Starostwo Powiatowe w Sztumie

2018

2018-12-27

UNIEWAŻNIENIE – Zadanie I
dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”


>> Plik do pobrania:

Unieważnienie2018-12-27

UNIEWAŻNIENIE – Zadanie I
dot. przetargu:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad:
Zadanie I
- „Przebudową bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie,
ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
Zadanie II
- „Zmianą sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie


2018-12-27

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”
Zadanie nr 17 – Odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych na terenie miasta Sztum;
Zadanie nr 26 – Likwidacja śliskości na drogach powiatowych:
- nr 3131G Łoza – Lasy, nr 2913G DW nr 515 – Malewo, nr 2912G Szropy – (Złotowo)

>> Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ofert zad. 17

Zawiadomienie o wyborze oferty zad. 26

 


2018-12-17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: 
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-12-17

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawa tonerów na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie
na 2019r.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2018-12-13

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu:
„Dostawa wyposażenia dla potrzeb uruchomienia Pracowni Techniki Rolniczej do praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-12-13

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-12-13

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”


>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-12-12

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-12-12

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”
>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-12-12

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź
 


2018-12-12

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”


>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-12-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad:
Zadanie I
- „Przebudową bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
Zadanie II
- „Zmianą sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-12-10

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-12-07

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-12-07

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-12-07

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu:

„Dostawa wyposażenia dla potrzeb uruchomienia Pracowni Techniki Rolniczej do praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Zmiana SIWZ

3. SIWZ poprawiona


 


2018-12-06

Zapytanie ofertowe na

Zadanie nr 1: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie na długości 8,446 km.

Zadanie nr 2: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3117G  Matule  – Stary Dzierzgoń na długość 4,657 km.

Zadanie nr 3: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3122G Prakwice – Pronie na długości 7,554 km.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2018-12-06

Zapytanie ofertowe na Naprawę poręczy mostowych stalowych o ciężarze 77 kg/m na drogach powiatowych  w powiecie sztumskim

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2018-12-06

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”


>> Plik do pobrania:

Odpowiedź oraz załączniki

 


2018-12-05

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu:

- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

2. Zmiana SIWZ II

3. SIWZ poprawiona II

 


2018-12-05

Wykaz nieruchomości stanowiących własność  Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego

>> Plik do pobrania:

Wykaz

 


2018-12-04

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego
w Sztumie na 2019r.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2018-12-04

Zapytanie ofertowe na:
Wykonanie cięć korekcyjno-pielęgnacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2018-12-03
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-12-03

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-11-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

„Dostawa wyposażenia dla potrzeb uruchomienia Pracowni Techniki Rolniczej do praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”


>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 


2018-11-30

Zapytanie ofertowe na:

"Oferta całodobowego usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2018-11-30

Zapytanie ofertowe na:
Wykonanie jednorazowej usługi przeglądu i oczyszczenia wraz z utylizacją i wywozem nieczystości, 7 separatorów w pasie dróg powiatowych nr 3109G, 3141G, 3105G.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załącznik

 


2018-11-30

Zapytanie ofertowe na:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 

 


2018-11-29

Zapytanie ofertowe na:
Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Pliki do pobrania:
 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik A

 


2018-11-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku
 

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik

 

 


2018-11-29

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”


>> Plik do pobrania

Odpowiedź

 


2018-11-29

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-11-27

dot. przetargu:

- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

SIWZ poprawione

 


2018-11-27

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-11-27

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:

- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”

- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Plik do pobrania:

Odowiedź


2018-11-27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad:
Zadanie I
- „Przebudową bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie,
ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
Zadanie II
- „Zmianą sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”


>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-11-26

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY,

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-11-23

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-11-22

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”

>> Plik do pobrania:

Informacja


2018-11-22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Pliki do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-11-22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY,
dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-11-20

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa tonerów na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie
na 2019r.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2018-11-20

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego
w Sztumie na 2019r.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2018-11-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad:
Zadanie I - „Przebudową bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
Zadanie II - „Zmianą sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 


2018-11-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2018-11-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2018-11-13

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”


>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 

 


2018-11-09

Starosta Sztumski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 124/1 o powierzchni 0,3000 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-11-08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-11-07

Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro: Zakup, dostawa oraz instalacja systemów do cyfrowego głosowania, rejestracji oraz internetowej transmisji obrazu i dźwięku z sesji Rady Powiatu.

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2018-11-06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-11-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 


2018-10-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Starostwo Powiatowe w Sztumie: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 


2018-10-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku


>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2018-10-25

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-10-24


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup, dostawa oraz instalacja systemów do cyfrowego głosowania, rejestracji oraz internetowej transmisji obrazu i dźwięku z sesji Rady Powiatu.

>> Plik do pobrania:

Zapytani


2018-10-19

Protokół z zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów rozszerzonych – pięcioletnich dla 36 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2018-10-17

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego

Wykonanie przeglądów rozszerzonych – pięcioletnich dla 36 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-10-16

Protokół zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2018-10-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-10-12

Zapytanie ofertowe

Wykonanie przeglądów rozszerzonych – pięcioletnich dla 36 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2018-10-11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-10-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki

 


2018-10-08

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-10-08

Zapytanie ofertowe:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Załączniki 

 

 


2018-10-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”.

>> Plik do pobrania:

Informacja


2018-10-02

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.


>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-09-28

Zawiadomienie o wyborze agenta na emisję obligacji komunalnych dla Powiatu Sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-09-28

Protokół z otwarcia ofert na agenta emisji  obligacji komunalnych dla Powiatu Sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2018-09-28

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”.


>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-09-21

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
    
dot. przetargu: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-09-19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-09-17

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

SIWZ poprawiona

 

 2018-09-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”


>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 2018-09-14

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.


>> Plik do pobrania:

Unieważnienie


 


 

2018-09-14

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.


>> Plik do pobrania:

Informacja
 2018-09-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 616777-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik C


2018-09-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 


2018-09-07

Zapytanie ofertowe:

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

>> Plik do pobrania:

Zapytanie, formularz oraz załączniki

 


2018-09-05

Protokół zamówienia publicznego dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
na „Transformację powiatowej bazy danych systemu teleinformatycznego, prowadzonej w systemie TurboEwid v 9.1 do obowiązującego systemu odniesień przestrzennych"

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2018-09-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu”

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik C


2018-08-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Starostwo Powiatowe w Sztumie: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


 

2018-08-30

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Sztumskiego (Sondaż warunków finansowych).

>> Plik do pobrania:

Zaproszenie oraz załączniki


2018-08-28

Unieważnienie sondażu na agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


 

2018-08-22

Informacja z otwarcia ofert: III nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu Renault Master nr rej. GSZJ549 (SOSW Uśnice)

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-08-21

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.


>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-08-21

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”.


>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-08-20

Zapytanie ofertowe na:

„Transformację powiatowej bazy danych systemu teleinformatycznego, prowadzonej w systemie TurboEwid v 9.1 do obowiązującego systemu odniesień przestrzennych „

>> Pliki do pobania:

Zapytanie oraz załączniki


2018-08-16

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-08-16

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-07-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Starostwo Powiatowe w Sztumie: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja

 


2018-07-27

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-07-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik A

 


2018-07-20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.


>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-07-16
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

SIWZ poprawione

 


2018-07-12


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”.


>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-07-09

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Sztumskiego (Sondaż warunków finansowych).

>> Plik do pobrania:

Zaproszenie oraz załączniki

 


2018-07-05

Dyrektor SOS-W w Uśnicach ogłasza III nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu Renault Master nr rej. GSZJ549

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2018-07-04

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-07-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Starostwo Powiatowe w Sztumie: „Budowa hali garażowo-magazynowej wraz z placem manewrowym w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja

 

 


2018-06-28

Protokół zamówienia publicznego
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Sztumskim.

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2018-06-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu”

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Zalącznik A

 


2018-05-30

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”.

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-05-25

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km”.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 


2018-05-25

Protokol z rozpoznania cenowego o wartosci wyrazonej w zlotych nie przekraczajacej 30000 euro

Opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowo- wykonawczo-kosztorysowej zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeń III piętra budynku WZSP w Sztumie przy ul. Reja 8 z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2018-05-22

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Sztumskim.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 


2018-05-14

Zapytanie ofertowe

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik

Koncepcja oddziału

 


2018-05-11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu:
 - „Dostawa wyposażenia dla potrzeb uruchomienia warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 2 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”
- „Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży Transport, logistyka i motoryzacja” w ramach projektu nr RPPM.03.03-01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
- „Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach projektu nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-05-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Starostwo Powiatowe w Sztumie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu od km 0+000 do km 0+312 km

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik

 


2018-05-09

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” - Budowa garażu wraz z placem manewrowym

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-05-08

Zapytanie ofertowe

Realizacja zadania pn.: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania

Zapytanie oraz załączniki

 


2018-05-07

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” - Budowa garażu wraz z placem manewrowym

Informacja

 


2018-04-26

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” - Budowa garażu wraz z placem manewrowym


>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

SIWZ poprawioną

 

 


2018-04-23

Protokół  z rozpoznania cenowego - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowo wykonawczej przebudowy bloku operacyjnego

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2018-04-23


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

 


2018-04-20

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

 


2018-04-19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu:
 - „Dostawa wyposażenia dla potrzeb uruchomienia warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 2 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”
- „Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży Transport, logistyka i motoryzacja” w ramach projektu nr RPPM.03.03-01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
- „Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach projektu nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-04-18

