszenia Żuławy

Uchwała Nr XXXIV/222/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Zbigniewa Konopko.

 

Uchwała nr XXXV/223/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorzad”

Uchwała nr XXXV/224/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 roku.

Uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021

Uchwała nr XXXV/226/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

 

Uchwała Nr XXXVI/227/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2013-2017

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/227/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013r.Uchwała Nr XXXVI/228/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminie Dzierzgoń w zakresie utrzymania dróg powiatowych zamiejskich na terenie gminy Dzierzgoń w roku 2013.

Uchwała Nr XXXVI/229/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.05.2013r. do 31.10.2013r.

Uchwała Nr XXXVI/230/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Sztumskiego do zatwierdzenia projektu pn. "Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim"  

Uchwała Nr XXXVI/231/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim"  

Uchwała Nr XXXVI/232/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Barbary Gąsiorowskiej

Uchwała Nr XXXVI/233/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Justyny Sinackiej

Uchwała Nr XXXVI/234/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Jolanty Szczypior

Uchwała Nr XXXVI/235/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym o mocy powyżej 40 KM na jeziorze balewskim w gminie Mikołajki Pomorskie

 

Uchwała Nr XXXVII/236/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/36/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie trybu zlecania zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwała Nr XXXVII/237/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu

Uchwała Nr XXXVII/238/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

Uchwała Nr XXXVII/239/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Uchwała Nr XXXVII/240/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Uchwała Nr XXXVII/241/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim

UCHWAŁA Nr XXXVII/242/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

Uchwała Nr XXXVII/243/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 rok w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z bud??etu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

Uchwała Nr XXXVII/244/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Uchwała Nr XXXVII/245/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021

Uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla”

Uchwała nr XXXVII/248/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2012r.

Uchwała Nr XXXVII/249/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2012.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU SZTUSMKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pod nazwą: Lokalny Program Wspierania Uzdolnień w Powiecie Sztumskim.

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

UCHWAŁA NR XXXVIII/253/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Uśnicach

UCHWAŁA Nr XXXVIII/254/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z innymi powiatami

Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Sztumskiego do zatwierdzenia projektu pn. „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego”

Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021

Uchwała nr XXXVIII/257/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIX/258/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021

Uchwała nr XXXIX/259/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Uchwała Nr XL/260/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie trybu i zasad przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

Uchwała Nr XL/261/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Sztumskiego do zatwierdzenia projektu pn. „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy”

Uchwała Nr XL/262/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021

Uchwała nr XL/263/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Uchwała nr XL/264/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. o zmianie uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/244/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 

Uchwała nr XLI/265/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2014 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UCHWAŁA NR XLI/266/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XLI/267/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.11.2013r. do 30.04.2014r.

UCHWAŁA Nr XLI/268/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia przez Powiat Sztumski w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 494, położonej w obrębie 1- miasta Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń

UCHWAŁA Nr XLI/269/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 30 września 2013 r. W sprawie: zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń, zlokalizowanych w budynku przy ul. Reja 12, będących w zarządzie Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy.

UCHWAŁA Nr XLI/270/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 30 września 2013 r. W sprawie: zawarcia umowy użyczenia nieruchomości wraz z obiektami budowlanymi na czas nieokreślony zajętych pod realizację projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” na rzecz Spółki pod nazwą „Pętla Żuławska Sp. z o.o.”

Uchwała Nr XLI/271/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Aleksandry Kiliszewskiej.

Uchwała nr XLI/272/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przystąpienia powiatu sztumskiego do programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”

Uchwała nr XLI/273/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztum na realizację projektu pn.„Remont ulicy Reymonta w Czerninie gmina Sztum droga gminna nr 218522.G w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z drogą wojewódzką nr 517 w ramach spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

 

Uchwała Nr XLI/274/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021

Uchwała nr XLI/275/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Uchwała Nr XLII/276/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Sztumskiego do zatwierdzenia projektu pn. „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy”

UCHWAŁA Nr XLII/277/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 29 października 2013 r. W sprawie: nabycia od Gminy Sztum w drodze darowizny do mienia Powiatu Sztumskiego części nieruchomości położonej w obrębie I miasta Sztum, oznaczonej działką nr 287 o pow. około 1,0000 ha, z przeznaczeniem na przeprowadzenie negocjacji lub procesu wywłaszczenia nieruchomości przy ul. Kochanowskiego.

Uchwała Nr XLII/278/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021

Uchwała nr XLII/279/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

 

UCHWAŁA Nr XLIII/280/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 26 listopada 2013r. W sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Sztum nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 401/4 o pow. 0,1665 ha, położonej w obrębie II miasta Sztum.


Uchwała Nr XLIII/281/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021.

Uchwała nr XLIII/282/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

 

UCHWAŁA NR XLIV/283/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XLIV/285/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie : powierzenia zadań własnych Powiatu – Gminom w zakresie utrzymania dróg powiatowych w roku 2014.

Uchwała Nr XLIV/286/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr XLIV/287/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Grzegorza Orlińskiego.

Uchwała Nr XLIV/288/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Natalii Walczykowskiej.

Uchwała nr XLIV/289/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani Żeglarskiej w Białej Górze”

Uchwała Nr XLIV/290/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego

Uchwała nr XLIV/291/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XLIV/292/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021

Uchwała nr XLIV/293/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Uchwała Nr XLIV/294/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2014-2021.

Uchwała nr XLIV/295/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok

 

 

2014

 

Uchwała nr XLVI/296/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2014.

Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2014.

Uchwała nr XLVI/298 /2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2014.

Uchwała nr XLVI/299/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2014.

Uchwała nr XLVI/300/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2014 rok

Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013

Uchwała Nr XLVI/302/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2014-2020

Uchwała XLVI/303/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"

UchwałaNr XLVI/304/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2014-2021


Uchwała nr XLVI/305/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLVII/306/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.05.2014r. do 31.12.2014r.

Uchwała Nr XLVII/307/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2014 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2014 roku.

Uchwała Nr XLVII/308/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013

Uchwała Nr XLVII/309/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021

Uchwała nr XLVII/310/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLVIII/311/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.


Uchwała Nr XLVIII/312/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.


UCHWAŁA Nr XLVIII/313/2014 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynkówdziałką nr 292/1 o pow. 0,0453 ha, położonej w obrębie Barlewice, gmina Sztum.


Uchwała Nr XLVIII/314/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.


Uchwała nr XLVIII/315/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 roku.


UCHWAŁA NR XLVIII/316/2014 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w umowie spółki „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Uchwała Nr XLVIII/317/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021.


Uchwała nr XLVIII/318/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok


UCHWAŁA nr XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie inwestycyjne „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach”.

 

UCHWAŁA NR XLIX/320/2014 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dopłaty z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki pod firmą „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2013 rok


UCHWAŁA Nr XLIX/321/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.


Uchwała nr XLIX/322/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok


Uchwała nr XLIX/323/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2013r.


Uchwała Nr XLIX/324/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2013.


Uchwała nr XLIX/325/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Nr LI/326/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021

Uchwała nr LI/327/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Uchwała Nr LI/328/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej

 

UCHWAŁA Nr LII/329/2014 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej garażu, zlokalizowanego w budynku przy ul. Mickiewicza 39a w Sztumie, stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy.

UCHWAŁA Nr LII/330/2014 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 26 sierpnia 2014 r. W sprawie: zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej, pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Reja 12, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na rzecz Pana Macieja Kaniepień.

Uchwała Nr LII/331/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: powierzenia Gminie Dzierzgoń zadania w zakresie kultury Powiatu Sztumskiego w 2014 roku.

