Starostwo Powiatowe w Sztumie

Raporty

 

2021-10-04

Raport dotyczący funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sztumie od wyborów w 2018 roku do  31 maja 2021 roku oraz podjęte działania naprawcze w celu wyeliminowania nieprawidłowości

 

 


2021-06-14

Raport  o stanie Powiatu Sztumskiego

Wzór pisemnego zgłoszenia mieszkańca powiatu sztumskiego do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu wraz z wzorem listy podpisów

 


 

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 


2020-06-18

Raport  o stanie Powiatu Sztumskiego

 

Wzór pisemnego zgłoszenia mieszkańca powiatu sztumskiego do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu wraz z wzorem listy podpisów