Starostwo Powiatowe w Sztumie

Kierownictwo Starostwa stanowią:

Starosta - Leszek Sarnowski

Wicestarosta - Kazimierz Szewczun

 

Skarbnik Powiatu - Lucyna Bednarska

 

Sekretarz Powiatu - Adriana Dobrzyńska