Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XII/52/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 sierpnia 2003 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu dróg powiatowych


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych tj (Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


Zaopiniować pozytywnie przebieg dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Tczewskiego:

  • Droga Nr 10473 Tczew - Rybaki - Gręblin
  • Droga Nr 10342 Krzywe Koło - Tczew
  • Droga Nr 10478 Małe Walichnowy - Gniew

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych tj (Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z marszałkiem województwa po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz po zasięgnięciu opinii zarządów sąsiednich powiatów.

  • Droga Nr 10473 Tczew - Rybaki - Gręblin spełnia podstawowy warunek kategorii drogi powiatowej, stanowi połączenie siedziby powiatu z siedzibą gminy Subkowy.
  • Droga Nr 10342 Krzywe Koło-Tczew - Rybaki - Gręblin spełnia podstawowy warunek kategorii drogi powiatowej, stanowi połączenie siedziby powiatu z siedzibą gminy Suchy Dąb.
  • Droga Nr 10478 Małe Walichnowy - Gniew spełnia podstawowy warunek kategorii drogi powiatowej, stanowi połączenie miasta Gniew z drogą wojewódzka Nr 229

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:905
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-23 13:33:31
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 10:32:38