Starostwo Powiatowe w Sztumie

Historia zmian strony: Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-10-03 08:43:32Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2018-10-03 08:38:33Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2018-10-03 08:38:19Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2017-12-27 09:06:40Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2017-10-03 15:03:00Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2017-01-30 08:50:20Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-31 09:24:19Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-31 09:24:04Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-30 08:38:17Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-30 08:37:07Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-30 08:36:41Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-30 08:35:33Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-25 10:41:40Kawka MadalenaAktualizacja dokumentu
2016-05-25 10:40:41Kawka MadalenaUtworzenie dokumentu