Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr IX/45/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 maja 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku)

uchwala się, co następuje:

§ 1


Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 29.004 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 20.135.156 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 29.004 zł<>/b> plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 21.623.288 zł.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:955
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-20 12:58:56
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-20 12:51:07