Dyrektor SOS-W w Uśnicach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu Renault Master nr rej. GSZJ549

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2018-04-16

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu:
 - „Dostawa wyposażenia dla potrzeb uruchomienia warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 2 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”
- „Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży Transport, logistyka i motoryzacja” w ramach projektu nr RPPM.03.03-01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
- „Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach projektu nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Zmiana SIWZ

SIWZ poprawiona

 


2018-04-16

Zapytanie ofertowe:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowo wykonawczej przebudowy bloku operacyjnego

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

Informacje o przedmiocie zamówienia


2018-04-13

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 


2018-04-12

Zapytanie ofertowe na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: „ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” polegająca na: Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – Etap I długość odcinka 0,807 km, Przebudowa drogi powiatowej nr 3105 G Łoza - Dąbrówka Malborska - Sztum, odc. Dąbrówka Malborska - Czerwony Dwór, od km 0+000 (km ciągu drogowego 1+752) do km 2+121 (km ciągu drogowego 3+873) długość odcinka 2,121 km”

>> Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 


2018-04-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Starostwo Powiatowe w Sztumie: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” - Budowa garażu wraz z placem manewrowym

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2018-04-12

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dot. przetargu:  „Dostawa wyposażenia dla obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”; „Dostawa materiałów do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży transport, logistyka i motoryzacja” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”; „Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie II

 


2018-04-12

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dot. przetargu:  „Dostawa wyposażenia dla obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”; „Dostawa materiałów do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży transport, logistyka i motoryzacja” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”; „Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie I

 


2018-04-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Starostwo Powiatowe w Sztumie: „Dostawa wyposażenia dla obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”; „Dostawa materiałów do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży transport, logistyka i motoryzacja” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”; „Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 

 


2018-04-11

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance”


>> Plik do pobrania:

Odpowiedź III

 

 


2018-04-09

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance”
 

>> Plik do pobrania

Odp. na pytania II

 


2018-04-09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

 

 


2018-04-09

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź


2018-04-09

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 


2018-04-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Starostwo Powiatowe w Sztumie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance
 

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 


2018-03-29

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

SIWZ poprawiona

 


2018-03-29

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-03-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla. Projekt realizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik A

 

 


2018-03-12

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Ogłoszenie o sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych, zgromadzonego na placu w miejscowości Cygusy, 82-400 Sztum, drewna opałowego, liściastego o długości do 4 m o objętości 326,60 m3,

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

 


2018-03-02

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert, uchyleniu wyniku ogłoszonego dnia 16.02.2018r. oraz unieważnieniu postepowania Części VIII

dot. przetargu:
„Dostawa wyposażenia dla obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”;
„Dostawa materiałów do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży transport, logistyka i motoryzacja” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”;
„Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

>> Plik do przetargu:

Unieważnienie

 


2018-02-27

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Informacja
 


2018-02-16

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2018-02-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Dostawa wyposażenia dla obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”;
„Dostawa materiałów do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży transport, logistyka i motoryzacja” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”;
„Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-02-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-02-13

Protokół zamówienia publicznego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych w 2018 r., zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Protokół


2018-02-09

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-01-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

na realizację cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


2018-01-31

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu na: Bankową obsługę budżetu powiatu tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-01-16

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu:
„Dostawa wyposażenia dla obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”;
„Dostawa materiałów do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży transport, logistyka i motoryzacja” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”;
„Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-01-15

Zapytanie ofertowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Remont dachu budynku głównego szpitala w Sztumie wraz z dociepleniem poddasza”.

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie oraz informacje

 


2018-01-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Bankowa obsługa budżetu powiatu sztumskiego tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych.”


>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2018-01-10

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE II

dot. przetargu: „Bankowa obsługa budżetu powiatu sztumskiego tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych.”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-01-10

Zapytanie ofertowe:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych w 2018 r., zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2018-01-10

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Bankowa obsługa budżetu powiatu sztumskiego tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych.”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2018-01-10

Zapytanie ofertowe na:
Zadanie nr 1 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2018.
Zadanie nr 2 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2018.

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik A

 


2018-01-08

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania

Informacja

 

 

 

 


2018-01-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Bankowa obsługa budżetu powiatu sztumskiego tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

 

 

 

PRZETARGI 2017

 

2017-12-29

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na lata 2018-2019”


>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2017-12-29

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy
ul. Reja 12 w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

 


2017-12-29

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dot. przetargu

„Dostawa wyposażenia dla obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”;

„Dostawa materiałów do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży transport, logistyka i motoryzacja” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”;

„Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 

 


2017-12-21

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2017-12-21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 


2017-12-21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY,
WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 


2017-12-19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-12-19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na lata 2018-2019”

>> Plik z otwarcia ofert

Informacja

 


2017-12-19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na lata 2018-2019”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-12-19

protokół do zapytania ofertowego na:

Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3122G na odcinku Dzierzgoń granica miasta – granica gminy Dzierzgoń, długość 3,760 km.

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2017-12-19

protokół zamówienia publicznego do zapytania ofertowego na:

Ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych oraz renowację, oczyszczenie rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2017-12-19

Protokół zamówienia publicznego do zapytania ofertowego :
Zadanie nr 1:

Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m wraz z okoszeniem poboczy i rowów  w pasie drogi powiatowej nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie, długości 8,446 km.

Zadanie nr 2:

Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3127G na odcinku Stary Dzierzgoń – Mortąg, długość 3,400 km.

>> Plik do pobrania:

Protokół


2017-12-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-12-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy
ul. Reja 12 w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-12-15

Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2018r.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2017-12-15

Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa tonerów na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie
na 2018r.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2017-12-14

Zapytanie ofertowe na:

Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3122G na odcinku Dzierzgoń granica miasta – granica gminy Dzierzgoń, długość 3,760 km

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 

 


2017-12-13

Zapytanie ofertowe na:

Ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych oraz renowację, oczyszczenie rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych

>> Plik do pobrania:

Załączniki

 


2017-12-13

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Zadanie nr 1:

Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m wraz z okoszeniem poboczy i rowów  w pasie drogi powiatowej nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie, długości 8,446 km.

Zadanie nr 2

Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3127G na odcinku Stary Dzierzgoń – Mortąg, długość 3,400 km.

 

Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu ofertowym oraz załączniku nr 1 – projekt umowy do zapytania ofertowego z dnia 11.12.2017 r.

>> Plik do pobrania:

Informacja o zmianach oraz formularz

 

 

 


2017-12-12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2017-12-11

Ogłoszenie

 „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie, SIWZ, załączniki

 


2017-12-11

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2017-12-11

Zapytanie ofertowe

Zadanie nr 1:

Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m wraz z okoszeniem poboczy i rowów  w pasie drogi powiatowej nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie, długości 8,446 km.

Zadanie nr 2

Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3127G na odcinku Stary Dzierzgoń – Mortąg, długość 3,400 km.

>> Plik do pobrania

Zapytanie oraz załączniki

 


2017-12-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

dot. przetargu: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na lata 2018-2019.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 


2017-12-11

Zapytanie ofertowe

Naprawa poręczy mostowych stalowych o ciężarze 77kg/m na drogach powiatowych w powiecie sztumskim

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Załączniki

 


2017-12-07

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu

Dot. przetargu na:

- „Dostawę wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

- „Dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć ponadprogramowych w branży ICT i elektronika oraz branży Transport, logistyka i motoryzacja” w ramach projektu nr RPPM.03.03-01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

- „Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach projektu nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

>> Pliki do pobrania

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał B1 do SIWZ dla Części I, II, III

4. Zał B2 dla Części IV, VI, VII, IX i XI oraz Załącznik B3 dla Częśći V, VIII, X i XII do SIWZ

Załącznik A5-1

5. Zał nr 1-grupa kapitałowa i Zał. Nr 2 Doświadczenie zawodowe do SIWZ

6. JEDZ – Załącznik C do SIWZ

2017-12-08: Zmiana ogłoszenia

2017-12-11: SIWZ poprawione

 


2017-12-05

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2018r.

>> Plik do pobrania:

Zmiana

 


2017-11-30

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa tonerów na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie
na 2018r.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


 

2017-11-30

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2018r.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2017-11-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik

 


2017-11-27

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2017-11-23

Protokół

Wykonanie jednorazowej usługi przeglądu i oczyszczenia wraz z utylizacją i wywozem nieczystości, 7 separatorów w pasie dróg powiatowych nr 3109G, 3141G, 3105G.

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2017-11-23

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2017-11-15

Zapytanie ofertowe

Wykonanie jednorazowej usługi przeglądu i oczyszczenia wraz z utylizacją i wywozem nieczystości, 7 separatorów w pasie dróg powiatowych nr 3109G, 3141G, 3105G.