Uchwała Nr LII/332/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/290/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego

UCHWAŁA Nr LII/333/2014 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 3107G Gościszewo – DW 603

Uchwała Nr LII/334/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia.2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Patryka Giszki.

Uchwała Nr LII/335/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.08.2014 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 

UCHWAŁA Nr LIII/338/2014 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 26 września 2014 r. W sprawie: zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń, zlokalizowanych w budynku przy ul. Reja 12, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na rzecz Pani Magdaleny Brzózka jako dotychczasowego najemcy.

UCHWAŁA Nr LIII/339/2014 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO Z dnia 26 września 2014. r. W sprawie: zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń, zlokalizowanych w głównym budynku Szpitala w Sztumie przy ul. Reja 12,stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy.

Uchwała Nr LIII/340/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2014 r. W sprawie: Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Sztum na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, chodników wraz z infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej architektury z siecią kanalizacji deszczowej”.

Uchwała Nr LIII/341/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Katarzyny Sobków.

 

Uchwała Nr LIII/342/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021

Uchwała nr LIII/343/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Uchwała nr LIV/344/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2015 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr LIV/345/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie: zamknięcia likwidacji i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji

Uchwała Nr LIV/346/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021

Uchwała nr LIV/347/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Uchwała Nr LIV/348/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie: udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Sztum na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, chodników wrazz infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej architektury z siecią kanalizacji deszczowej”.

Uchwała Nr LIV/349/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”

Uchwała Nr LV/350/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Sztumskiego

 

IV KADENCJA


Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 1.12.2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Powiatu Sztumskiego. z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu dla wyboru starosty Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr II/6/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie wyboru Starosty Sztumskiego

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu dla wyboru wicestarosty Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Sztumskiego.

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu dla wyboru dwóch członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014 W sprawie wyboru dwóch pozostałych członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr II/12/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr II/13/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku W sprawie powołania składów osobowych i określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr II/14/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uchwała nr II/15/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia

Uchwała nr II/16/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu

2015

Uchwała Nr III/17/2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego


UCHWAŁA Nr III/18/2014
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej garażu,
zlokalizowanego w budynku przy ul. Mickiewicza 39A stanowiącego własność
Powiatu Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy.


Uchwała Nr III/19/2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego.


Uchwała Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Mirosława Warsińskiego.


Uchwała Nr III/21/2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu sztumskiego na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.


Uchwała nr III./22/2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego


Uchwała
Nr III / 23 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2014-2021


Uchwała nr III / 24 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok


Uchwała nr IV/ 25 /2015
Rady Powiatu Sztumskiego
Z dnia26 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Stałych Komisji Rady Powiatu
Sztumskiego


Uchwała nr IV/26/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2015.Uchwała nr IV/27/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2015.


Uchwała nr IV/28/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa
Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2015.


Uchwała nr IV/29 /2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji
Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2015.Uchwała nr IV/30 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2015 rok


Uchwała
Nr IV/ 31 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2015-
2021.Uchwała nr IV / 32 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok
Uchwała Nr V/33/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu sztumskiego na okres od 01.03.2015r. do 31.12.2015r.Uchwała Nr V/34/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 lutego 2015 r.
W sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego,
zlokalizowanego w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, stanowiącego własność Powiatu
Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy.Uchwała Nr V/35/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu SztumskiegoUchwała nr VI/ 36/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca2015 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na poszczególne zadania w 2015 roku.Uchwała Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu
Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w MalborkuUchwała VI/38/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w SztumieUchwała Nr VI/39/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie obniżenia wysokości opłat za wydanie prawa jazdy dla osób zamieszkałych na terenie
Powiatu Sztumskiego obowiązanych do ubiegania się o nowe prawo jazdy z powodu zmiany
administracyjnej.

 

 

Uchwała Nr VI / 40 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2015-2021
Uchwała nr VI / 41 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok

 

Uchwała Nr VII/42/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie kontynuowania członkostwa Powiatu Sztumskiego w Lokalnej Grupie
Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii Europejskiej
na lata 2014- 2020

 

Uchwała Nr VII / 43 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2015-2021

 

Uchwała nr VII / 44 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok

 

UCHWAŁA Nr VIII/45/2015
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 26 maja 2015 r.
W sprawie: zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń,
zlokalizowanych w budynku przy ul. Reja 8,stanowiących własność Powiatu
Sztumskiego na rzecz Szpitali Polskich S.A z siedzibą w Katowicach.Uchwała Nr VIII/46/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 2015
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w SztumieUchwała
Nr VIII /47/ 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2015-2021Uchwała nr VIII / 48/ 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok
Uchwała nr VIII/ 49 /2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2014 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2014r.Uchwała Nr VIII/50/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2014.


 

Uchwała Nr IX/51/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 czerwca 2015r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego.Uchwała Nr IX/52/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 czerwca 2015r.
w sprawie przyjęcie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020
w ramach projektu partnerskiego pn. "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój
społeczno gospodarczy MOF Malborka" finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.Uchwała nr IX /53/ 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2015 rok

 

Uchwała nr X/54/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr VI/36/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2015 roku.


Uchwała Nr X/55/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Kingi Skrobańskiej.


UCHWAŁA nr X/ 56 /2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego.


Uchwała Nr X / 57 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2015-2021


Uchwała nr X / 58 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok


Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2017”


UCHWAŁA Nr XI/60/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.09.2015r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Sztumskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Kingi Skrobańskiej.


Uchwała Nr XI /62/ 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2015-2021


Uchwała nr XI /63/ 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok

UCHWAŁA Nr XII/64/2015
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 października 2015 r.
W sprawie:udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Dzierzgoń na dofinansowanie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych
pomieszczeń w budynku zlokalizowanym na działce nr 494, połoŜonej w
Dzierzgoniu, przy ul. Traugutta 13 z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii
Zajęciowej.


Uchwała nr XII / 65 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok


Uchwała Nr XII / 66 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2015-2021


Uchwała nr XII / 67 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 2015r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztum na realizację projektu pn.„Przebudowa ulic
Radosnej, Ogrodowej, Wiejskiej, Zacisze, Kwiatowej obejmująca drogi gminne o numerach: 218004.G,
218002.G, 218006.G, 218003.G, 218005.G o łącznej długości 1050mb”

 

Uchwała nr XIII/68/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.


Uchwała Nr XIII/ 69/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyŜurów aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu sztumskiego na okres od 01.12.2015 r. do 30.06.2016 r.


Uchwała nr XIII/70/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 listopada 2015 r
zmieniająca Uchwałę nr X/54/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na poszczególne zadania w 2015 roku.

 

UCHWAŁA nr XIII/71/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


Uchwała nr XIII / 72 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok


Uchwała Nr XIII / 73 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2015-2021


UCHWAŁA Nr XIII/74/2015
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 24 listopada 2015 r.
W sprawie:zawarcia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunty
przejęte pod realizacje inwestycji pn.” przebudowa dróg wojewódzkich nr 515,
nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla; zadanie nr 3a DW 522 Sztum Górki -
Kołoząb”


UCHWAŁA Nr XIII/75/2015
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 24 listopada 2015 r.
W sprawie: zawarcia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunty
przejęte pod realizacje inwestycji pn.” przebudowa dróg wojewódzkich nr 515,
nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla; zadanie nr 2 DW 519 Folwark – granica
województwa”
 

Uchwała Nr XIV/76
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie realizacji projektu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum pn. „Poprawa
efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i śuław (wraz z działaniami
informacyjno - edukacyjnymi)”

Uchwała Nr XIV/77/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego

Uchwała nr XIV / 78 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na wykonanie: „Przeglądu
ekologicznego dla Lotniska Wojskowego na terenie JW.1128 Malbork/Krasnołęka dla części leżącej
na terenie województwa pomorskiego, w zakresie ograniczonym do oddziaływania akustycznego”.

