Starostwo Powiatowe w Sztumie

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)
od 1 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie nastąpiła elektronizacja zamówień
za pośrednictwem platformy zakupowej


Zamówienia publiczne 2019-2024

 

 

Archiwum 2014-2018