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Załącznik

 


2017-11-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik

 


2017-11-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

na realizację cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2017-11-10

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2017-11-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Świadczenie usług bieżącej asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 funkcjonującego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2017-11-08

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-10-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku
>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik

 

 


 

2017-10-27

Zapytanie ofertowe: Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

Załącznik A

Formularz

 


2017-10-18

Zapytanie ofertowe:
Wykonanie likwidacji zapadnięć i kolein w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń, nr 3151G ul. Limanowskiego/Przemysłowa w Dzierzgoniu,  mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 96 Mg

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Załącznik A

Formularz

 


2017-10-06

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. zapytania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2017-10-04

Zapytanie ofertowe:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2017-09-26

Zapytanie ofertowe

„Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska – Balewo – Dzierzgoń”

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Formularz

Załącznik A

 


2017-09-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

dot. przetargu: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 


2017-09-21

Protokół z rozpoznania cenowego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 30.000 euro

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy robót remontowych związanych z dostosowaniem budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum pn. Modernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie
>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2017-09-15

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie


2017-09-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”

>>Plik do pobrania:

Informacja
 


2017-09-13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Realizacja robót remontowych związanych z dostosowaniem budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum pn. Modernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 

 


2017-09-13

Zapytanie ofertowe: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Informacje o przedmiocie zamówienia

 


2017-09-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Realizacja robót remontowych związanych z dostosowaniem budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum pn. Modernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie”

>> Plik do pobrania

Informacja

 


2017-08-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Realizacja robót remontowych związanych z dostosowaniem budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum pn. Modernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2017-08-03

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Realizacja robót remontowych związanych z dostosowaniem budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum pn. Modernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie”

 

Unieważnienie


2017-07-28

dot. przetargu: „Realizacja robót remontowych związanych z dostosowaniem budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum pn. Modernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie”

>> Plik do pobrania

Informacja

 


2017-07-21

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-07-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie

>> Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki

 


2017-07-20

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Realizacja robót remontowych związanych z dostosowaniem budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum pn. Modernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie”

>> Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Zmiana SIWZ

3. SIWZ poprawiona

4. Załącznik Nr 14

 


2017-07-19


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2017-07-19

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania

Unieważnienie

 


2017-07-19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 4.000.000,00 PLN”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

 


2017-07-19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

 

 


2017-07-17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-07-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Realizacja robót remontowych związanych z dostosowaniem budynku Poradni Psychologiczni Pedagogicznej w Sztumie dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum pn. Modernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2017-07-03

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 4.000.000,00 PLN”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 


2017-06-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Starostwo Powiatowe w Sztumie: Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik A

 


2017-06-30

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 dot. przetargu: „Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 4.000.000,00 PLN”

>> Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

2. Zmiana SIWZ II

3. SWZ poprawiona II

 


2017-06-30

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. przetargu: „Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 4.000.000,00 PLN”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź na pytania III

WPF na lata 2017-2027

 


2017-06-23

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

„Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 4.000.000,00 PLN”

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Zmiana SIWZ

3. SIWZ poprawiona

 

 


 

2017-06-23

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Realizacja cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 


2017-06-23

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. przetargu: „Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 4.000.000,00 PLN”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2017-06-23

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. przetargu: „Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 4.000.000,00 PLN”

>> Plik do pobrania:Odpowiedź

 


2017-06-20

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-06-19

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2017-06-19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie


2017-06-19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”

>> Plik do pobrnaia:

Informacja


2017-06-16

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania

Informacja

 


2017-06-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 4.000.000,00 PLN

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2017-06-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

na realizację cyklu studiów podyplomowych, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2017-06-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

na organizację i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2017-06-02

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej - pomiar i wyrównanie) na obszarze powiatu sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2017-06-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlan
Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie

>>  Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 


 

2017-06-02

Protokół: Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2017 roku

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2017-06-02

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy
ul. Reja 12 w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie
 


2017-06-01

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. przetargu: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Informacja
 


2017-05-31

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 2017-05-30

UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2017-05-30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


 

2017-05-26

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-05-25

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2017-05-25

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dot. przetargu: „Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej - pomiar i wyrównanie) na obszarze powiatu sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Informacja


2017-05-23

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na organizację i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w trybie art. 138o Pzp

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 


2017-05-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2017-05-17

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej - pomiar i wyrównanie) na obszarze powiatu sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2017-05-16

UNIEWAŻNIENIE

Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie
 


2017-05-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 


2017-05-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Starostwo Powiatowe w Sztumie: „Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej - pomiar i wyrównanie) na obszarze powiatu sztumskiego”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2017-05-12

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:
Informacja

 


2017-05-12

Zapytanie ofertowe: Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2017 roku

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Załączniki

 


2017-04-28

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

na organizację i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w ramach projektu nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2017-04-03
Protokół zamówienia publicznego

dot. „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2017-03-31

Zawiadomienie o wyborze oferty
dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 


2017-03-23

Odp. na zapytanie:

dot. zapytania ofertowego: "Oferta całodobowego usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania

Odpowiedź

 


2017-03-22

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania

Informacja

 


2017-03-21

Dotyczy zapytania ofertowego na: “Oferta całodobowego usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Sztumskiego”.

Zamawiający dokonuje zmiany w załącznikach do zapytania ofertowego z dnia 17.03.2017 r.

>> Plik do pobrania

Informacja oraz załącznik

 


2017-03-21

dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź V

 


2017-03-21

dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź VI oraz załącznik

 

 


2017-03-17

zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 


2017-03-17

Zapytanie ofertowe

"Oferta całodobowego usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Sztumskiego"

>> Plik do pobrania

Zapytanie oraz załączniki

 


2017-03-16

dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź IV

 


2017-03-16

dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania

Odpowiedź III

 


2017-03-15

 „Przebudowa 4,489 km dróg w powicie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź ||

 


2017-03-15

dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powicie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

2. Zmiana SIWZ II

3. SIWZ poprawiona II

4. Załącznik A po zmianach


2017-03-14

dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powicie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:

Odp. na pytania I

 


2017-03-14

dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powicie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:

1. Zmiana SIWZ

2. SIWZ poprawiona

 


2017-03-08

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych w 2017 r., zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2017-03-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik A

 


2017-02-21

Zawiadomienie o wyborze oferty, wykluczeniu i odrzuceniu Wykonawcy

dot. przetargu: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020


Zawiadomienie

 


2017-02-17

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. przetargu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2017-02-03

dot. przetargu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

 


 

2017-02-03

dot. przetargu: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Plik do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

 


2017-01-30

Odpowiedź na zapytania

dot. przetargu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>>  Plik do pobrania

Odp. na zapytanie

 


2017-01-30

Odpowiedź na zapytania

dot. przetargu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>>  Plik do pobrania

Odp. na zapyt oraz załączniki

 


2017-01-30

Odpowiedź na zapytania

dot. przetargu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>>  Plik do pobrania

Odp. na zapyt oraz załączniki

 


2017-01-26

dot. przetargu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Zmiana SIWZ

3. SIWZ poprawiony

 


2017-01-26

Odpowiedź na zapytania

dot. przetargu: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Pliki do pobrania:

Odpowiedź

SIWZ poprawione


2017-01-25

Odpowiedź na zapytania

dot. przetargu: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”


>> Pliki do pobrania

Odp. na zapytanie

Decyzja

 


2017-01-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 


2017-01-24

Odp. na zapytanie.

Dot. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 

 


2017-01-24

Odp. na zapytanie.

Dot. Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź

 


2017-01-23

Dotyczy zapytania ofertowego na: “Wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego”.

Zamawiający dokonuje zmiany w załącznikach do zapytania ofertowego z dnia 20.01.2017 r.

>> Plik do pobrania:

Informacja o zmianach załączników oraz załączniki

 


2017-01-20

Zpytanie ofertowe

Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego

>> Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe oraz załączniki

 


2017-01-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

>>  Pliki do pobrania

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki

 


2017-01-03

Zapytanie ofertowe

Zadanie nr 1- Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg
powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2017.
Zadanie nr 2 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg
powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2017.

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie, formularz oraz załącznik

 

 

 

 

 

 

 


 

2016-12-30

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
„Oferta całodobowego usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2016-12-23

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

"Oferta całodobowego usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 

 


2016-12-20

Zawiadomienie
dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

 


 

2016-12-19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2016-12-12

Zapytanie ofertowe

Zadanie nr 1: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka drzew w ciągu drogi powiatowej nr 3114G na odcinku Dzierzgoń – Tywęzy (granica gminy Dzierzgoń) o długości odcinka 6,100 km,
Zadanie nr 2: Wycinka krzaków z pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3100G na odcinku Stanówko – Olszówka o długości 5,300 km,
Zadanie nr 3: Wycinka krzaków z pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2936G na odcinku Bruk – Dzierzgoń o długości 6,200 km,

>> Pliki do pobrania

Zapytanie, złącznk, formularz

2016-12-19: Protokół

 


2016-12-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik

 


2016-12-09

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 


2016-12-09

Protokół zamówienia publicznego

Zakup, dostawa wraz z wyładunkiem, znaków drogowych, uchwytów do znaków drogowych, progów zwalniających oraz barier wygrodzeniowych na adres Górki 10, 82-400 Sztum

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2016-12-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku”

>> Plik do pobrania

Informacja

 


2016-12-02

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2017r.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 


2016-12-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. zapytania: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2016-12-01

Zapytanie ofertowe

Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych po obu stronach drogi o szerokości średnio 1,5 m oraz grubości 10-20 cm na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

2016-12-12: Protokół


2016-11-30

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
na sprzedaż surowca drzewnego

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2016-11-30

Zapytanie ofertowe:  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

>> Plik do pobrania

Zapytanie


2016-11-28

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. przetargu: „Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie


2016-11-25

Zapytanie ofertowe:
Zakup, dostawa wraz z wyładunkiem, znaków drogowych, uchwytów do znaków drogowych, progów zwalniających oraz barier wygrodzeniowych na adres Górki 10, 82-400 Sztum
>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki
 


2016-11-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku
>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie, SIZW oraz załączniki

 


 

2016-11-24

Zapytanie ofertowe
Wykonanie jednorazowej usługi przeglądu i oczyszczenia wraz z utylizacją i wywozem nieczystości 6 separatorów w pasie dróg powiatowych nr 3109G, 3141G.
>> Plik do pobrania
Zapytanie oraz załączniki

2016-12-06: Protokół

 


2016-11-24

Zapytanie ofertowe

„Naprawa poręczy mostowych stalowych o ciężarze 77 kg/m na drogach powiatowych w powiecie sztumskim."

