Starostwo Powiatowe w Sztumie

 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

2024

 

Uchwała Nr 012/p126/K/II/24
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2024 r.

 

Uchwała Nr 045/p126/R/III/24
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 21 marca 2024 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

​Uchwała Nr 029/p126/D/III/24
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej powiatu sztumskiego na rok 2024,
- prawidłowości planowanej kwoty powiatu sztumskiego na lata 2024 – 2034 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2023

 

Uchwała Nr 176/p126/P/II/23
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu sztumskiego na 2024 rok oraz
możliwości sfinansowania deficytu budżetu.


Uchwała Nr 175/p126/F/II/23
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu sztumskiego
na lata 2024 - 2034.

Uchwała Nr 090/p126/A/II/23
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 058/p126/R/II/23
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 12 kwietnia 2023 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2022 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Uchwała Nr 024/p126/D/II/23
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale
budżetowej powiatu sztumskiego na rok 2023,
- prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu sztumskiego na lata 2023 - 2028
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.


 

 

2022


Uchwała Nr 181/p126/P/II/22
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2022 r.


Uchwała Nr 180/p126/F/II/22
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2022 r.

 

Uchwała Nr 086/p126/A/II/22
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2022 r.

 


Uchwała Nr 032/p126/D/IV/22
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
powiatu sztumskiego na rok 2022,
- prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu sztumskiego na lata 2022 – 2028 wynikającej
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 

Uchwała Nr 042/p126/R/II/22
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2021 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

2021

 

 

Uchwała Nr 004/p126/P/IV/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu sztumskiego na 2022 rok oraz
możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

 

Uchwała Nr 003/p126/F/IV/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu sztumskiego
na lata 2022 - 2028.

 

Uchwała Nr 171/p126/A/I/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2021 r.

 

Uchwała Nr 151/p126/B/III/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sztumskiego informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Uchwała Nr 092/p126/R/I/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Uchwała Nr 039/p126/D/I/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 1 lutego 2021 r.
sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
powiatu sztumskiego na rok 2021,
- prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu sztumskiego na lata 2021 – 2028 wynikającej
z zaciągniętych zobowiązań.

 


2020

 

 


Uchwała Nr 280/p126/F/I/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu sztumskiego
na lata 2021 - 2028.


Uchwała Nr 167/p126/B/I/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sztumskiego informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.

Uchwała Nr 071/p126/A/II/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 8 czerwca 2020 r.


Uchwała Nr 068/p126/R/V/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

Uchwała Nr 036/p126/D/V/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie opinii o:
• możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2020,
• prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sztumskiego na lata 2020 – 2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

>> Plik do pobrania
Uchwała

 


 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

2019

 

Uchwała Nr 239/p126/P/V/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2020 rok oraz
możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

>> Plik do pobrania
Uchwała

 


Uchwała Nr 238/p126/F/V/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego
na lata 2020 - 2028.

>> Plik do pobrania
Uchwała


Uchwała Nr 170/p126/B/V/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sztumskiego informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

>> Plik do pobrania
Uchwała

 


Uchwała Nr 102/p126/A/III/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego za 2018 rok;

>> Plik do pobrania
Uchwała


Uchwała Nr 091/p126/R/V/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

>> Plik do pobrania
Uchwała


Uchwała Nr 043/p126/D/V/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie opinii
• możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale
budżetowej Rady Powiatu Sztumskiego na 2019 rok,
• prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sztumskiego na lata 2019 – 2029
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

>> Plik do pobrania
Uchwała

 


 

 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

2018

 

Uchwała Nr 194/p126/F/III/18
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sztumskiego
na lata 2019 - 2028.

>> Plik do pobrania
Uchwała


 

Uchwała Nr 195/p126/P/III/18
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2019 rok oraz
możliwości sfinansowania deficytu budżetu

>> Plik do pobrania
Uchwała


Uchwała Nr 043/p126/D/V/19

Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2019 r.

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 


UCHWAŁA Nr 196/p126/II/B/18 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze 2018r.

>> Plik do pobrania
Uchwała

 


Uchwała Nr 116/p126/O/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2018 r. - opinia o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Sztumski w wysokości 8.000.000 zł
>> Plik do pobrania:
Uchwała
 Uchwała Nr 070/p126/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2017 rok wraz z infomracją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

>> Plik do pobrania:
Uchwała

 


UCHWAŁA Nr 029/p126/D/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Powiatu Sztumskiego na 2018 rok,
- prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sztumskiego na lata: 2018 - 2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

>> Plik do pobrania
Uchwała


2017

 

UCHWAŁA Nr 119/p126/III/P/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.


>> Plik do pobrania
Uchwała


UCHWAŁA Nr 118/p126/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028.

