Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwala Nr III/10/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2002 roku

w sprawie powołania komisji stałej


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm: z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558)
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ l


Powołuje się Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w składzie:

  1. Kania Józef - Przewodniczący Komisji
  2. Szewczun Jolanta
  3. Barański Zdzisław
  4. Chrust Jarosław
  5. Kraszewski Zdzisław
  6. Frątczak Andrzej
  7. Jędrzejczyk Czesława

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:929
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 14:58:21
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:12:32