>> Pliki do pobrania

Zapytanie oraz załączniki

Formularz ofertowy

2016-12-06: Protokół

 2016-11-24

Zawiadomienie o wyborze oferty, wykluczeniu i odrzuceniu Wykonawcy

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2016-11-24

Informacja z otwarcia ofert

dot. przetargu: „Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa”


>> Plik do pobrania

Informacja

 


2016-11-23

Zawiadomienie o wyborze oferty
na usługę transportu uczniów szkół z terenu powiatu sztumskiego w ramach realizacji projektu pn. „ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT SZTUMSKI”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 


2016-11-23

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa tonerów na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie
na 2017r.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie


2016-11-23

Zapytanie ofertowe

Utwardzenie płytami drogowymi nawierzchni gruntowej drogi powiatowej nr 3145G – DW 515 – Monasterzysko Wielkie – (Obrzynowo), od km 7+190 do km 7+394, długość odcinka 0,204 km

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Załączniki

2016-12-06: Protokół

 


2016-11-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2016-11-18

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dot. przetargu: „Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa”
>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

SIWZ poprawiona
 


2016-11-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
„Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa”

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

 


2016-11-15

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. zapytania: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2016-11-15

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę transportu uczniów szkół z terenu powiatu sztumskiego w ramach realizacji projektu pn. „ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT SZTUMSKI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 


2016-11-15

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Przetarg nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2016-11-14

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2017r.

>> Plik do pobrania

Zapytanie

 


2016-11-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2017 roku

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik

 

 


2016-11-09

Zapytanie ofertowe o wartości do 30 000 euro

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

>> Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe

 


2016-10-18

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. przetargu: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Jana Kasprowicza 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie wraz z budową dojść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2016-10-14

Protokół zamówienia publicznego

Informatyzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

Protokół


2016-10-10

Informację z otwarcia ofert
dot. przetargu: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Jana Kasprowicza 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie wraz z budową dojść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych”

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2016-10-07

Zapytanie ofertowe

Utwardzenie płytami drogowymi nawierzchni gruntowej drogi powiatowej nr 3145G – DW 515 – Monasterzysko Wielkie – (Obrzynowo), od km 6+440 do km 7+190, długość odcinka 0,750 km

>> Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 


2016-10-07

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Powiat Sztumski ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2016-10-03

dot. przetargu: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Jana Kasprowicza 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie wraz z budową dojść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych”

 >> Pliki do pobrania


1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Zmiana SIWZ
3. SIW poprawiona

 


2016-09-30

Zawiadomienie o wyborze oferty
sprawowania lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Sztumski

>> plik do pobrania

Zawiadomienie

 


2016-09-29

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Jana Kasprowicza 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie wraz z budową dojść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych”

>> Plik do pobrania:

Odp na zapytanie

 


 

2016-09-28

dot. zapytania ofertowego

Informatyzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

Zmiana

 


2016-09-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Jana Kasprowicza 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie wraz z budową dojść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

 >> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Przedmiary


2016-09-22

Zapytanie ofertowe

Informatyzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie oraz załączniki

 

 

 


2016-09-22

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE
sprawowania lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Sztumski

>> plik do pobrania

Zapytanie oraz załączniki

 


 

2016-09-21

Unieważnienie zapytania ofertowego - Informatyzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2016-09-13

Zapytanie ofertowe

Informatyzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

Załączniki

 


2016-09-13

Zapytanie ofertowe o wartości do 30.000 euro

Utwardzenie prawego pobocza drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska - Stalewo, od km 0+000 do km 1+960 długość odcinka 1 960 km

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki

 


2016-08-24

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego
 

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 

 

 


2016-08-24

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Remont dachu budynku wielofunkcyjnego wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 


2016-08-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 

 


2016-08-16


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Remont dachu budynku wielofunkcyjnego wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 

 


2016-08-16

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Jana Kasprowicza 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie wraz z budową dojść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych”

>> Plik do pobrania

Unieważnienie

 

 

 


2016-08-05

dot. przetargu: „Remont dachu budynku wielofunkcyjnego wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie

>> Pliki do pobrania
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana SIWZ II

SIWZ poprawiona II
załączniki

 

 


 

2016-08-02

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu: „Remont dachu budynku wielofunkcyjnego wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie

>> Pliki do pobrania

Zmiana SIWZ

SIWZ poprawiona


2016-08-02

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dot. przetargu: „Remont dachu budynku wielofunkcyjnego wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie
>> Plik do pobrania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 

 


2016-08-02

Protokół z rozpoznania cenowego o wartosci wyrażonej w złotych nie przekraczającej 30.000euro

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: " Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Jana Kasprowicza 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie wraz z budową dojść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych "

>> Pliki do pobrania

Protokół 1 str.

Protokół 2 str.

 


2016-07-28

dot. przetargu: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Jana Kasprowicza 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie wraz z budową dojść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych”

>> Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Zmiana SIWZ

3. SIWZ poprawiona

 

 


2016-07-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik


2016-07-27

Protokół z rozpoznania cenowego o wartosci wyrażonej w złotych nie przekraczającej 30.000euro

>> Protokół

 


2016-07-21

Zapytanie ofertowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: " Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Jana Kasprowicza 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie wraz z budową dojść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych "

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

 


2016-07-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, ul. Jana Kasprowicza 3 dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie wraz z budową dojść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2016-07-20

Zapytanie ofertowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Remont dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Reja 12 wraz z dociepleniem poddasza"

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

 

 


2016-07-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont dachu budynku wielofunkcyjnego wraz z
dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie
>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2016-07-18

Zapytanie ofertowe
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń III p. budynku WZSP w Sztumie

>> Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

 


2016-07-04

Protokół zamówienia publicznego - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w powiecie sztumskim

>> Plik do pobrania

Protokół

 


2016-06-21

ZAPYTANIE OFERTOWE II
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w powiecie sztumskim

>> Pliki do pobrania

Zapytanie

Załączniki


2016-06-21

Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w powiecie sztumskim

>> Plik do pobrania:

Protokół

 


2016-06-17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.


>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2016-06-10

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w powiecie sztumskim

>> Pliki do pobrania

Zapytanie

Załączniki

 

2016-06-07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY
dot. przetargu: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2016 roku”.

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 


2016-05-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2016 roku.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 


2016-05-20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Sztum: Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.
Numer ogłoszenia: 128520 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2016-05-17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz
promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” finansowanego w
ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w
zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
budżetu państwa”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie


2016-05-09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla.
>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2016-04-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
dot. przetargu: Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim” realizowany w ramach projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa”

>> Pliki do pobrania
Ogłoszenie
SIWZ

 


 

2016-04-29

ZAPYTANIE  OFERTOWE - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych, będących w użytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne oraz lasów będących własnością osób prawnych o ile ich powierzchnia nie przekracza dla jednego właściciela 10 ha w 66 obrębach ewidencyjnych na terenie Powiatu Sztumskiego

>> Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe
INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 


2016-04-27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY,
WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU WYKONAWCY

dot. przetargu: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania
Zawiadomienie2016-04-20

Protokół zamówienia publicznego:

Zakup, dostawa wraz z wyładunkiem, znaków drogowych, konstrukcji wsporczych oraz uchwytów do znaków drogowych na adres Barlewiczki 12, 82-400 Sztum (blaszany hangar Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach).

>> Pliki do pobrania:
Protokół


2016-04-15

Protokół zamówienia publicznego:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” Projekt realizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

>> Pliki do pobrania:
Protokół


2016-04-13

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

2. Zmiana SIWZ I

3. SIWZ poprawiona2016-04-13

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź V2016-04-13

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź IV


2016-04-13

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź II
Załącznik nr 1


2016-04-12

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź


2016-04-07

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup, dostawa wraz z wyładunkiem, znaków drogowych, konstrukcji wsporczych oraz uchwytów do znaków drogowych na adres Barlewiczki 12, 82-400 Sztum (blaszany hangar Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach).

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 22016-04-04

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź


2016-03-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla.

Numer ogłoszenia: 73412 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016

 

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik A do SIWZ


2016-03-31

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” Projekt realizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.


>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego


2016-03-22

Protokół

dot. zapytania ofertowego:

Zadanie nr 1 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2016.
Zadanie nr 2 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2016.

>> Pliki do pobrania
Protokół


2016-03-15

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2016.
Zadanie nr 2 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2016.

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe

Załącznik A
Formularz ofertowy wraz z załącznikami2016-03-14

Protokół

dot. zapytania ofertowego: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej dotyczącej budowy Budynku Warsztatów do Praktycznej Nauki Zawodu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach oraz na rozbiórkę budynku magazynowo-gospodarczego na działce nr: 91/27, obr. Barlewice, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę."

