Starostwo Powiatowe w Sztumie

2020-05-27

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach zatrudni z dniem 1 września 2020 roku nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych w zawodach:
•    nauczyciel języka angielskiego,
•    nauczyciela  informatyki i przedmiotów informatycznych ,
•    nauczyciela przedmiotów mechanicznych,
•    nauczyciel przedmiotów technicznych,
•    nauczyciel przedmiotów elektromechanicznych,
•    nauczyciel przedmiotów motoryzacyjnych,
•    nauczyciel przedmiotów gastronomicznych.

Wymagane kwalifikacje:
1. Magister z przygotowaniem pedagogicznym po kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem bądź prowadzonymi zajęciami, lub
2. Magister z przygotowaniem pedagogicznym po kierunku , którego efekty kształcenia obejmują nauczane treści i umiejętności danego przedmiotu lub zajęć, lub
3. Magister dowolnego kierunku z przygotowaniem pedagogicznym i ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, lub
4. Licencjat lub inżynier z przygotowaniem pedagogicznym po kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem, lub
5. Licencjat lub inżynier z przygotowaniem pedagogicznym po kierunku (specjalności), którego efekty uczenia się obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć ,lub
6. Absolwent pedagogicznego studium technicznego (posiada dyplom ukończenia) , lub
7. Osoba , która posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, przygotowanie pedagogiczne,
co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać ,lub
8. Mistrz w zawodzie, którego będzie nauczać i przygotowanie pedagogiczne, lub
9. Wyjątkowo może to być też osoba bez przygotowania pedagogicznego, które zostanie uzupełnione już po zatrudnieniu w szkole.
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły tel. 55 640 5700.