Starostwo Powiatowe w Sztumie

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2009


Zarządzenie nr 23 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania komusji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp na: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfonansowanie deficytu budżetowego w wysokości do 5.000.000,00 PLN

Zarządzenie nr 22 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 30 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do konkursu pn. "Piękna wieś 2009"

ZARZĄDZENIE Nr 21/2009 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Zarządzenie nr 20 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 19 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Zaciąganie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości do 6.500.000,00 PLN


Zarządzenie nr 19 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 1 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów /kierowników/oraz zastępców dyrektorów /zastępców kierowników/ jednostek organizacyjnych.


Zarządzenie nr 18 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 1 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.


Zarządzenie nr 17 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 31 marca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
w zakresie:
-Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
-Ubezpieczenie mienia od kradzieży
-Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
-Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
-Ubezpieczenia komunikacyjne ( OC, NNW, AC )"Zarządzenie nr 15 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sztumie .Zarządzenie nr 14 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 marca 2009 roku
w sprawie planu kont dla projektu Nr WND-POKL 09.03.00-22-002/08 " Potrafię więc mogę " w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy
Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.Zarządzenie nr 13 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 marca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.Zarządzenie nr 12 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 marca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu .Zarządzenie nr 11 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 09 marca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us. 8 Pzp na: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3141G na odcinku Sztum-Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla".Zarządzenie nr 10 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 04 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidacje barier w komunikowaniu się.Zarządzenie nr 09 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 03 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka " Młodych Orląt " w Dzierzgoniu .Zarządzenie nr 08 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 02 marca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla".Zarządzenie nr 07A / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 02 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sztumie.Zarządzenie nr 07 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 lutego 2009 roku
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Sztumie.Zarządzenie nr 06 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 18 lutego 2009 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Wykonanie remontu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego
.


Zarządzenie nr 05 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 13 lutego 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędniczne w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa .Zarządzenie nr 04 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 13 lutego 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.Zarządzenie nr 03 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Założenie bazy ewidencji budynków i lokali w obrębach Dąbrówka Pruska, Krasna Łąka, Krastudy, Mirowie, Perlic, Pierzchowie, Stążki, Wilczego - Gmina Mikołajki pomorskie oraz obrębach Kalwa, Kątki, Nowy Targ, Stary Targ, Szropy, Tropy, Tulice, Waplewo - Gmina Stary Targ .Zarządzenie nr 02A / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 15 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji, celem likwidacji sprzętu i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Sztumie.Zarządzenie nr 02 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 2 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury Budownictwa i Rozwoju Powiatu .Zarządzenie nr 01 / 2009 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 2 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.