Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIII/56/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 września 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art. 109 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala. co następuje:

§ 1


Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załączriikiem nr 1 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 22.372.014 zł.

§ 2


W uchwale XI/48/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2003 r. załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2003 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornZałączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:942
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-23 13:49:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-23 13:48:08