Starostwo Powiatowe w Sztumie

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2014

 

 

Zarządzenie Starosty Sztumskiego nr 39/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie 

Zarządzenie nr 38/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2014r. W sprawie: zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 37/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2014r. W sprawie: powołania stałej komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania, czeków, weksli oraz innych ewidencjonowanych druków w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 36/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2014r. W sprawie: określenia celu do realizacji w roku 2015 przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Zarządzenie nr 34/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2014r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Bankową obsługę budżetu Powiatu, tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych”.

Zarządzenie nr 33/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 grudnia 2014r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w 2015 roku”.

Zarządzenie nr 32/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 grudnia 2014r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2015r.”

Zarządzenie nr 31/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 grudnia 2014r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru wybranych sekcji map wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej, geodezyjnej bazie danych”.

Zarządzenie nr 30/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 grudnia 2014r. W sprawie: powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję2014/2018r.

 

Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 07 listopada 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2015 roku".
szczegóły...

Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 04 listopada 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji powiatowej do konkursu pn. "Nie ma zdrowia psychicznego".
szczegóły...

Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 31 października 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji, celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie.  
szczegóły...

Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 24 października 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Świadczenie usług bieżącej asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 funkcjonującego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie".
szczegóły...

Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 23 października 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę w związku z przystapieniem Powiatu Sztumskiego do realizacji projektu "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
szczegóły...

Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 15 października 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Uśnicach".
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 23/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 października 2014r. W sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie.Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 26 września 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie sztumskim.
szczegóły...

Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 08 sierpnia 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatu jodowego w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Powiatu Sztumskiego.
szczegóły...

Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego
szczegóły...

Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach".
szczegóły...

Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.
szczegóły...

Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 06 czerwca 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej dotyczącej sprzedaży samochodu osobowego.
szczegóły...

Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Żagle w Białej Górze - inauguracja sezonu żeglarskiego jako atrakcyjnej oferty turystycznej w regionie Dolnego Powiśla", w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
szczegóły...

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 21 maja 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych".
szczegóły...

Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostepności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie organizacji systemu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie

szczegóły...


Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:"Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2014 roku".
szczegóły...

 

Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego zmieniające Zarządzenie nr 23/2012 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
szczegóły...
 

Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2014r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
szczegóły...

Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę
szczegóły...

Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie planu kont dla projektu Nr U/129/1/2014 "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnej w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dotyczącej sprzedaży samochodu osobowego.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2014r.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2014 na terenie powiatu sztumskiego
szczegóły...

Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:"Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla".
szczegóły...

Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dotyczącej sprzedaży samochodu osobowego.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:"Zakup i dostawa pomocy naukowo-dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: "Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" oraz "Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy".
szczegóły...