Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Intencyjna Nr XIV/62/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2004 w ramach udziału własnego jednostek organizacyjnych powiatu, na realizację zgłoszonych programów


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz 148, z późn. zm.)

Uchwala się co następuje:

§ 1


  1. W budżecie roku 2004 zostanie utworzona rezerwa celowa w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację wniosków złożonych w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dla następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

    1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach, na zabezpieczenie udziału własnego, na realizację wnioskowanego zadania "Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlic i klasy "O" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach" w wysokości 52% wartości projektu tj. 25927,20 zł.
    2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu, na zabezpieczenie udziału własnego, na realizację wnioskowanego zadania "Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu" w wysokości 61,8% wartości projektu tj. 42182,80 zł.

  2. W budżecie roku 2004 zostanie utworzona rezerwa celowa, na kontynuację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w ramach programu rozwoju bazy sportowej województwa pomorskiego, dla Zespół Szkół w Sztumie ul. Kasprowicza 3, na zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 50% tj. 150000,00 zł. wnioskowanego zadania "Remont Sali Gimnastycznej" III etap.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


w związku ze złożeniem dwóch wniosków przez Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich nastąpiła konieczność utworzenia rezerwy celowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację złożonych wniosków.
Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 88/VII/03 z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego na lata 2003 - 2006 przewiduje dofinansowanie zadania Modernizacja Sali Gimnastycznej w Zespole Szkól w Sztumie z udziału środków z dopłat do stawek w grach liczbowych w 2004 roku w wysokości 300 tys. złotych niezbędne jest zabezpieczenie 50% udziału własnego realizowanego zadania. Tylko przy wsparciu środków zewnętrznych jest możliwe wykonanie przedsięwzięć w planowanym zakresie.
Rozpisanie planowanych środków na szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2259
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-25 09:02:24
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 12:39:56