Starostwo Powiatowe w Sztumie
Informacja o wyniku naboru
w Starostwie Powiatowym w Sztumie
na  wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury
Budownictwa i Rozwoju Powiatu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani  Monika Wirkus zam. Malbork

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po przeprowadzeniu testu pisemnego i rozmów kwalifikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze  w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu, komisja zdecydowała  o zatrudnieniu Pani Moniki Wirkus na w/w stanowisku z uwagi na uzyskanie najwyższej ilości punktów  w teście kwalifikacyjnym oraz wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, która potwierdziła  znajomość zagadnień związanych z problematyką zadań realizowanych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu, a także posiadane wykształcenie wyższe – Politechnika Poznańska , Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka, jak również praktykę zawodową , w tym w administracji samorządowej.