Starostwo Powiatowe w Sztumie

BILANSE ZBIORCZE

 

BILANSE ZBIORCZE 2023

 

SKONSOLIDOWANY BILANS  jednostki samorządu terytorialnego


Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.

 

 


 

BILANSE ZBIORCZE 2022


Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

 


 

BILANSE ZBIORCZE 2021

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

 


 

BILANSE ZBIORCZE 2020

Bilans jednostek organizacyjnych powiatu

Bilans z wykonania budżetu powiatu

Informacja dodatkowa do bilansu powiatu

Rachunek zysków i strat powiatu

Zestawienie zmian w funduszach powiatu

 

 


BILANSE ZBIORCZE 2019

Bilans jednostek organizacyjnych powiatu

Bilans z wykonania budżetu powiatu

Informacja dodatkowa do bilansu powiatu

Rachunek zysków i strat powiatu

Zestawienie zmian w funduszach powiatu