>> Pliki do pobrania
Protokół


2016-03-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej dotyczącej budowy Budynku Warsztatów do Praktycznej Nauki Zawodu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach oraz na rozbiórkę budynku magazynowo-gospodarczego na działce nr: 91/27, obr. Barlewice, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki


2016-02-19

Protokół

dot. zapytania ofertowego: „Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego”

>> Pliki do pobrania
Protokół


2016-02-16

ZAPYTANIE OFERTOWE

wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego.

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik A
Formularz ofertowy wraz z załącznikami

 


2016-02-15

UNIEWAŻNIENIE

dot. zapytania ofertowego: „Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego”

>> Pliki do pobrania

Unieważnienie


2016-02-04

Zapytanie ofertowe

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych, będących w użytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne oraz lasów będących własnością osób prawnych o ile ich powierzchnia nie przekracza dla jednego właściciela 10 ha w 66 obrębach ewidencyjnych na terenie Powiatu Sztumskiego

>> Pliki do pobrania

Zapytanie

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

Unieważnienie
 


2016-02-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego.

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik A
Formularz ofertowy wraz z załącznikami

 


2016-02-03

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych w 2016 r., zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik A
Formularz ofertowy wraz z załącznikami

 

 


 

PRZETARGI 2015

 

2015-12-31

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na lata 2016-2017.

Numer ogłoszenia: 359072 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015


>> Plik do pobrania
Ogłoszenie


2015-12-31

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Remont dachu budynku przy ul. Reja 8 w Sztumie.

Numer ogłoszenia: 358978 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015

>> Plik do pobrania
Ogłoszenie


2015-12-24

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

Numer ogłoszenia: 189437 - 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015


>> Plik do pobrania
Ogłoszenie


2015-12-23

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. zapytania ofertowego: „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem”

Ogłoszenie

 


2015-12-22

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

"Oferta całodobowego usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Sztumskiego”

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe oraz załączniki

Załączniki w wersji edytowalnej


2015-12-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

>> Plik do pobrania:

Zapytaine ofertowe II

 


2015-12-21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na lata 2016-2017r.”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2015-12-21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Remont dachu budynku przy ul. Reja 8 w Sztumie”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2015-12-21

UNIEWAŻNIENIE

dot. zapytania ofertowego: „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem ”

>> Pliki do pobrania

Unieważnienie

 


2015-12-18

Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

na dostawę wraz z wyładunkiem, mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno w ilości 20t, na adres: ZSZ w Barlewiczkach, Barlewiczki 13, 82-400 Sztum

>> Plik do pobrania
Protokół


2015-12-17

S P R O S T O W A N I E
dot. zapytania ofertowego: „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem ”

>> Pliki do pobrania

Sprostowanie

Zapytanie ofertowe poprawione

 


2015-12-17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 


2015-12-17

OGŁOSZENIE

dot. zapytania ofertowego: Zakup i dostawa tonerów dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2016r.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie


2015-12-15

- Roboty budowlane

Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych na terenie powiatu sztumskiego.
 

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 


2015-12-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

>> Plik do pobrania:

Zapytaine ofertowe


2015-12-15

WYBÓR OFERTY

dot. zapytania ofertowego: Zakup i dostawa materiałów biurowych  na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2016r.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2015-12-14

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z wyładunkiem, mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno w ilości 20t, na adres: ZSZ w Barlewiczkach, Barlewiczki 13, 82-400 Sztum.

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe oraz załączniki


2015-12-14

Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

na założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego - wykonanie systemu referencyjnego, fotorejestracji, inwentaryzacji pasa drogowego wraz z wprowadzeniem danych do oferowanego oprogramowania oraz wykonanie 5 letnich przeglądów stanu technicznego dróg powiatowych.

>> Plik do pobrania
Protokół


2015-12-10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń komunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sztumie.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2015-12-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


2015-12-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


2015-12-09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


2015-12-09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia II

 


2015-12-09

Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w  złotych równowartości 30.000 euro

Na Wycinkę krzaków z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: w ciągu dróg powiatowych nr 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo, nr 2912G Złotowo – Szropy,
Zadanie nr 2: w ciągu drogi powiatowej nr 2936G Żuławka Sztumska – Nowiec
Zadanie nr 3: w ciągu dróg powiatowych nr 3125G Jasna – Nowiec, nr 3100G Dzierzgoń – Ramoty.

>> Plik do pobrania
Protokół2015-12-08

 

Wybór oferty: Konserwację osnowy szczegółowej i wielofunkcyjnej na obszarze Powiatu Sztumskiego.

 

>> Plik do pobrania

Informacja

 


2015-12-04

Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w  złotych równowartości 30.000 euro

na zakup, dostawę wraz z  wyładunkiem, znaków, drogowych, konstrukcji wsporczych do znaków drogowych, obejm uniwersalnych, słupków drogowych, farb drogowych oraz podkładów do znaków drogowych na adres Barlewiczki 13,

>> Plik do pobrania
Protokół


2015-12-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na lata 2016-2017.

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki SIWZ


2015-12-03

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń komunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sztumie”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 


2015-12-02

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

 


2015-12-02

ZAPYTANIE OFERTOWE na założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego – wykonanie systemu referencyjnego, fotorejestracji, inwentaryzacji pasa drogowego wraz z wprowadzeniem danych do oferowanego oprogramowania oraz wykonanie 5 letnich przeglądów stanu technicznego dróg powiatowych.

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy z załącznikami

 


2015-12-02

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont dachu budynku przy ul. Reja 8 w Sztumie”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania II

 


2015-12-01

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont dachu budynku przy ul. Reja 8 w Sztumie”

>> Pliki do pobrania

Odp. na zapytania I

Przedmiar

 


2015-11-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku

>> Pliki do pobrania

Ogloszenie

SIWZ

Załaczniki

 


2015-11-30

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016r oku”

>> Plik do pobrania:

Unieważnienie

 


2015-11-30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2015-11-30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych na terenie powiatu sztumskiego”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2015-11-30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


 

2015-11-27

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wycinka krzaków z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: w ciągu dróg powiatowych nr 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo, nr 2912G Złotowo – Szropy,

Zadanie nr 2: w ciągu drogi powiatowej nr 2936G Żuławka Sztumska – Nowiec

Zadanie nr 3: w ciągu dróg powiatowych nr 3125G Jasna – Nowiec, nr 3100G Dzierzgoń – Ramoty.

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Załączniki

 


2015-11-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont dachu budynku przy ul. Reja 8 w Sztumie

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 


2015-11-24

ZAPYTANIE OFERTOWE na  zakup, dostawa wraz z  w y ł a d u n k i e m, znaków, drogowych, konstrukcji wsporczych do znaków drogowych, obejm uniwersalnych, słupków drogowych, farb drogowych oraz podkładów do znaków drogowych na adres Barlewiczki 13,

82-400 Sztum

>> Pliki do pobrania

Zapytanie

Formularz ofertowy na oznakowanie

 


2015-11-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik A do SIWZ

 


2015-11-24

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego
w Sztumie na 2016r.

>> Pliki do pobrania

formularz ofertowy materiały biurowe

 


2015-11-24

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa tonerów dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie
na 2016r.

>> Pliki do pobrania

formularz ofertowy tonery

 

 


 

2015-11-24

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku”

>> Pliki do pobrania

Zmiana SIWZ zad. 4, 19, 25, 27 i 35

SIWZ poprawiona 4, 19, 25, 27 i 35

 

 


2015-11-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6

 


2015-11-20

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016r oku”

>> Plik do pobrania

Unieważnienie postępowania

 


2015-11-20

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


2015-11-20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Remont instalacji elektrycznej i wymiany oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

uzupełniony przedmiar


2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania XXI

 


2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytanie XIX

 


2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytanie XX

 


2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania VIII

Załącznik

 


2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania XIII

 


2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania XI

 


2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania X


 

2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania VI

 2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania III


2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania XV

 


2015-11-19

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania I

Zalączniki


2015-11-19

Protokół z rozpoznania cenowego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 30.000 euro

"Remont dachu budynku rehabilitacji szpitala w Sztumie wraz z dociepleniem" - działki nr: 403/16, 403/1, obr. II m. Sztum, woj. pomorskie.

>> Plik do pobrania

Protokół

 


2015-11-18

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania IV

 


2015-11-18

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Plik do pobrania

Odp. na zapytanie XIV

 


2015-11-18

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Pliki do pobrania

Odp. na zapytania XVIII

Załączniki

 


2015-11-17

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”


>> Plik do pobrania

Odp. na zapytania IX

 


2015-11-17

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych, zgromadzonego na placu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, Barlewiczki 13, 82-400 Sztum.
Drewna opałowego, liściastego miękkiego o objętości 126,96 m3

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2015-11-16

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”


>> Piliki do pobrania:

Odp. na zapytania XII

PŁYTA ŻELBETOWA PŁ1 Z ZESTAWIENIEM STALI

 


2015-11-16


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”


>> Pliki do pobrania

Odp. na zapytania XVII

 


2015-11-16

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”


>> Plik do pobrania

Odp. na zapytanie XVI

 


2015-11-16

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”


>> Plik do pobrania:

Odp. na zapytania VII

 


2015-11-16

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”


1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

2. Zmiana SIWZ II

3. SIWZ poprawiona II

 


2015-11-16

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Pliki do pobrania:

Odpowiedź na zapytania V

Załączniki

 


2015-11-16

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń komunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sztumie

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2015-11-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Remont instalacji elektrycznej i wymiany oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach”


>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 


2015-11-10

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

>> Pliki do pobrania:

1. Odpowiedzi na zapytania II

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
3. Zmiana SIWZ I
4. Poprawiona SIWZ I

 


2015-11-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych na terenie powiatu sztumskiego.
Numer ogłoszenia: 162381 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

 


 

2015-11-06

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
"Remont dachu budynku rehabilitacji szpitala w Sztumie wraz z dociepleniem"
- działki nr: 403/16, 403/1, obr.II m.Sztum, woj. pomorskie.