Uchwała Nr XIV/79/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Sztumskiego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała nr XIV/80/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku
zmieniająca Uchwałę nr XIII/70/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na poszczególne zadania w 2015 roku.


Uchwała nr /81 /2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2016.


Uchwała nr XIV/82 /2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa
Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2016.


Uchwała nr XIV/83 /2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji
Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2016.
 

Uchwała nr XIV/84 /2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2016.


Uchwała nr XIV/ 85/ 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2016 rok

 

Uchwała nr XIV / 86 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok
 

Uchwała Nr XIV / 87 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2015-2021
 

Uchwała nr XIV/ 88/ 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego


Uchwała Nr XIV / 89 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2016-
2026.

 

Uchwała nr XIV/ 90 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok

 

 


Rok 2016

 

Uchwała Nr XV/91/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork -Sztum. pn.
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
społeczno-zawodowa”

UCHWAŁA Nr XV/92/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 27 stycznia 2016 r.
W sprawie:zawarcia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunty
przejęte pod realizację inwestycji pn.” przebudowa dróg wojewódzkich nr 515,
nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla; zadanie nr 1 DW 515 Grzymała – Tropy
Sztumskie”

Uchwała nr XV/93/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku za rok 2015

Uchwała Nr XV/94/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Uchwała Nr XV/95/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Cypriana
Kamila Norwida w Dzierzgoniu

UCHWAŁA nr XV/ 96 /2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XIII/71/2015 z dnia 24 listopada 2015
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Uchwała nr XV/ 97 / 2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok


Uchwała Nr XV / 98 / 2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2016-2026


Uchwała Nr XVI/99/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 lutego 2016
w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu
Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku


UCHWAŁA nr XVI/100/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr X/ 56 /2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Powiatu
Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego

UCHWAŁA Nr XVII/101/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 29 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie
w samorządowy zakład budżetowy


UCHWAŁA Nr XVII/102/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 marca 2016r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic
między regionami III” w 2016 roku


UCHWAŁA Nr XVII/103/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiat Sztumski
2016 - 2021”


UCHWAŁA Nr XVII/104/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2016 roku.

UCHWAŁA Nr XVIII/105 /2016
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawieprzyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Sztumskiego na lata 2016-2025.

UCHWAŁA NR XIX/106/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2016r.
w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.


UCHWAŁA NRXIX/107/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia26 kwietnia 2016r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Sztumskiego


UCHWAŁA NR XIX/108/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia26 kwietnia 2016r.
uchylająca uchwałę w sprawieustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
stanowiące własność Powiatu i osób prawnych Powiatu.
 

UCHWAŁA Nr XIX/109/ 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania diet dla radnych Powiatu Sztumskiego


UCHWAŁA Nr XIX/110 /2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek
zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu sztumskiego przez podmioty inne niż
ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz określenia wysokości dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy
zawodowe


UCHWAŁA NR XIX/111/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2016r.
w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach


Uchwała Nr XIX/112/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 2016r.
w sprawie likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila
Norwida w Dzierzgoniu

UCHWAŁA Nr XIX/113/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2016r.
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach


UCHWAŁA Nr XIX/114/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2016r.
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

 

UCHWAŁA NR XIX / 115 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok


UCHWAŁA Nr XX/116/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawiewyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy
Sztumnieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką


UCHWAŁA Nr XX/117/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

 

UCHWAŁA Nr XX/118/2016
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli prowadzenia przez Miasto i Gminę Sztum zadania powiatu w zakresie
powiatowej biblioteki publicznej.


UCHWAŁA Nr XX/119/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów
i akcji przez Powiat Sztumski

 

UCHWAŁA Nr XX / 120 /2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2015 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2015r.


UCHWAŁA Nr XX / 121 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2015.

UCHWAŁA NR XXI/122/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata
2016- 2018

UCHWAŁA NR XXI/123/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Sztumskiego

UCHWAŁA Nr XXI/124/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawiezawarcia umowynajmu w drodze bezprzetargowejlokalu uŜytkowego,
zlokalizowanego w budynku przy ul. Reja 12w Sztumie, stanowiącego
własność Powiatu Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy.

UCHWAŁA NR XXI/125/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
specjalnych w powiecie sztumskim


UCHWAŁA NR XXI/126/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Ewy Kowalskiej.

UCHWAŁA nr XXI/ 127/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2016


UCHWAŁA NR XXI / 128 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok


Uchwała Nr XXI / 129 / 2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2016-2026


UCHWAŁA Nr XXII/130/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2016r.
w sprawie realizacji projektu partnerskiegopn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach
malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”,w ramach Działania 5.2. „Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy”,konkurs nr RPPM.05.02.02-Iś-01-22-001/15

UCHWAŁA NR XXII/1312016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
o zmianie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego.

UCHWAŁA Nr XXII/132/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawiezawarcia umowynajmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych,
zlokalizowanych w budynkach przy ul. Reja 12w Sztumie, stanowiących
własność Powiatu Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy.


UCHWAŁA NR XXIII/133/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 września 2016r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztum na realizację zadania pn.„Remont drogi gminnej
w miejscowości Gościszewo” obejmującego drogę gminną o numerze 218506G w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017)”.


UCHWAŁ NR XXIII/134/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 września 2016r.
w sprawie przystąpienia powiatu sztumskiego do programu wieloletniego pn.Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

UCHWAŁ NR XXIII/135/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2016-2026


UCHWAŁA NR XXIV/136/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 września 2016 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2016 roku.


UCHWAŁA NR XXIV /137 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 września 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok


UCHWAŁA Nr XXIV / 138 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 września 2016 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2016-2026

 

UCHWAŁA NR XXV/139/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu
Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

 

UCHWAŁA NR XXV/140/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
z budżetu Powiatu Sztumskiego dla samorządowych zakładów budżetowych

UCHWAŁA NR XXVI/141/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2016 roku

 

UCHWAŁA NR XXVI/142/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Sztumskiego w roli partnera do realizacji
projektu Wdrożenie systemów informatycznych i telemedycznych komplementarnych
z centralnymi systemami informatycznymi P1,P2,P4 oraz projektem regionalnym
„Pomorskie e-Zdrowie" w Szpitalach Polskich S.A. Szpital Polski Sztum w Sztumie
w partnerstwie z Powiatem Sztumskim w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie
projektów w ramach Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne RPO WP 2014-
2020 (RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16).


UCHWAŁA NR XXVI/143/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


UCHWAŁA NR XXVI /144 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok


UCHWAŁA Nr XXVI /145/ 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2016-2027

 

UCHWAŁA Nr XXVII/146/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawieudzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Dzierzgoń.


UCHWAŁA NR XXVII/147/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego

 

UCHWAŁA NR XXVII/148/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek
zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu sztumskiego przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego

 

Uchwała Nr XXVII/149/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2017 r.

 

Uchwała nr XXVII/150/ 2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego


UCHWAŁA NR XXVII / 151 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok

Uchwała nr XXVII/152/2016 
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027.

 

Uchwała nr XXVII / 153 / 2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok
Rok 2017

 

UCHWAŁA NR XXVIII/154/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/155 /2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji
Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXVIII/156/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa
Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2017.,


UCHWAŁA NR XXVIII/157/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2017.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/158/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2017.


