Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVI/76/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2003 roku z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały.
  2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. l zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1011
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-26 13:08:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-26 13:07:25