Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXIV/74/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych


Na podstawie art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala co następuje :

§ 1


 1. Powierza się zadania własne Powiatu - Gminie Dzierzgoń w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2005 r.
 2. W załączeniu wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do bieżącego utrzymania,
  /załącznik Nr 1/.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


 1. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu (Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym ).

 2. W celu usprawnienia prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu sztumskiego Gmina Dzierzgoń wyraziła wolę przejęcia jako zadanie zlecone w 2005 roku utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Dzierzgoń.

 3. Utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Dzierzgoń obejmuje :

  • - oczyszczanie (udrażnianie) przepustów pod drogami i zjazdami,
   - wykonywanie rowków odwadniających w poboczach dróg,
   - remont oznakowania pionowego i poziomego dróg,
   - koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w połowie skarp rowów przy drożnych,
   - wycinanie zarośli z rowów przydrożnych,
   - podcinanie koron drzew oraz odrostów przy drzewach,
   - usuwanie przydrożnych drzew stosownie do wydanych decyzji,
   - usuwanie wiatrołomów,
   - roboty porządkowe na ulicach,
   - remonty dróg gruntowych,
   - inne proste prace wskazane i uzgodnione przez Starostwo.

 4. Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:902
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-01-11 09:47:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-01-11 09:46:34