Starostwo Powiatowe w Sztumie

Kierownictwo Starostwa stanowią:

Starosta - Leszek Sarnowski

Wicestarosta - Kazimierz Szewczun

Sekretarz Powiatu  - Danuta Zgubieńska

Skarbnik Powiatu - Lucyna Bednarska (od 01.10.2021 r.)