Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr VII/40/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowymi /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1592, z 2002r. nr 23, poz.220/

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Reja, stanowiącej działkę Nr 403/1 o powierzchni 0,0066 ha zabudowanej trafostacją na rzecz użytkownika.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Nieruchomość położona w Sztumie przy ul. Reja, oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 403/1 o powierzchni 0,0066 ha zabudowana trafostacją, użytkowana przez Zakład Energetyczny w Elblągu w celu uregulowania stanu formalno - prawnego należy zbyć na rzecz jej użytkownika.
Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest gospodarczo uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:988
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 14:08:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 07:39:29