Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XV/70/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się o kwotę 77.130 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 20.423.784 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 77.130 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 22.603.685 zł.

§ 3


W uchwale XIII/56/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 10 września 2003 r. załącznik nr 2 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2003 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornZałączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:982
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-25 09:55:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 12:53:31