Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/67/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego


Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2 i art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 1ipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.602 z późno zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego powiatu Pana Piotra Juchno.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn
Radny Powiatu Sztumskiego pan Piotr Juchno z dniem 6 listopada 2003r. zrzekł się na piśmie swego mandatu motywując ten fakt względami osobistymi. Wskutek powyższego następuje wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym obszar Gminy Mikołajki Pomorskie i Stary Dzierzgoń. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada w drodze uchwały.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:963
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-25 09:09:56
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 12:46:52