UCHWAŁA NR XXVIII /159 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok


UCHWAŁA Nr XXVIII /160/ 2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2017-2027

 

Uchwała nr XXIX/161/ 2017
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2017 rok


UCHWAŁA NR XXIX/162/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 marca 2017r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic
między regionami III” w 2017 roku.


UCHWAŁA NR XXIX/163/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2017 roku.

UCHWAŁA NR XXIX/164/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 marca 2017 roku
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Sztum w drodze
darowizny do mienia Powiatu Sztumskiego części nieruchomości, położonej w obrębie I
miasta Sztum, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 287, o pow. około
1,0000 ha, z przeznaczeniem na przeprowadzenie negocjacji lub procesu wywłaszczenia
nieruchomości przy ul. Kochanowskiego.

UCHWAŁA NR XXIX/165/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sztumskiego na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XXIX/166/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie wniosku pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną Powiatu
Sztumskiego.

UCHWAŁA nr XXIX /167/ 2017
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017

UCHWAŁA NR XXIX /168 / 2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXIX /169/ 2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXX/170/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego XX - lecia Konstytucji RP

 

Uchwała Nr XXXI/171/2017
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

 

UCHWAŁA NR XXXI/172 / 2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXI / 173/ 2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2017-2027


UCHWAŁA nr XXXI/174 /2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2016 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2016r.

Uchwała Nr XXXI/175/2017
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2016.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/179/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2017 roku.

UCHWAŁA NR XXXIII/180/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.


UCHWAŁA NR XXXIII/182/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/183/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXXIII/184/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy


UCHWAŁA NR XXXI/185/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przeprowadzenie aktualizacji oraz modyfikacji dokumentacji projektowej pn. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej do Przystani Żeglarskiej w Białej Górze” w roku 2018.


UCHWAŁA NR XXXIV/186/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla powiatu sztumskiego p.n.:
„Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2020”


UCHWAŁA NR XXXIV/187/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 WRZESNIA 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Sztumski do projektu pn. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju”

 

UCHWAŁA NR XXXIV/188/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok


UCHWAŁA NR XXXIV/189/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027


UCHWAŁA NR XXXV/190/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

 

UCHWAŁA NR XXXV/191/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Uśnicach wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

UCHWAŁA NR XXXV/192/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Barlewiczkach wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach


UCHWAŁA NR XXXV/193/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Dzierzgoniu wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu


UCHWAŁA NR XXXV/194/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Sztumie wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

UCHWAŁA NR XXXV/195/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kołozębiu wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu

UCHWAŁA NR XXXV/196/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Uśnicach wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

UCHWAŁA NR XXXV/197/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach w Branżową Szkołę I Stopnia w Barlewiczkach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

UCHWAŁA NR XXXV/198/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w Branżową Szkołę I Stopnia w Dzierzgoniu wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

UCHWAŁA NR XXXV/199/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kołozębiu wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu

UCHWAŁA NR XXXV/200/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kołozębiu wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu


UCHWAŁA NR XXXVI/201/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2017 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/202/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku.

UCHWAŁA NR XXXVI/203/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR XXXVI/204/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UCHWAŁA NR XXXVI/205/2017


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 


Szczegóły pliku
Nazwa: UR_XXXVI_205_2017.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-25 12:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gackowski Tomasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

 

UCHWAŁA NR XXXVI/206/ 2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2017-2027


UCHWAŁA NR XXXVII/207/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/208/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


UCHWAŁA NR XXXVII/209/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

UCHWAŁA NR XXXVII/210/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027


UCHWAŁA NR XXXVII/211/217
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028.

UCHWAŁA NR XXXVII/212/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 GUDNIA 2017 ROKU
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

 

Rok 2018

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/213/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2018


UCHWAŁA NR XXXVIII/215/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXVIII/216/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/219/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną.

UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną.

UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną.

UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną.

UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/224/ 2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR XXXIX/226/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2018 roku.

UCHWAŁA NR XXXIX/227/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

UCHWAŁA NR XXXIX/228/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej

UCHWAŁA NR XXXIX/229/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
w sprawie zwrotu niewykorzystanej części darowizny dokonanej przez Gminę Stary Targ na rzecz Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

UCHWAŁA NR XXXIX/231/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

UCHWAŁA NR XXXIX/232/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/233/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR XLI/234/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.


UCHWAŁA NR XLI/235/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XLI/236/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/237/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2017r.

UCHWAŁA NR XLI/238/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLI/239/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR XLI/240/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 MAJA 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2017

UCHWAŁA NR XLIV/241/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 ROKU
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2018 roku.

UCHWAŁA NR XLIV/242/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 ROKU
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR XLIV/243/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 ROKU
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 91/90, 91/91, 91/96, 91/97, położonych w obrębie Barlewice, gmina Sztum

UCHWAŁA NR XLIV/244/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 ROKU
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIV/245/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok


UCHWAŁA NR XLI/246/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR XLIV/247/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/ 235/ 2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XLV/248/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLV/249/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR XLV/250/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU
w sprawie przekazania skargi Pani Anny Serockiej do rozpoznania przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR XLI/251/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2018-2022

UCHWAŁA NR XLVI/252/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku


UCHWAŁA NR XLVI/253/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UCHWAŁA NR XLVI/254/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR XLVI/255/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR XLVI/ 256 /2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIAZ DNIA Z DNIAZ DNIA 30 PAŹDZIERNIKA
w sprawie skargi Pani Anny Serockiej na działalność Starosty Sztumskiego

UCHWAŁA NR XLVI/257/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/258/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR I/1/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR I/2/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR I/3/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR I/4/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR I/5/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA I/6/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR I/7/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR I/8/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR I/9/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru dwóch członków Zarządu Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR I/10/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie wyboru dwóch pozostałych członków Zarządu Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

UCHWAŁA NR II/14/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

UCHWAŁA NR II/15/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 ROKU
w sprawie powołania składów osobowych i określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR II/16/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

UCHWAŁA NR II/17/2018
RADY POWITU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia

UCHWAŁA NR II/18/2018
RADY POWITU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu

UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie utworzenia przez Powiat Sztumski, wspólnie ze spółką „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: Katowice (40-568) ulica Ligocka numer 103, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000313329 (REGON 240955256, NIP 9542642610) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ,w celu wykonywania zadań z zakresu zespołu ratownictwa medycznego

UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2018 roku

UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie złożenia przez Powiat Sztumski oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Województwa Pomorskiego pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522, polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich”.


UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/235/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2018 r.


UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2019 r.


UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

UCHWAŁA III/27/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-202

UCHWAŁA NR III/28/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR III/29/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2029.

UCHWAŁA NR III/30/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

 

Rok 2019

 


 

UCHWAŁA NR IV/31/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR IV/32/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/33/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku

UCHWAŁA NR IV/34/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018

UCHWAŁA NR IV/35/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR IV/37/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/38/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/39/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/40/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/41/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2019


UCHWAŁA NR V/42/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIAZ 8 MARCA 2019
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Powiatu Sztumskiego na brak skutecznych działań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie


UCHWAŁA NR VI/43/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU
zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych i określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu Sztumskiego


UCHWAŁA NR VI/44/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU
zmieniająca uchwałę Nr IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.


UCHWAŁA NR VI/45/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 roku
 

UCHWAŁA NR VII/46/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiecie Sztumskim na lata 2019 w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiecie Sztumskim na lata 2019  - 2021”


UCHWAŁA NR VII/47/ 2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 KWIETNIA 2019
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na lata 2019 - 2021”


UCHWAŁA NR VII/48/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod firmą „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umorzenie udziałów


UCHWAŁA NR VII/49/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2019 r.


UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok


UCHWAŁA NR VII/51/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU
w sprawie zmianie uchwały Nr IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.

UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 17 MAJA 2019 ROKU
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020r.

UCHWAŁA NR VIII/53/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIAZ 17 MAJA 2019 ROKU 2019 ROKU
w sprawie ustalenia liczby mieszkańców powiatu sztumskiego uprawnionych do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu sztumskiego

UCHWAŁA NR IX/55/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO  
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania,
w sprawie odwołania Pani Dobrosławy Frączek z funkcji Przewodniczącej
Rady Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR IX/56/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO  
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania, w sprawie odwołania Pana
Kazimierza Szewczuna ze stanowiska
Wicestarosty Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA NR IX/57/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO  
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania, w sprawie odwołania Pani
Sylwii Kubik z funkcji członka Zarządu
Powiatu Sztumskiego  

UCHWAŁA NR X/58/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie szczegółowych warunków
umorzenia w całości lub w części,
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

UCHWAŁA NR X/59/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie szczegółowych zasad
udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i
placówkach oświatowych oraz
szczegółowych zasad zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych

UCHWAŁA NR X/60/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego zasady wynagradzania za
pracę oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia nauczycieli

UCHWAŁA NR X/61/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych i
specjalnych mających siedzibę na
terenie Powiatu Sztumskiego, od dnia 1
września 2019 roku

UCHWAŁA NR X/62/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie dofinansowania programu
polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny
Program Polityki Zdrowotnej –
szczepienia przeciw pneumokokom dla
osób 65 + z grupy ryzyka”

UCHWAŁA NR X/63/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Sztumskiego na 2019 rok

UCHWAŁANR X/64/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady
Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia
2019 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.

UCHWAŁA NR X/65/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2018r.

UCHWAŁA NR X/66/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia zarządowi powiatu sztumskiego wotum zaufania

UCHWAŁA NR X/67/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego
za rok 2018

UCHWAŁA NR XI/68/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego

UCHWAŁA NR XI/69/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca
2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli

UCHWAŁA NR XI/70/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej

UCHWAŁA NR XI/71/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu

UCHWAŁA NR XI/72/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej
w Uśnicach

UCHWAŁA NR 73 /2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2019 roku
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2019 r.

 

UCHWAŁA NR XI/73/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w
Dzierzgoniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im.
Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

UCHWAŁA NR XI/74/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza
w Sztumie

UCHWAŁA NR XI/75/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w
Dzierzgoniu

UCHWAŁA NR XI/76/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

UCHWAŁA NR XI/77/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w
Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach w pięcioletnie
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach


UCHWAŁA NR XI/78/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w
Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w pięcioletnie Technikum w
Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

UCHWAŁA NR XI/79/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w
Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole
Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

UCHWAŁA NR XI/80/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego
w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na rzecz
dotychczasowego najemcy

UCHWAŁA NR XI/81/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej garażu nr 31, znajdującego się
na działce nr 403/16, położonej w obrębie II miasta Sztum, stanowiącej własność Powiatu
Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy

UCHWAŁA NR XI/82/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki miasta Warszawy na działanie organu
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego

UCHWAŁA NR XI/83/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

UCHWAŁA NR XI/84/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XI/85/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-
2028.

Uchwała nr XI/86/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 2019 roku.
W sprawie: realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, w ramach Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”.

Uchwała nr XI/87/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 2019 roku.
W sprawie: przyjęcia regulaminu wyboru członka Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr XI/88/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 2019 roku.
W sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr XI/89/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 2019 roku.
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu.

Uchwała nr XII/90/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 października 2019 roku.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021”.

Uchwała nr XII/91/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 października 2019 roku.
W sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 roku.

Uchwała nr XII/92/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 października 2019 roku.
W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok.

Uchwała nr XII/93/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 października 2019 roku.
W sprawie: o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.

Uchwała nr XII/94/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 października 2019 roku.
W sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Uchwała nr XIII/95/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 listopada 2019 roku.
W sprawie: przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.

Uchwała nr XIII/96/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 listopada 2019 roku.
W sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2020” Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XIII/97/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 listopada 2019 roku.
W sprawie: ustanowienia roku 2020 „Rokiem setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu” na terenie Powiatu Sztumskiego.

Uchwała nr XIII/98/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 listopada 2019 roku.
W sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra” w drodze przetargu nieograniczonego na okres 15 lat.

Uchwała nr XIII/99/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 listopada 2019 roku.
W sprawie: zrzeczenia się wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malborka do granicy Województwa, Odcinek 1 od granicy m. Malborka do miejscowości Grzymała”.

Uchwała nr XIII/100/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 listopada 2019 roku.
W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok.

Uchwała nr XIII/101/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 listopada 2019 roku.
W sprawie: zmiany uchwały 31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.

Uchwała nr XIV/102/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2020.

Uchwała nr XIV/103/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2020.

Uchwała nr XIV/104/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2020.

Uchwała nr XIV/105/2019
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2020.

Uchwała nr XIV/106/2019
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2020 rok.

Uchwała nr XIV/107/2019
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok.

Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2020 r.

Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała nr XIV/110/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: zmiany uchwały 31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.

Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028

Uchwała nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok.

Uchwała nr XIV/113/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Sztumskiego.

 

 

 

Rok 2020

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NRXV/114/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.02.2020 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.
 
UCHWAŁA NR XV/115/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.02.2020 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XV/116/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.02.2020 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XV/117/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.02.2020 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.

UCHWAŁA NR XV/118/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.02.2020 roku
w sprawie przyjęcia przez Powiat Sztumski Samorządowej Karty Praw Rodzin.

UCHWAŁA NR XV/119/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12.02.2020 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA NR XVI/120/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.05.2020 roku
w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19.
 
UCHWAŁA NR XVI/121/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.05.2020 roku
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
 
UCHWAŁA NR XVI/122/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.05.2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

UCHWAŁA NR XVI/123/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.05.2020 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku.

UCHWAŁA NR XVI/124/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 MAJA ROKU 2020
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/125/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 MAJA 2020 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XVI/126/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 MAJA 2020 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XIV/111/2019 r.
z dnia 30.12.2019 r. w sprawie
przyjęcia WPF Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028

UCHWAŁA NR XVI/127/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.05.2020 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
 
UCHWAŁA NR XVI/128/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.05.2020 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.
 
UCHWAŁA NR XVI/129/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.05.2020 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR XVII/130/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.06.2020 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Sztumskiego.
 
UCHWAŁA NR XVII/131/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.06.2020 roku
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sztumskiego.
 
UCHWAŁA NR XVII/132/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2019 r.

 

UCHWAŁA NR XVII/133/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA ROKU 2020
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok

 

UCHWAŁA NR XI/134/2020
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2020 roku.
o zmianie uchwały XIV/111/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 12 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.

 

UCHWAŁA NR XVII/135/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2020 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.

 

UCHWAŁA NR XVII/136/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.06.2020 roku
w sprawie udzielenia zarządowi powiatu sztumskiego wotum zaufania.


 
UCHWAŁA NR XVII/137/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2019.

 

UCHWAŁA NR XVIII/138/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.09.2020 roku
w sprawie udzielenia Powiatowi Przemyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie szkód wyrządzonych przez żywioł.
 
UCHWAŁA NR XVIII/139/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.09.2020 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.
 
UCHWAŁA NR XVIII/140/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.09.2020 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok.
 
UCHWAŁA NR XVIII/141/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.09.2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2020 r.
 
UCHWAŁA NR XVIII/142/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.09.2020 roku
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
 
UCHWAŁA NR XVIII/143/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.09.2020 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku.

