Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr III/9/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2002 roku

w sprawie powołania komisji stałej


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm: z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558)
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Jędrzejczyk Czesława - Przewodniczący Komisji.
  2. Zdziebłowski Ryszard - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Kraszewski Zdzisław
  4. Kania Józef

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:972
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 15:06:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:35:44