Starostwo Powiatowe w Sztumie

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  2023

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

Informacja dodatkowa do bilansu  na dzień 31-12-2023 r.

Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2023 r.

Zestawienie zmian w funduszu  na dzień 31-12-2023 r.

 

 

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  2022

Bilans jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Informacja dodatkowa do bilansu  na dzień 31-12-2022 r.

Rachunek zysków i strat   na dzień 31-12-2022 r.

Zestawienie zmian w funduszu  na dzień 31-12-2022 r.

 


 

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  2021

Bilans jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Informacja dodatkowa do bilansu  na dzień 31-12-2021 r.

Rachunek zysków i strat   na dzień 31-12-2021 r.

Zestawienie zmian w funduszu  na dzień 31-12-2021 r.

 


 

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  2020

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa do bilansu powiatu

Rachunek zysków i strat powiatu

Zestawienie zmian w funduszach powiatu


 

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na sporządzony na 31-12-2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.