Starostwo Powiatowe w Sztumie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie udziela wsparcia konsumentom zamieszkałym na terenie powiatu sztumskiego. Interwencje rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są wyłącznie po wyczerpaniu przez konsumenta toku narzuconego mu przez ustawę lub umowę.
Rzecznik przyjmuje interesantów w biurze zlokalizowanym w pokoju numer 14:
– I piętro budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie

Osobiście najlepiej kontaktować się w specjalnie dedykowanych dniach, tj:
- w poniedziałki w godz.  od 10:00 – 14:00

oraz
- w środy w godz. 12:00 – 16:00.

Kontakt z Rzecznikiem możliwy jest poprzez telefon oraz pocztę tradycyjną lub elektroniczną rzecznik.konsumentow@powiatsztumski.pl  
Z uwagi na dużą ilość zgłaszających się osób, sugerowane jest poprzedzenie spotkania stosowną awizacją poprzez Punkt Podawczy Starostwa (parter budynku), które czynne jest codziennie :
- poniedziałki, wtorki  i czwartki w godz. 7:30.00 – 15:30;
- w środy w godz. 7:30 – 17:00;
- w piątki w godz. 7:30-14:00.
Telefonicznie można kontaktować się wybierając nr 55 267-74-28 

W przypadku kierowania korespondencji drogą elektroniczną konieczne jest zawarcie pełnych danych personalnych oraz numeru telefonu.
Korespondencja tradycyjna - winna być kierowana na adres Starostwa Powiatowego w Sztumie - ul. Mickiewicza 31, 82-400  Sztum, z dopiskiem Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie.

 

Zgłaszając problem konsumencki należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty związane ze sprawą do wglądu (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy, prowadzoną korespondencję,  itp.). W przypadku gdy dokument ma stanowić załącznik do zgłoszenia powinien on być w formie kserokopii.
Analiza dokumentacji w znaczący sposób ułatwi rozpoznanie problemu i rodzaju naruszonego prawa oraz umożliwi wskazanie skutecznej drogi dochodzenia roszczeń konsumenckich.

>> Plik do pobrania

Wniosek  o udzielenie pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta