Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XV/74/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 grudnia 2003 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego, uchwala co następuje:

§ 1


W Uchwale Nr III/12/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania komisji stałej zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

§ 1


Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu w składzie:

  1. Ćwirko-Zielińska Leokadia - Przewodniczący Komisji
  2. Steinborn Zygmunt
  3. Handke Wojciech
  4. Lubiński Andrzej
  5. Szmiłyk Irena
  6. Frątczak Andrzej
  7. Jówko Witold,


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


W związku z zrzeczeniem się mandatu przez Pana Piotra Juchno Rada Powiatu Sztumskiego podjęła decyzję o uzupełnieniu składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu o Pana Witolda Jówko.
Wobec powyższego wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1016
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-26 13:01:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 13:02:25