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie

Załączniki


2015-11-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Zalaczniki

 


2015-10-30

Protokół z rozpoznania cenowego o wartości wyrażonej w zlotych nie przekraczającej 30.000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie - dz. nr 401/3, obr. II miasta Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie z przeznaczeniem na siedzibę powiatowego centrum Pomocy Rodzinie oraz poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną

>> Plik do pobrania

Protokół

 


2015-10-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku.

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6

 


2015-10-26

dot. przetargu: „Remont instalacji elektrycznej i wymiany oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach”

>> Pliki do pobrania:

1.  odpowiedzi na zapytania I,II i III
2. Załącznik Nr 10-poprawiony przedmiar
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
4. Zmiana SIWZ I
5. Poprawiona SIWZ I

 


2015-10-23

 

Protokół z rozpoznania cenowego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 30.000 euro

"Pełnienie kompleksowego nadzworu inwesorskiego przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa SOS-W w Kołozębiu (...)"

>> Plik do pobrania

Protokół

 


2015-10-16


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie - dz. nr 401/3, obr. II miasta Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie z przeznaczeniem na siedzibę powiatowego centrum Pomocy Rodzinie oraz poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną - szczególowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.


>> Plik do pobrania
Strona tytułowa
Zapytanie ofertowe


2015-10-15

dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia"

>> Plik do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 


2015-10-15


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
"Rozbudowa budynku Specjalengo Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną" - dz. nr: 17/2, 18/4, obr. Kołoząb, gm. Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, woj. pomorskie.


>> Plik do pobrania
Strona_tytulowa
Zapytanie ofertowe

 


2015-10-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont instalacji elektrycznej i wymiany oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 


2015-10-07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do
wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2015-09-28

DOPRECYZOWANIE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

>> Plik do pobrania

Doprecyzowanie odp. zapytanie

 


2015-09-25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

>> Plik do pobrania

Odpowiedzi na zapytania II, III, IV oraz załącznik nr 9 przedmiar II

 


2015-09-16

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

>> Pliki do pobrania

Odp. na zapytania I

Załacznik Nr 9 przedmiar


2015-09-15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

 

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Poprawiona SIWZ


2015-09-08

Informacja o wyborze oferty
dot. zapytania ofertowego : „Zakup i dostawa 5 szt. komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem”

>> Plik do pobrania

Informacja o wyborze oferty PDF

 

 

2015-09-04
 
SPROSTOWANIE

dot. zapytania ofertowego : „Zakup i dostawa 5 szt. komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem”

>> Pliki do pobrania:

Sprostowanie

 

 

 


 

2015-09-02


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa 5 szt. komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem

>> Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

2015-08-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia.
 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik  7

Załącznik  8

Załącznik  9

 


 

2015-08-28

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usunięcie 26 sztuk pni drzew 20 cm poniżej poziomu gruntu i mechaniczne zagęszczenie powstałych ubytków rodzimym gruntem.

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki

 

 


 

2015-08-24

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych, zgromadzonego na placu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, Barlewiczki 13, 82-400 Sztum.
Drewna opałowego, liściastego miękkiego o objętości 126,96 m3

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2015-08-21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie
 

 


 

2015-08-20

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do
wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

>> Plik do pobrania

Unieważnienie

 

 

 

 


 

2015-08-18

Informacja o wyborze oferty

„Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Nr 16 w miejscowości Mortąg gmina Stary Dzierzgoń poprzez działki Nr 113/1 i 170 wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym.”


>> Plik do pobrania

Informacja

 

 


 

2015-08-14

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Remont nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej na terenie szpitala w Sztumie"

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki

 

 


 

2015-08-07

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych, zgromadzonego na placu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, Barlewiczki 13, 82-400 Sztum. Drewna opałowego, liściastego miękkiego o objętości 126,96 m3

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


 

2015-08-05

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Nr 16 w miejscowości Mortąg gmina Stary Dzierzgoń poprzez działki Nr 113/1 i 170 wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym.”

 

>> Plik do pobrania:

Załączniki

 

 

 

 


 

2015-08-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia
 

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik  7

Załącznik  8

Załącznik  9

 

 


 

2015-08-04


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa”
 

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

 

 


 

2015-08-03

Dot. zapytania ofertowego: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej na przebudowę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym w budynku usługowo- mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Reja 12 w Sztumie .

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


 

 

2015-07-27

Zapytanie ofertowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestycyjnego przy realizacji inwestycji pn.: "Remont instalacji elektrycznej w SOSW w Uśnicach.

 

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie oraz informacje o przedmiocie zamówienia

 

 


 

2015-07-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej na przebudowę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania wraz z wezłem ciepłowniczym w budynku usługowo - mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Reja 12 w Sztumie.

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki

 

 


 

Protokół z rozpoznania cennowego odnośnie zapytania ofertowego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia"

>> Plik do pobrania:
Protokół

 


 

2015-07-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu
powiatu sztumskiego urodzonych w latach 2002, 2003, 2004, 2005
i 2006 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach
Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia
w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn.
Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka
chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w
powiecie sztumskim finansowanego w ramach Programu PL13
Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu
państwa

>> Pliki do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie

 


 

 

2015-07-09

Zapytanie Ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia"

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki

 

 


 

2015-07-03

Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.00 euro na Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg powiatowych w powiecie sztumskim.

>> Plik do pobrania:
Protokół

 

 


 

2015-06-23

Dotyczy zapytania ofertowego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont
dróg powiatowych w powiecie sztumskim”

Zamawiający dokonuje zmiany w załącznikach do zapytania ofertowego z dnia 19.06.2015 r.

>> Plik do pobrania:
Zmiana załączników
Załączniki po zmianach

 

 


 

2015-06-19

Zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg powiatowych w powiecie sztumskim.

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki

 


 

2015-06-18


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.
 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


 

2015-06-18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na obszarze Powiatu Sztumskiego.
 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


 

2015-06-10


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.”

>> Plik do pobrania1

Zawiadomienie

 


 

2015-06-09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 

 


 

2015-06-09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na obszarze Powiatu Sztumskiego”
 

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

 

 


 

2015-06-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.
Numer ogłoszenia: 79321 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
SIWZ II

 

 


 

 

2015-05-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na obszarze Powiatu Sztumskiego.

Numer ogłoszenia: 78995 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ
Warunki techniczne

 

 


 

 

2015-05-29

Skarb Państwa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Minięta, gmina Dzierzgoń oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/2 o powierzchni 0,2600 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa
skierowany do właścicieli  działek nr 7/1, 9, 8,   położonych w obrębie Minięta, gmina
Dzierzgoń jako właścicieli działek przyległych do działki nr 7/2.
 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


 

2015-05-29

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. przetargu: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.”

>> Plik do pobrania:
Unieważnienie
 


 

 

2015-05-29

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.”

>> Plik do pobrania:
Zawiadomienie

 

 


 

2015-05-19

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.”

>> Plik do pobrania
Odpowiedź I

 

 


 

2015-05-19

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.”

>> Pliki do pobrania:
Zmiana SIWZ I
SIWZ poprawiona I
 2015-05-19

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.”
Numer ogłoszenia: 71883 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie I

 

 

 


 

2015-05-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sztum: Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.
Numer ogłoszenia: 71387 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ

 

 


 

2015-05-04

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Powiat Sztumski

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 

 

 

 


 

2015-04-30

Zapytanie ofertowe

Zadanie nr 1 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum w roku 2015.
Zadanie nr 2 - Wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w roku 2015.

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załącznik A do zapytania ofertowego

 

 


 

2015-04-29

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - wykonawczo - kosztorysowej termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej pełniących rolę ochrony zdrowia zlokalizowanych na działce nr 403/16 obręb II miasto Sztum, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad przebiegiem inwestycji.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


 

2015-04-27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo – wykonawczo - kosztorysowej termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej pełniących rolę ochrony zdrowia zlokalizowanych na działce nr 403/16 obręb II miasto Sztum, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad przebiegiem inwestycji.”

