Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIII/28/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 maja 2004 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sztumskiego na lata 2004 – 2015


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu nr XII/50/2003r. z dnia 23-08-2003 roku.

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Przyjmuje się Strategię Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sztumskiego na okres od 2004 do 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art.4 ust.1 pkt.21 oraz art. 12 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu nr XII/50/2003r. z dnia 23-08-2003 r., powiat sztumski przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2004 - 2015.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu jest dokumentem integrującym działania uczestników życia gospodarczego i społecznego powiatu na rzecz wspólnego rozwoju oraz dokumentem pomocnym dla starań o środki zewnętrzne.
Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:998
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-20 13:41:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-20 09:27:14