Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr VII/38/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 i art. 112 ust. 1 i 2, pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 58.075 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

    Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 20.005.313 zł.

  2. Zwiększa się o kwotę 233.075 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

    Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 21.493.445 zł.

  3. Deficyt budżetu powiatu będzie pokryty przychodem pochodzącym z kredytu bankowego w wysokości 175.000 zł.

    Przychody po zmianie wynoszą ,b>1.075.000 zł.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornZałączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1037
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 14:07:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 07:36:29