Starostwo Powiatowe w Sztumie

Oświadczenie o zakazie polowania

Oświadczenie o zakazie polowania


OŚWIADCZENIE O ZAKAZIE WYKONYWANIA POLOWANIA NA DANEJ NIERUCHOMOŚCI


INFORMACJE

Od 1 kwietnia 2018 r. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może zakazać wykonywania polowania na swojej nieruchomości poprzez złożenie Staroście stosownego oświadczenia.

Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, jest ważne od dnia następnego po złożeniu (jeśli to nie starosta jest organem wydzierżawiającym dany obwód łowiecki, on sam przekaże już oświadczenie do właściwego dyrektora Lasów Państwowych lub do Ministerstwa Środowiska). Oświadczenia nie można cofnąć w trakcie trwania łowieckiego roku gospodarczego (tzn. przed 31 marca kolejnego roku).

WAŻNE!

Złożenie oświadczenie nie oznacza "wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego". Nieruchomość pozostaje w obwodzie łowieckim, nie można na niej tylko wykonywać samego polowania. Myśliwi nadal mogą wchodzić na nieruchomość.

WAŻNE!

Złożenie oświadczenia oznacza brak możliwości otrzymania odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz odszkodowań za szkody wyrządzone przez samych myśliwych podczas polowania!


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na danej nieruchomości w formie pisemnej, należy złożyć osobiście, gdyż w urzędzie musi zostać potwierdzona autentyczność podpisu osoby składającej oświadczenie (należy mieć ze sobą dowód osobisty).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i  Rolnictwa pokój 18.


DODATKOWE INFORMACJE

Oświadczenia nie można cofnąć w trakcie trwania łowieckiego roku gospodarczego (tzn. przed 31 marca kolejnego roku)

Oświadczenie mogą składać wyłącznie osoby fizyczne - nie może go złożyć np. spółka czy fundacja posiadająca nieruchomość.


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.).