Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVII/1/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 stycznia 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2003 rok


Na podstawie art. 47a, ust.6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. w art. 47a, ust. 6 nakłada na dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie obowiązek przedkładania radzie powiatu corocznego sprawozdania z działalności jednostki, w związku z czym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:896
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-31 08:43:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-31 08:39:57