>> Plik do pobrania
Uchwała


UCHWAŁA  NR  078/p126/III/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 

 

UCHWAŁA  NR  041/p126/K/III/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 

UCHWAŁA  NR  011/p126/D/V/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 

UCHWAŁA  NR  035/p126/R/III/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 


2016

 

UCHWAŁA  NR  036/p126/R/III/16
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

>> Plik do pobrania:
Uchwała

 

 


2015

 

UCHWAŁA  NR  230/p126/III/P/15
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 8 grudnia 2015 r.

>> Plik do pobrania:
Uchwała

 


UCHWAŁA  NR  229/p126 F/III/15
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 8 grudnia 2015 r.

>> Plik do pobrania:
UchwałaUchwała NR 103/p126/B/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2015 r.

>> Plik do pobrania:
Uchwała

 

 


 

Uchwała Nr 071/p126/R/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2014 rok wraz z infomracją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

>> Plik do pobrania:
Uchwała
 

 


 

 

Uchwała Nr 045/p126/B15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 lutego 2015 r.

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 

 


 

 

UCHWAŁA Nr 017/p126/D/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 lutego 2015 r.

>> Plik do pobrania
Uchwała

 

 

 


 

2014

 

 

UCHWAŁA Nr 284/p126/III/P/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

>> Plik do pobrania
Uchwała
 


 


UCHWAŁA Nr 283/p126 F/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2015-2021.

>> Plik do pobrania
Uchwała

 

 


 

UCHWAŁA Nr 174/p126/III/B/14 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sztumskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

>> Plik do pobrania
Uchwała

 

 


 

UCHWAŁA Nr 128/p126/K/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki w kwocie 224,000 zł

 

>> Plik do pobrania

Uchwała

 

 


 

UCHWAŁA Nr 085/p126/R/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2013 rok.


>> Plik do pobrania

Uchwała

 

 


 

UCHWAŁA Nr 007/p126/D/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Powiatu Sztumskiego na 2014 rok,
- prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sztumskiego na lata: 2014 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań


>> Plik do pobrania
Uchwała

 

 

 


 

2013

 

 

UCHWAŁA Nr 278/p126/III/P/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

>> Plik do pobrania
Uchwała

 


 

 

UCHWAŁA Nr 277/p126/F/III/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej    w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021

>> Plik do pobrania
Uchwała

 

 


 

 

UCHWAŁA Nr 168/p126/III/B/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sztumskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

>> Plik do pobrania

Uchwała

 

 


 

UCHWAŁA Nr 120/p126/A/III/13 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 maja 2013 r.

>> Plik do pobrania
Uchwała

 

 


 

UCHWAŁA Nr 085/p126/R/III/13 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2012 rok

>> Plik do pobrania
Uchwała

 

 


 

UCHWAŁA Nr 007/p126/D/III/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2013r.

>> Plik do pobrania:
Uchwała

 

 


 

UCHWAŁA Nr 215/p126/F/III/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2012r.

>> Plik do pobrania:
Uchwała
 
UCHWAŁA Nr 214/p126/III/P/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2012r.

>> Plik do pobrania:
Uchwała

 

 

 


 

UCHWAŁA Nr 175/p126/III/B/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 września 2012r.

>> Plik do pobrania:
Uchwała

 

 


 

 

Uchwała nr 089/p126/A/III/12 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 maja 2012 r.

>> Plik do pobrania:
Uchwała

 

 


 

 

Uchwała nr 066/p126/R/III/12 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2011 rok.

>> Plik do pobrania:
Uchwała

 

 


 

 

Uchwała nr 013/p126/D/I/12 składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o:
- mozliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Powiatu Sztumskiego na 2012 rok,
- prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sztumskiego na lata 2012-2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiazań

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 

 


 

Uchwała nr 153/p126/F/V/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2012-2021

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 Uchwała nr 152/p126/I/P/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2012 rok oraz możłiwości sifnansowania deficytu budżetu.

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 

Uchwała Nr 099/p126/A/V/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie wydania opinii o udzielenie Zarządowi Powiatu Sztumskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2010.
pobierz
 
Uchwała Nr 069/p126/R/V/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 maja 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za rok 2010.
pobierz
 
Uchwała Nr 015/p126/R/V/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za rok 2009.
pobierz
 
Uchwała Nr 108/p126/V/B/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 września 2010r. w sprawie opinii o przedłozonej przez Zarząd Powiatu sztumskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
pobierz
 
Uchwała Nr 138/p126/V/P/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
pobierz
 
Uchwała Nr 034/p126/K/V/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie 6.866.000 zł.
pobierz
 
Uchwała Nr 024/p126/D/V/11 składu orzekającego Regionalnel Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty gługu Powiatu Sztumskiego na lata: 2011 - 2021.
pobierz