 

UCHWAŁA NR XVIII/144/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.09.2020 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/118/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2020 roku

UCHWAŁA NR XIX/145/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2020 roku
w sprawie przystąpienia przez Powiat Sztumski do realizacji projektu pn. „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”.
 
UCHWAŁA NR XIX/146/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2020 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku.

UCHWAŁA NR XIX/147/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2020 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok

 

UCHWAŁA NR XIX/148/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2020 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.

 

UCHWAŁA NR XX/149/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.12.2020 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

UCHWAŁA NR XX/150/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.12.2020 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku.
 
UCHWAŁA NR XX/151/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.12.2020 roku
w sprawie zmiany budżety powiatu na 2020 rok.

 

UCHWAŁA NR XX/152/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.12.2020 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019 r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.
 
UCHWAŁA NR XX/153/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10.12.2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2020 r.

 

UCHWAŁA NR XXI/154/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie udostępnienia Radnym Powiatu Sztumskiego kopii umów, aneksów i porozumień zawartych celem zabezpieczenia majątku Powiatu Sztumskiego podczas budowy ferm wiatrowych
 
UCHWAŁA NR XXI/155/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2021
 
UCHWAŁA NR XXI/156/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2021
 
UCHWAŁA NR XXI/157/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2021
 
UCHWAŁA NR XXI/158/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2021
 
UCHWAŁA NR XXI/159/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2021 rok
 
UCHWAŁA NR XXI/160/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok
 
UCHWAŁA NR XXI/161/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
UCHWAŁA NR XXI/162/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019 r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028
 
UCHWAŁA NR XXI/163/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028
 
UCHWAŁA NR XXI/164/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok
 
UCHWAŁA NR XXI/165/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu sztumskiego   oraz opłat za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2021 r.

 
Rok 2021

 

 

UCHWAŁA NR XXII/166/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.01.2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji za 2020 rok i sprawozdania z pracy Rady Powiatu Sztumskiego za rok 2020.

 

UCHWAŁA NR XXII/167/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.01.2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sztumskiego za rok 2020.
 

UCHWAŁA NR XXII/168/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.01.2021 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2021 r.

 
UCHWAŁA NR XXII/169/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.01.2021 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.
 


UCHWAŁA NR XXII/170/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.01.2021 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028.

 

UCHWAŁA NR XXIII/171/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.

 

UCHWAŁA NR XXIII/172/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2030.

UCHWAŁA NR XXIII/173/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.
 
UCHWAŁA NR XXIII/174/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 roku.
 
UCHWAŁA NR XXIII/175/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie utworzenia mieszkania chronionego typu treningowego w Dzierzgoniu.
 
UCHWAŁA NR XXIII/176/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 
UCHWAŁA NR XXIII/177/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.
 
UCHWAŁA NR XXIII/178/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028.
 
UCHWAŁA NR XXIII/179/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.
 
UCHWAŁA NR XXIII/180/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXII/168/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku.
 
UCHWAŁA NR XXIII/181/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Miastu i Gminie Sztum zarządzania drogami powiatowymi nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego w zakresie niezbędnym do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie.

 
UCHWAŁA NR XXIII/182/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 
UCHWAŁA NR XXIII/183/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.04.2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

UCHWAŁA NR XXIV/184/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie odwołania Starosty Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXIV/185/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku
w sprawie odwołania Starosty Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXIV/186/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXIV/187/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXIV/188/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXIV/189/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXIV/190/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXIV/191/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku
w sprawie wyboru trzech pozostałych członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXIV/192/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXIV/193/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu.

 

UCHWAŁA NR XXIV/194/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

UCHWAŁA NR XXIV/195/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2021 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia.

 

UCHWAŁA NR XXV/196/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/175/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie mieszkania chronionego typu treningowego w Dzierzgoniu.

 

UCHWAŁA NR XXV/197/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.
 

UCHWAŁA NR XXV/198/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2020 r.

 
UCHWAŁA NR XXV/199/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR XXV/200/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028.

 

UCHWAŁA NR XXV/201/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku
w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Sztum pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowej.
 

UCHWAŁA NR XXV/202/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXV/203/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXV/204/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku
w sprawie udzielenia zarządowi powiatu sztumskiego wotum zaufania.

 

UCHWAŁA NR XXV/205/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.06.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2020.

 
UCHWAŁA NR XXVI/206/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.08.2021 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/207/20201
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.08.2021 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028.

UCHWAŁA NR XXVI/208/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.08.2021 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Sztumskiego.
 
UCHWAŁA NR XXVI/209/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.08.2021 roku
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sztumskiego.
 
UCHWAŁA NR XXVII/210/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.09.2021 roku
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg powiatowych nr 3159G ul. Reja oraz nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu.

UCHWAŁA NR XXVII/211/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.09.2021 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sztumskiego oraz trybu postępowania w tych sprawach.

UCHWAŁA NR XXVII/212/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.09.2021 roku
w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych lub nagród za wysokie wyniki sportowe.
 

UCHWAŁA NR XXVIII/213/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sztumskiego do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum i zawarcia porozumienia z samorządami tworzącymi MOF Malbork-Sztum.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/214/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2021 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym w Dzierzgoniu.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2021 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 roku.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/216/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2021 roku
w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.

 
UCHWAŁA NR XXVIII/217/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2021 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.
 
UCHWAŁA NR XXVIII/218/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.10.2021 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028.

UCHWAŁA NR XXIX/219/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.11.2021 roku
w sprawie utworzenia i określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sztumie.

 

UCHWAŁA NR XXIX/220/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.11.2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu sztumskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2022 r.
 
UCHWAŁA NR XXIX/221/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.11.2021 roku
w sprawie: powierzenia przez Powiat Sztumski zadań własnych Gminie Dzierzgoń w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w 2022 r.

 

UCHWAŁA NR XXIX/222/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.11.2021 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

UCHWAŁA NR XXIX/223/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.11.2021 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/235/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 8 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie.
 

UCHWAŁA NR XXIX/224/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.11.2021 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego.
 
UCHWAŁA NR XXIX/225/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.11.2021 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.
 
UCHWAŁA NR XXIX/226/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.11.2021 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028.


UCHWAŁA NR XXX/227/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Sztumskiego, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR XXX/228/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym w Dzierzgoniu.

UCHWAŁA NR XXX/229/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025” 

UCHWAŁA NR XXX/230/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2021 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 roku.

 
UCHWAŁA NR XXX/231/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR XXX/233/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2022.

 UCHWAŁA NR XXX/234/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2022.

 
UCHWAŁA NR XXX/235/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2022.

 UCHWAŁA NR XXX/236/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2022. 

UCHWAŁA NR XXX/237/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.


UCHWAŁA NR XXX/238/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.
 
UCHWAŁA NR XXX/239/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028.

 
UCHWAŁA NR XXX/240/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA NR XXX/241/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2022 r.

UCHWAŁA NR XXX/242/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028.

 
UCHWAŁA NR XXX/243/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO 
z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.Rok 2022

 

UCHWAŁA NR XXXI/244/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2022 roku
w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w Sztumie.
 
UCHWAŁA NR XXXI/245/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2022 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sztumie.

 
UCHWAŁA NR XXXI/246/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2022 roku
 w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku.

 
UCHWAŁA NR XXXI/247/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2022 roku
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sztumskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sztumski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
UCHWAŁA NR XXXI/248/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sztumskiego za rok 2021.

 
UCHWAŁA NR XXXI/249/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji za 2021 rok i sprawozdania z pracy Rady Powiatu Sztumskiego za rok 2021.

UCHWAŁA NR XXXI/250/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 31.01.2022 roku
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 

UCHWAŁA NR XXXII/251/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.02.2022 roku
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.
 
