Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

ORGANY POWIATU

Organami powiatu są:
1. rada powiatu,
2. zarząd powiatu.

Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

RADA POWIATU

Przedmiot działania i kompetencje Rady Powiatu

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:23493
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2007-02-08 12:39:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2006-12-01 12:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-12-06 21:42:53