Starostwo Powiatowe w Sztumie

Wybory samorządowe - 2024 r.

 

 

2024-03-21  UCHWAŁA Nr 4/2024 POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Sztumie z dnia 20 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyglądu i treści kart do głosowania w okręgach nr 1, 2 i 3 w wyborach do Rady Powiatu Sztumskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 


2024-03-21 Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Powiatu Sztumskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 


2024-03-21 UCHWAŁA Nr 3/2024 POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Sztumie z dnia 14 marca 2024 r.w sprawie wyglądu i treści kart do głosowania w okręgach nr 1, 2 i 3 w wyborach do Rady Powiatu Sztumskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 


 

2024-02-28 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Sztumie powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

 


2024-02-28 Uchwała Nr 1/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Sztumie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Sztumie powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

 


Postanowienie nr 162/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Sztumie

 


 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 22 lutego 2024 r.

 


Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 – 2029

 


 

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 


 

POSTANOWIENIE NR 2/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu sztumskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 


 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 


 

Obwieszczenie Starosty Sztumskiego z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sztumie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 


 

Okręgi wyborcze w wyborach do Rad Powiatów w 2024 r.