Starostwo Powiatowe w Sztumie

Protokoły 2012 r.

 

Protokół nr XXXII/2012 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku

Protokół nr XXXI/2012 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 roku

Protokół nr XXX/2012 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012 roku

 

Protokół nr XXIX/2012 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku

 

Protokół nr XXVIII/2012 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku

 

Protokół nr XXVII/2012 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 sierpnia 2012 roku

Protokół nr XXVI/2012 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 3 lipca 2012 roku

Protokół nr XXV/2012 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku

 

Protokół nr XXII/2012 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku. (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF).
 

 

Protokół nr XXI/2012 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2012 roku. (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF).

 

Protokół nr XX/2012 Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 5 marca 2012 roku. (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF).

 

Protokół nr XIX/2012 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2012 roku. (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF).

 

Protokół nr XVIII/2012 sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2012 roku. (przed zatwierdzeniem, plik w formacie PDF).

 

 

 

 


Informacja z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w roku 2011 w Powiecie Sztumskim

 

 

Nabory i konkursy:

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO W DNIU 30.01.2012r.
NABORU KANDYTATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w WYDZIALE ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I ROZWOJU POWIATU

>> Plik do pobrania

Protokół

 

 

Inne Protokoły:

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE "Remont 11,721 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójnosci sieci drogowej Dolnego Powiśla"

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI

 

ZALECENIA POKONTROLNE

 

 

Wystąpienie pokontrolne obejmującej lata: 2008 - 2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej powiatu sztumskiego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sztumie, ul. Mickiewicza 31 (kod 82-400) przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Dokończenie PROTOKOŁU z kontroli kompleksowej powiatu sztumskiego przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 


PROTOKÓŁ z czynności przeprowadzonych w okresie od 13 grudnia 2011r. do 29 marca 2012r.

 

Wystąpienie Pokontrolne: Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiebiorców działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów

 

Protokół ustaleń z czynności kontrolno- rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 23 marca do 12 czerwca 2012 r.

 

Wystąpienie Pokontrolne

 

Decyzja

 

Sprawozdanie z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu Starostwa Powiatowego w Sztumie.