Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr IV/20/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późno zm.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późno zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1


Zwiększa się plan przychodów środków specjalnych o kwotę 35.940 zł oraz plan wydatków o kwotę 34.060 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan przychodów środków specjalnych po zmianie wynosi 434.540 zł. Plan wydatków środków specjalnych po zmianie wynosi 433.660 zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornZałączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1130
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 15:09:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:43:28