UCHWAŁA NR XXXII/252/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.02.2022 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028.

UCHWAŁA NR XXXII/253/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.02.2022 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.03.2022 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku.

 
UCHWAŁA NR XXXIII/255/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.03.2022 roku
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego oraz określenia zasad i trybu pracy Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/256/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.03.2022 roku
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.
 
UCHWAŁA NR XXXIII/257/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.03.2022 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028.

 

UCHWAŁA NR XXXIV/258/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.04.2022 roku
w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie sztumskim na lata 2022- 2024”. 

 
UCHWAŁA NR XXXIV/259/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.04.2022 roku
w sprawie kontynuowania członkostwa Powiatu Sztumskiego w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.04.2022 roku
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/261/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.04.2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA NR XXXIV/262/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.04.2022 roku
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 
UCHWAŁA NR XXXIV/263/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20.04.2022 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028.

UCHWAŁA NR XXXV/264/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2022 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku.
 
UCHWAŁA NR XXXV/265/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2022 roku
w sprawie zrzeczenia się wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej pn.
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malborka do granicy województwa. Odcinek III – miasto
Dzierzgoń”.

UCHWAŁA NR XXXV/266/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2022 rok
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/267/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 01.06.2022 roku 
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028.

UCHWAŁA NR XXXVI/268/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/269/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.06.2022 roku
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/270/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.06.2022 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028.
 
UCHWAŁA NR XXXVI/271/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.06.2022 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sztumskiego wotum zaufania.

UCHWAŁA NR XXXVI/272/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/273/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.09.2022 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/169/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki 
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/274/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.09.2022 roku
- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach; 

- zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodem w celu wspomagania uczniów 
w podejmowaniu decyzji  edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania  do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach, 

dla których organem prowadzącym  jest Powiat Sztumski. 


 
 
UCHWAŁA NR XXXVII/275/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.09.2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr X/60/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli.

 
UCHWAŁA NR XXXVII/276/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.09.2022 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/277/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.09.2022 roku
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.09.2022 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028.
 

 
UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04.11.2022 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04.11.2022 roku
w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu dotacji celowej z budżetu Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04.11.2022 roku
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04.11.2022 roku
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028.

UCHWAŁA NR XXXVIII/283/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 04.11.2022 roku
w sprawie zmiany uchwały  Nr  XXX/241/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2022r.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/284/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2022 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/285/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2022 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/286/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu sztumskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2023 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/287/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2022 roku
w sprawie: powierzenia przez Powiat Sztumski zadań własnych Gminie Dzierzgoń w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w 2023 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/288/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2022 roku
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok

 

UCHWAŁA XL/289/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego 

UCHWAŁA XL/290/2022
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO 
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego 

UCHWAŁA XL/291/2022
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO 
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dzierzgoń w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania polegającego na realizacji publicznego transportu zbiorowego

 

UCHWAŁA XL/292/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku

 
UCHWAŁA XL/293/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/231/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego 

UCHWAŁA XL/294/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2023

 

UCHWAŁA XL/295/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2023

 

UCHWAŁA XL/296/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2023

 

UCHWAŁA XL/297/2022
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO 
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2023

UCHWAŁA XL/298/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2023 rok

 

UCHWAŁA XL/299/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok

 

UCHWAŁA XL/300/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028

 

UCHWAŁA XL/301/2022
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO 
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

UCHWAŁA XL/302/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2023r

 

UCHWAŁA XL/303/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

 

UCHWAŁA XL/304/2022 
RADY POWIATUSZTUMSKIEGO
z dnia 28.12.2022 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok

 

Rok 2023

 

UCHWAŁA Nr XLI/305/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.01.2023 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę dzierżawy z dnia 25 lipca 2009 roku oraz wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na których znajduje się szpital w Sztumie.

 
UCHWAŁA Nr XLI/306/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.01.2023 roku 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki 
i Integracji Europejskiej Promocji Powiatu.

 
UCHWAŁA Nr XLI/307/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.01.2023 roku 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia.

 
UCHWAŁA Nr XLI/308/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.01.2023 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu.


UCHWAŁA Nr XLI/309/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.01.2023 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia.

 
UCHWAŁA Nr XLI/310/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.01.2023 roku 
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Powiatu Sztumskiego.

 
UCHWAŁA Nr XLI/311/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.01.2023 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji za 2022 rok i sprawozdania
z pracy Rady Powiatu Sztumskiego za rok 2022.

 

UCHWAŁA Nr XLIII/312/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.02.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLI/305/2023 z dnia 25.01.2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę dzierżawy z dnia 25 lipca 2009 roku oraz wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na których znajduje się szpital w Sztumie. 


UCHWAŁA Nr XLIII/313/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.02.2023 roku 
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku.


UCHWAŁA Nr XLIII/314/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.02.2023 roku 
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk — Gdynia — Sopot.


UCHWAŁA Nr XLIII/315/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.02.2023 roku 
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA Nr XLIV/316/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2023 roku 
w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie powiatu sztumskiego

UCHWAŁA Nr XLIV/317/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2023 roku 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2023-2027.

UCHWAŁA Nr XLIV/318/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2023 roku 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku.

 

UCHWAŁA Nr XLIV/319/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok.

 

UCHWAŁA Nr XLIV/320/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2023 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028.

UCHWAŁA Nr XLIV/321/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.03.2023 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA NR XLV/323/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2023 ROKU
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028.

UCHWAŁA Nr XLV/324/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 26.04.2023 roku 
w sprawie petycji dotyczącej zwiększania świadomości dotyczącej transplantacji wśród społeczności.

 

UCHWAŁA Nr XLVI/325/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.05.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok. 

 

UCHWAŁA Nr XLVI/326/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.05.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028.

 

UCHWAŁA Nr XLVI/327/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.05.2023 roku
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

 

UCHWAŁA Nr XLVII/328/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2023 roku 
w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 3100G w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3100G o budowę ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą”

 

UCHWAŁA Nr XLVII/329/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku.

 

UCHWAŁA Nr XLVII/330/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2023 roku 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sztumskiego na lata 2023 – 2028.

 

UCHWAŁA Nr XLVII/331/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok. 

 

UCHWAŁA Nr XLVII/332/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028.

 

UCHWAŁA Nr XLVII/333/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2023 roku 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

 

UCHWAŁA Nr XLVII/334/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2023 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2022r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2022r.

 

UCHWAŁA Nr XLVII/335/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2023 roku 
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sztumskiego wotum zaufania.

 

UCHWAŁA Nr XLVII/336/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28.06.2023 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2022.

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/337/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.08.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku.
zmieniająca uchwałę Nr XLVII/329/2023 z dnia 28 czerwca 2023

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/338/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.08.2023 roku 
w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/339/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.08.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok.
zmiana uchwały nr XL/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022

 

UCHWAŁA Nr XLVII/340/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30.08.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028. 
zmiana uchwały nr XL/303/2022 z dnia 28 grudnia 2022

 

UCHWAŁA Nr XLIX/341/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.09.2023 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  działkami nr 6 o pow. 3,18 ha, nr 7/3 i nr 7/4 o łącznej powierzchni 6,0191 ha oraz nr 10/1 o pow. 3,0175 ha położone w obrębie Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego,  w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieokreślony.  

 

UCHWAŁA Nr XLIX/342/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.09.2023 roku 
w sprawie zmiany uchwały XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok

 

UCHWAŁA Nr XLIX/343/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.09.2023 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028.


