Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVI/78/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie powierzenia zadania własnych Powiatu - Gminom w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych


Na podstawie art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


 1. Powierza się zadania własne Powiatu - Gminie Dzierzgoń w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
 2. Powierza się zadania własne Powiatu - Gminom Stary Dzierzgoń ,Stary Targ, Mikołajki w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pzewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


 1. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu (Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym).
 2. W celu usprawnienia prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych miejskich i zamiejskich na terenie powiatu sztumskiego
  Gminy wyraziły wolę przejęcia jako zadanie zlecone w 2004 roku utrzymanie dróg powiatowych.

  • Utrzymanie ulic w mieście Dzierzgoń obejmuje:
   - wykonywanie remontów cząstkowych,
   - oznakowania pionowego i poziomego ulic,
   - usuwanie wiatrołomów,
   - sprzątanie i odśnieżanie ulic,
   - inne proste prace wskazane i uzgodnione przez Starostwo.
   Utrzymanie dróg zamiejskich powiatowych na terenie Gminy Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Mikołajki Pomorskie
   obejmuje:
   - oczyszczanie (udrażnianie) przepustów pod drogami i zjazdami,
   - wykonywanie rowków odwadniających w poboczach dróg, -oznakowania pionowego i poziomego dróg,
   - koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w połowie skarp rowów przydrożnych,
   - wycinanie zarośli z rowów przydrożnych,
   - podcinanie koron drzew oraz odrostów przy drzewach,
   - usuwanie przydrożnych drzew stosownie do wydanych decyzji,
   - usuwanie wiatrołomów,
   -roboty porządkowe na ulicach (teren zabudowy wsi), inne proste prace wskazane i uzgodnione przez Starostwo.

 3. Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:865
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-26 13:24:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-26 13:22:22