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie
 

 


 

2015-04-23

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
Powiat Sztumski

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


 

 

Protokół z rozpoznania cenowego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 30.000 euro

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej rozbudowy SOSW w Kołozębiu o budowę sali sportowej i lącznika na działkach nr: 18/4, 17/2. obr. Kołoząb, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

>> Plik do pobrania:
Protokół

 

 


 

2015-04-15


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA IV
dot. przetargu: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
Powiat Sztumski

>> Plik do pobrania

Odpowiedź

 

 


 

 

2015-04-15


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA III
dot. przetargu: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
Powiat Sztumski

>> Plik do pobrania

Odpowiedź

 

 


 

2015-04-15


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA II
dot. przetargu: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
Powiat Sztumski

>> Plik do pobrania

Odpowiedź

 

 

 


 

 

2015-04-15


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA I
dot. przetargu: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
Powiat Sztumski

>> Plik do pobrania

Odpowiedź

 

 


 

2015-04-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - wykonawczo - kosztorysowej termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej pełniących rolę ochrony zdrowia zlokalizowanych na działce nr 403/16 obręb II miasto Sztum, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad przebiegiem inwestycji.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 

 


 

2015-04-13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. »Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim« finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa”.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


 

2015-04-09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

2015-04-09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Załączniki

 

 


 

 

2015-04-08

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa”
 

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 

 


 

2015-04-07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych, zlecanych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w 2015 r.

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 


 

 

2015-04-01

Zapytanie ofertowe

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej rozbudowy SOSW w Kołozębiu o budowę sali sportowej i lącznika na działkach nr: 18/4, 17/2. obr. Kołoząb, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/
 

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe

Załączniki

 

 


 

2015-03-27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:
Zawiadomienie

 

 

 


 

 

2015-03-26

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dotyczy zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami
w zakresie remontów dróg powiatowych, zlecanych przez Starostwo Powiatowe
w Sztumie w 2015 r.

>> Plik do pobrania:
Odpowiedź na zapytanie I
Projekt umowy po zmianach

 

 


 

2015-03-26

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU

dotyczy zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami
w zakresie remontów dróg powiatowych, zlecanych przez Starostwo Powiatowe
w Sztumie w 2015 r.

>> Pliki do pobrania:
Informacja

 

 


 

2015-03-25

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla – Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 


 

2015-03-20

Zapytanie Ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w zakresie remontów dróg powiatowych, zlecanych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w 2015 r.

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie
Załączniki

 

 


 

2015-03-20

Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dla zamówień na usługi o wartości niższej, niż wartość kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp na:
„Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

 >> Plik do pobrania:

Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 3A - 3F

 

 


 

2015-03-20


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Informacja o zmianie SIWZ

 

 

 

 

 


 

2015-03-20

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:
Odpowiedź na zapytanie VIII

Załącznik 3A - 3F

 

 


 

2015-03-18

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE


dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:
Odpowiedź na zapytanie VII

 

 


 

2015-03-18

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. »Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim« finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa”.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 

 2015-03-17

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie VI

Załącznik 3A - 3F

Załącznk A do SIWZ

 

 2015-03-17

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie III


 


2015-03-17

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie II

 


 

2015-03-13

Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dla zamówień na usługi o wartości niższej, niż wartość kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp na:
„Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

 

 >> Plik do pobrania:

Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 


 

2015-03-13

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

 

>> Plik do pobrania:

Informacja o zmianie SIWZ
 


 

2015-03-13

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”
 

 >> Plik do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 


 

2015-03-13

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie V

 

 


 

 

2015-03-13

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

>> Plik do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie IV
 

 


 

 

2015-03-12

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot. przetargu: Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach „Programu profilaktyki
chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany
w ramach projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna
profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w
powiecie sztumskim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie
społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz budżetu państwa”

>> Plik do pobrania:
Unieważnienie postępowania

 


 

2015-03-12

dotyczy zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla – Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

>> Pliki do pobrania:
Poprawiony Załączniki nr 1 do formularza ofertowego

 

 


 

2015-03-09

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

 

>> Plik do pobrania:

Odp. I na zapytanie

 


 

2015-03-06

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dotyczy zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla – Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź I
Poprawiony Załączniki nr 2 do formularza ofertowego

 

 


 

2015-03-04

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. zapytania ofertowego : „świadczenie usługi utworzenia oraz obsługi technicznej i aktualizacji strony internetowej”

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 


 

2015-03-03

Zapytanie Ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla – Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

>> Pliki do pobrania:
Zapytanie
Załączniki

 

 


 

2015-03-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
 

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 3A-3F

Załącznik A (396 MB)

 


 

2015-02-24


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA I

dot. zapytania ofertowego : „świadczenie usługi utworzenia oraz obsługi technicznej i aktualizacji strony internetowej”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź I na zapytania
 

 

 


 

2015-02-21

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa”.
 

>> Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 


 

2015-02-19

Powiat Sztumski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30.000 euro na  świadczenie usługi utworzenia oraz obsługi technicznej i aktualizacji strony internetowej dla projektu pn. „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim” finansowanego w ramach Programu PL13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

>> Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 


 

2015-02-19

Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę utworzenia oraz obsługi technicznej i aktualizacji strony internetowej dla projektu pn. "Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" finansowanego w ramach Programu PL13 "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

>> Pliki do pobrania:
Unieważnienie

 

 


 

2015-02-10


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA I

dot. zapytania ofertowego : „świadczenie usługi utworzenia oraz obsługi technicznej i aktualizacji strony internetowej”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź I na zapytania

 


 

2015-02-05

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Sztumski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30.000 euro na  świadczenie usługi utworzenia oraz obsługi technicznej i aktualizacji strony internetowej

 

>> Pliki do pobrania:

Zapytanie oraz zalączniki

 


 

2015-01-28

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dot. zapytania ofertowego:  Zakup i dostawa 6 szt. notebook z oprogramowaniem

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 

 

 


 

2015-01-23

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Bankowa obsługa budżetu powiatu tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych.

Numer ogłoszenia: 10021 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2015-01-23

 

SPROSTOWANIE

dot. zapytania ofertowego : „Zakup i dostawę 5 szt. notebooków z oprogramowaniem”

>> Pliki do pobrania:
Sprostowanie

 


 

2015-01-23


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA II

dot. zapytania ofertowego : „Zakup i dostawę 5 szt. notebooków z oprogramowaniem”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź II na zapytanie ofertowe

 

 


 

2015-01-21


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. zapytania ofertowego : „Zakup i dostawę 5 szt. notebooków z oprogramowaniem”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź I
 

 

 


 

2015-01-21


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawę 5 szt. notebooków z oprogramowaniem


>> Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe

 

 

 

 


 

2015-01-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dot. zapytania ofertowego: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2015r.

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 

 


 

2015-01-14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2015r.

Numer ogłoszenia: 4909 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie

 


 

2015-01-12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu na: Bankową obsługę budżetu powiatu tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 


 

2015-01-05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w 2015 roku.

Numer ogłoszenia: 709 - 2015; data zamieszczenia: 05.01.2015

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
 

 


 

2014-12-31

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru wybranych sekcji map wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej, geodezyjnej bazie danych.

Numer ogłoszenia: 266271 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-12-30

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego
w Sztumie na 2015r.

>> Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe

 


 

2014-12-29

Wyłonienie oferty na nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach - dz. nr 240 obręb Uśnice, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie."

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 


 

2014-12-29

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2015r.”

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 


 

2014-12-24

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w 2015 roku”.

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 

 


 

2014-12-23

Dot. zapytania ofertowego: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2015r.

>> Pliki do pobrania:
Unieważnienie
 2014-12-23

dot. zapytania ofertowego: Zakup i dostawa tonerów dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2015r.

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 

 

 


 

2014-12-19

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu, tj. Starostwa Powiatowego w
Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych”

>> Pliki do pobrania:
Zmiana SIWZ II
SIWZ poprawiona
 2014-12-19

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu, tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych”

Numer ogłoszenia: 262105 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie

 


 


2014-12-19

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. przetargu: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu, tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź II
 2014-12-19

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. przetargu: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu, tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych”

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź I
 

 

 


 

2014-12-17

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w 2015 roku

Numer ogłoszenia: 260067 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-12-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru wybranych sekcji map wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej, geodezyjnej bazie danych”.

>> Plik do pobrania:
Zawiadomienie

 


 

2014-12-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bankowa obsługa budżetu powiatu tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych.

Numer ogłoszenia: 259315 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ

 

 


 

2014-12-16

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu: „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2015r.”

>> Pliki do pobrania:

Zmiana SIWZ

 


 

2014-12-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w 2015 roku

Numer ogłoszenia: 258489 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki

 

 


 

2014-12-12

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Sztum: Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2015 roku.

Numer ogłoszenia: 257501 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie

 

 2014-12-11

dot. zapytania ofertowego:

Zakup i dostawa tonerow dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego
w Sztumie na 2015r.
 
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż zamieszcza poprawiony  Formularz Asortymentowo cenowy - Załącznik Nr 1 do Formularza oferowego.

Załącznik:
-poprawiony Formularz ofertowy
 

 2014-12-11

dot. zapytania ofertowego:

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego
w Sztumie na 2015r.
 
Zamawiający informuje, iż w Formularzu zapytania ofertowego stwierdził błąd, w związku z powyższym zamieszcza poprawiony Formularz.
 
Załącznik:
-poprawiony Formularz ofertowy
 2014-12-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sztum: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2015r.

Numer ogłoszenia: 256325 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ

 

 

 


 

2014-12-10

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. zapytania ofertowego: Zakup i dostawa tonerów dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2015r.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź

 

 


 

2014-12-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach” – dz. nr 240, obr. Uśnice, gm. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie.

>> Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe

 

 


 

2014-12-03

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Sztum: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Uśnicach.

Numer ogłoszenia: 250881 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-12-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru wybranych sekcji map wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej, geodezyjnej bazie danych

Numer ogłoszenia: 250115 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki

 

 


 

2014-12-02

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa tonerów dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2015r.

>> Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe
Załączniki
 
2014-12-02

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatowego
w Sztumie na 2015r.     

>> Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe
Załączniki

 

 

 


 

2014-11-28

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2015 roku”

>> Plik do pobrania:
Zawiadomienie

 

 


 

2014-11-21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach”.

>> Plik do pobrania:
Zawiadomienie


 

2014-11-19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Świadczenie usług bieżącej asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 funkcjonującego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie

Numer ogłoszenia: 240413 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-11-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Świadczenie usług bieżącej asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 funkcjonującego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie”

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 

 


 

2014-11-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sztum: Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2015 roku

Numer ogłoszenia: 234501 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 6

 

 


 

2014-10-30

dot. przetargu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach”.

W związku z wnioskiem jednego z Wykonawców Zamawiający przedłuża termin do składania ofert w/w przetargu do dnia 06.11.2014r.
 

>> Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
2. Zmiana SIWZ II
3 .Poprawioną SIWZ II

 

 


 

 

 

2014-10-29

dot. przetargu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach”.

Plik do pobrania:
1. Odpowiedź na zapytanie
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Zmiana SIWZ
4. Przedmiar - po korekcie
5. Przekrój nawierzchni - po korekcie
6. Poprawiona SIWZ

 

 


 

2014-10-29

 

Zarząd Powiatu w Sztumie Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice, gmina Sztum
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 199/1 i 208/1 o powierzchni 0,8600 ha, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego.
 

Plik do pobrania:
>> Ogłoszenie

 


 

2014-10-28

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. przetargu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedź
 

 

 


 

2014-10-20

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. przetargu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedzi I

 

 2014-10-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Uśnicach

Numer ogłoszenia: 217563 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 7 Projekt Budowlany
Załącznik nr 8 STWiOR
Załącznik nr 9 Przedmiar Robót

 

 

 


 

2014-08-14

Zarząd Powiatu w Sztumie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice, gmina Sztum oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 199/1 i 208/1 o powierzchni 0,8600 ha, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego.

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-07-30

Protokół z rozpoznania cenowego o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej 30.000 euro.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie, dz. nr 401/2, obr. II miasta Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

>> Plik do pobrania
Protokół

 

 


 

2014-07-22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Sztumskiemu.

>> Plik do pobrania
Zawiadomienie

 

 


 

2014-07-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie – dz. nr 401/2, obr. II miasta Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,    

>> Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe
Załączniki       

 

 


 

2014-07-02

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Sztum: Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach.

Numer ogłoszenia: 142273 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-07-02

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Sztum: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.

Numer ogłoszenia: 142191 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-06-26

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach”.

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 

 


 

2014-06-24

Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

"Wycena mienia ruchomego przejętego przez Powiat od postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie, a następnie wydzierżawionego przez Szpitale Polskie SA w Katowicach."

>> Plik do pobrania

Protokół

 

 


 

2014-06-20

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


dot. przetargu: „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych”.

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 

 


 

2014-06-18

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedzi I

 

 


 

2014-06-16

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Sztum: Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Numer ogłoszenia: 129197 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014

 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


 

2014-06-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Sztum: Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach.

Numer ogłoszenia: 126353 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki

 

 


 

06-06-2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Sztumskiemu.

 

>> Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe

 

 


 

2014-06-02

Zapytanie ofertowe
Zarząd Powiatu Sztumskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Wycena mienia ruchomego przejętego przez Powiat od postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie, a następnie wydzierżawionego przez Szpitale Polskie SA w Katowicach.
 

>> Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe

 


 

2014-05-29

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

>> Pliki do pobrania:

Zawiadomienie

 


 

21-05-2014r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Sztum: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

Numer ogłoszenia: 109447 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie 

SIWZ 

 

 


 

12-05-2014 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

>> Pliki do pobrania:
Zmiana SIWZ II
SIWZ poprawiona
 


 


12-05-2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.
Numer ogłoszenia: 101679 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie II

 

 12-05-2014 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedzi VI

 

 12-05-2014 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedzi V
 12-05-2014 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedzi IV

 

 

 


 

09-05-2014 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedzi III

 

 09-05-2014 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedzi II
 09-05-2014 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

>> Pliki do pobrania:
Zmiana SIWZ I
SIWZ poprawiona
 09-05-2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.
Numer ogłoszenia: 100265 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie I
 


 


09-05-2014 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedzi I

 

 


 

2014-04-28

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Numer ogłoszenia: 91835 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie 

SIWZ 

Załączniki

 


 

2014-04-24

Dotyczy Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji operatora infrastruktury powstalej w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodej. Etap 1".

Plik do pobrania:

Informacja

 


 

2014-04-07

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Sztum: Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2014 roku.

Numer ogłoszenia: 75401 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-03-27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2014 roku”

>> Plik do pobrania
Zawiadomienie

 

 


 

 

2014-03-27

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Sztum: Zakup i dostawa pomocy naukowo - dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego oraz Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy.

Numer ogłoszenia: 65435 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-03-21

Ogłoszenie o przetargu 
„Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.


>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 

 


 

2014-03-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Sztum: Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2014 roku

Numer ogłoszenia: 50771 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik A

 

 


 

2014-03-11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Sztum: Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla.

Numer ogłoszenia: 50505 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-02-27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla”.

>> Plik do pobrania

Zawiadomienie

 

 


 

 

2014-02-24

Ogłoszenie
o przetargu pisemnym nieograniczonym

Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
tel./55/267 74 41 fax /55/ 267 74 42

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna /dłużyca/


Przetarg dotyczy sprzedaży drewna w postaci dłużycy w ilości 99,36 m3 topoli,
1,91 m3 buka i 0,23 m3 brzozy, wartość łączna 15 427, 00 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 00/100).
Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.2014 r. godziny 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31 w pokoju 22. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2014 r. o godzinie 10.20 w pokoju nr 19.
Wadium w wysokości 10% wartości drewna należy wpłacić w kasie Banku Spółdzielczego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31 na konto Starostwa Powiatowego w Sztumie nr 96 8309 0000 0010 0029 2000 0080. Kserokopie dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Oględziny drewna można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z osobą uprawnioną w sprawie - Panią Magdaleną Kawką, pokój nr 18 Starostwa Powiatowego w Sztumie tel. /55/267 74 36.
Starostwo Powiatowe w Sztumie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sztum, dn. 24.02.2014 r.
 

 


 

 

20-02-2014 r.

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Zakup i dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: „Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego” oraz „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy”.

>> Plik do pobrania:
Zawiadomienie

 

 


 

17-02-2014r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup i dostawa pomocy naukowo - dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego oraz Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy.

Numer ogłoszenia: 30983 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

14-02-2014r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedzi II
SIWZ poprawiona II

 

 


 

14-02-2014r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu: „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla”.

>> Pliki do pobrania:
Zmiana SIWZ I
SIWZ poprawiona  
 


 14-02-2014r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla
Numer ogłoszenia: 30115 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie I

 

 


 

14-02-2014r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. przetargu: „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla”.

>> Pliki do pobrania:
Odpowiedzi

 

 


 

Sztum, dn. 13.02.2014 r.

Ogłoszenie
o przetargu pisemnym nieograniczonym

Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
tel./55/267 74 41 fax /55/ 267 74 42

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna /dłużyca/


Przetarg dotyczy sprzedaży drewna w postaci dłużycy w ilości 99,36 m3 topoli, 1,91 m3 buka i 0,23 m3 brzozy, wartość łączna 20 569, 00 (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.02.2014 r. godziny 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31 w pokoju 22. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2014 r. o godzinie 10.20 w pokoju nr 19.

Wadium w wysokości 10% wartości drewna należy wpłacić w kasie Banku Spółdzielczego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31 na konto Starostwa Powiatowego w Sztumie nr 96 8309 0000 0010 0029 2000 0080. Kserokopie dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Oględziny drewna można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z osobą uprawniona w sprawie - Panią Magdaleną Kawką, pokój nr 18 Starostwa Powiatowego w Sztumie tel. /55/267 74 36.

Starostwo Powiatowe w Sztumie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


 

 

2014-02-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 

 

 


 

30-01-2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Zakup i dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: „Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego” oraz „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy”.

>> Pliki do pobrania:
Zawiadomienie

 

 


 

22-01-2014r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Sztum: Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014 roku Zadanie nr 19 - Likwidacja śliskości na drogach powiatowych: - nr 3108G Sztumskie Pole - Uśnice, nr 3107G Gościszewo - Węgry, nr 2900G Koniecwałd - Gronajny, nr 3106G DK nr 55 - stacja kolejowa Gościszewo, nr 2901G (DK nr 22 - Miłoradz) - Piekło.

Numer ogłoszenia: 13715 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 


 

2014-01-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zakup i dostawa pomocy naukowo - dydaktycznych dla placówek oświatowych z terenu powiatu sztumskiego realizowanych w ramach projektów pn.: Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zadań dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego oraz Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy

 

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 


 

13-01-2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2014roku - Zadanie nr 19 – Likwidacja śliskości na drogach powiatowych: - nr 3108G Sztumskie Pole – Uśnice, nr 3107G Gościszewo – Węgry, nr 2900G Koniecwałd – Gronajny, nr 3106G DK nr 55 – stacja kolejowa Gościszewo, nr 2901G (DK nr 22 – Miłoradz) – Piekło.”

>> Pliki do pobrania:

Zawiadomienie