Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr V/32/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 01 lutego 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późno zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 195.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 23.630.868 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 195.000 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 24.944.000 zł.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:873
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 13:31:26
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-17 14:58:36