Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr II/3/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2002 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Sztumskiego.


Na podstawie art. 194 ust. 1 z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1


Stwierdza się wstąpienie Pana Jarosława Józefa Chrusta w skład Rady Powiatu Sztumskiego w miejsce Pana Janusza Grzonki, który zrzekł się mandatu.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Rada Powiatu Sztumskiego podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Janusza Grzonki w związku z jego wyborem na wójta gminy Stary Targ w dniu 10 listopada 2002r. Ustawowy skład Rady winien być zatem uzupełniony o osobę, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Osobą tą jest Pan Jarosław Chrust. Biorąc powyższe pod uwagę, uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Sztumskiego jest w pełni uzasadniona.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:970
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-12 15:24:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 12:59:26