Starostwo Powiatowe w Sztumie
 

 REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB (WŚ-04)


 

W dniu 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. 1137 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy.

Ustawa ta likwiduje dotychczasowy rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb prowadzonego przez Starostę oraz wprowadza zupełnie nowe parametry jednostek pływających podlegających rejestracji. 

W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego. Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z wszystkimi informacjami i aktami prawnymi.

Więcej informacji ---> https://bip.powiatsztumski.pl/1631.html

 


 

PODSTAWA PRAWNA