Starostwo Powiatowe w Sztumie

Historia zmian strony: Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2017-12-27 08:40:19Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2017-12-27 08:39:39Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2017-10-03 15:07:22Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2017-01-30 08:51:33Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-06-06 09:05:06Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-06-06 09:04:51Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-31 09:43:35Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-31 09:32:26Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-31 09:31:42Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-25 10:51:13Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-25 10:48:39Kawka MadalenaUtworzenie dokumentu