UCHWAŁA Nr L/344/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.10.2023 roku 
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2024 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

UCHWAŁA Nr L/345/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25.10.2023 roku 
w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu dotacji celowej z budżetu Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności 

 

UCHWAŁA Nr LI/346/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu dotacji celowej z budżetu Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności.

 

UCHWAŁA Nr LI/347/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku.

 

UCHWAŁA Nr LI/348/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu sztumskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2024 r.

 

UCHWAŁA Nr LI/349/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny działek stanowiących własność Powiatu Sztumskiego, w celu realizacji zadania publicznego polegającego na „Utworzeniu węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe   tj. nr 3169G – ulica Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego”.

 

UCHWAŁA Nr LI/350/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
w sprawie zmiany do uchwały XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok. 

 

UCHWAŁA Nr LI/351/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
w sprawie zmiany do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028.

 

UCHWAŁA Nr LI/352/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2024. 

 

UCHWAŁA Nr LI/353/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2024.

 

UCHWAŁA Nr LI/354/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2024.

 

UCHWAŁA Nr LI/355/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2024.

 

UCHWAŁA Nr LI/356/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.11.2023 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

 

UCHWAŁA Nr LII/357/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.12.2023 roku 
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki miasta Warszawy na działanie Starosty Sztumskiego

 

UCHWAŁA Nr LII/358/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.12.2023 roku 
o zmianie uchwały XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok 

 

UCHWAŁA Nr LII/359/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.12.2023 roku 
o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028.

 

UCHWAŁA Nr LII/360/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.12.2023 roku 
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoUCHWAŁA Nr LII/361/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.12.2023 roku 
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2024r.

 

UCHWAŁA Nr LII/362/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.12.2023 roku 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego 
 

UCHWAŁA Nr LII/363/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.12.2023 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok

 Rok 2024

 

UCHWAŁA Nr LIII/364/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.01.2024 roku 
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/128/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie

 

UCHWAŁA Nr LIII/365/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.01.2024 roku 
w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania treningowe

 

UCHWAŁA Nr LIII/366/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.01.2024 roku 
w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

UCHWAŁA Nr LIII/367/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.01.2024 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dzierzgoń w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania polegającego na realizacji publicznego transportu zbiorowego

 

UCHWAŁA Nr LIII/368/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.01.2024 roku 
w sprawie: powierzenia przez Powiat Sztumski zadań własnych Gminie Dzierzgoń w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w 2024 r.

 

UCHWAŁA Nr LIII/369/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.01.2024 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Dzierzgoń zadania własnego Powiatu Sztumskiego w zakresie realizacji przebudowy dróg powiatowych nr 3156G ul. Porzeczkowa, nr 3161G ul. Okrzei w Dzierzgoniu

 

UCHWAŁA Nr LIII/370/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24.01.2024 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji za 2023 rok i sprawozdania z pracy Rady Powiatu Sztumskiego za rok 2023.

 

UCHWAŁA Nr LIV/371/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.02.2024 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Sztum części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką  nr 401/3, położonej w obrębie 002 miasta Sztum. 

 
UCHWAŁA Nr LIV/372/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.02.2024 roku 
w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku

 

UCHWAŁA Nr LIV/373/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.02.2024 roku 
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2028”

 
UCHWAŁA Nr LIV/374/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.02.2024 roku 
w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w powiecie sztumskim na lata 2024-2028”

 

UCHWAŁA Nr LIV/375/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.02.2024 roku 
w sprawie przyjęcia „Powiatowego program psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2028”

 

UCHWAŁA Nr LIV/376/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.02.2024 roku 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu dotacji celowej z budżetu Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności

 

UCHWAŁA Nr LIV/377/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.02.2024 roku 
w sprawie zmiany uchwały LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok

UCHWAŁA Nr LIV/378/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.02.2024 roku 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego LII/362/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2024-2034.

 
UCHWAŁA Nr LIV/379/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23.02.2024 roku 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024

 

UCHWAŁA Nr LV/380/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.03.2024 roku 
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2028.

UCHWAŁA Nr LV/381/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.03.2024 roku 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach  treningowych.

 
UCHWAŁA Nr LV/382/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.03.2024 roku 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2024 roku.

 
UCHWAŁA Nr LV/383/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.03.2024 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny części działki nr 479/23 położonej w obrębie 0001 miasta Dzierzgoń na rzecz Gminy Dzierzgoń.


UCHWAŁA Nr LV/384/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.03.2024 roku 
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej 1/3 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem oświatowo-administracyjnym, oznaczonej działką nr 403/18 o pow. 0,1588 ha w obrębie 2 – miasta Sztum, stanowiącą własność Powiatu Sztumskiego, na rzecz Województwa Pomorskiego

 
UCHWAŁA Nr LV/385/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.03.2024 roku 
w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030

 
UCHWAŁA Nr LV/386/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27.03.2024 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Dzierzgoń zadania własnego Powiatu Sztumskiego w zakresie realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3155G ul. Przytulna w Dzierzgoniu.

 

UCHWAŁA Nr LVI/387/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.04.2024 roku 
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego

 
UCHWAŁA Nr LVI/388/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.04.2024 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dzierzgoń na realizację zadania pod nazwą: Budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką nr 515 

 

UCHWAŁA Nr LVI/389/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.04.2024 roku 
w sprawie zmiany uchwały LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok 

 

UCHWAŁA Nr LVI/390/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29.04.2024 roku 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego LII/362/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2024-2034.

 

 

UCHWAŁA Nr I/1/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego. 

 
UCHWAŁA Nr I/2/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego

 
UCHWAŁA Nr I/3/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego. 

 
UCHWAŁA Nr I/4/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA Nr I/5/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Starosty Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA Nr I/6/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego.

 
UCHWAŁA Nr I/7/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Powiatu Sztumskiego.

 
UCHWAŁA Nr I/8/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Sztumskiego.

 
UCHWAŁA Nr I/9/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

 
UCHWAŁA Nr I/10/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Sztumskiego.

 
UCHWAŁA Nr I/11/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Sztumskiego

 
UCHWAŁA Nr I/12/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 
UCHWAŁA Nr I/13/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 
UCHWAŁA Nr I/14/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania komisji Budżetu, Majątku Powiatu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

 
UCHWAŁA Nr I/15/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.05.2024 roku 
w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 


UCHWAŁA Nr II/16/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.05.2024 roku 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego

 

UCHWAŁA Nr II/17/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22.05.2024 roku 
w sprawie zasad ustalania diet dla radnych Rady Powiatu Sztumskiego. 

 

UCHWAŁA Nr III/18/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.06.2024 roku 
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok. 

 

UCHWAŁA Nr III/19/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.06.2024 roku 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr LII/362/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2024-2034.

 

UCHWAŁA Nr III/20/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.06.2024 roku 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA Nr III/21/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.06.2024 roku 
w sprawie zmiany uchwały nr I/12/2024 z dnia 09 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 

UCHWAŁA Nr III/22/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 06.06.2024 roku 
w sprawie Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego.

 

UCHWAŁA Nr IV/23/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.06.2024 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2024.

 
UCHWAŁA Nr IV/24/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.06.2024 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Majątku Powiatu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2024.

 
UCHWAŁA Nr IV/25/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.06.2024 roku 
w sprawie zmiany planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2024. 

 
UCHWAŁA Nr IV/26/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.06.2024 roku 
w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2024 rok

 
UCHWAŁA Nr IV/27/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.06.2024 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2023r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2023r.

 

UCHWAŁA Nr IV/28/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.06.2024 roku 
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sztumskiego wotum zaufania.

 
UCHWAŁA Nr IV/29/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19.06.2024 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za rok 2023.