Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wybory samorządowe - 2018 r.

 

2018-10-01

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 paździenika 2018 r.

 


2018-09-13

KOMUNIKAT Powiatowej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Sztumskiego

 


2018-09-13

KOMUNIKAT Powiatowej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 12 września 2018 roku

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku powołana została Powiatowa Komisja Wyborcza w Sztumie.

 Obwieszczenie Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Sztumskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.