Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVI/11/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 marca 2005 roku


w sprawie określenia planu sieci szkół policealnych


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)oraz art. 5 ust. 5a i art. 17 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późn. zm.), uchwala się co następuje:


§ 1


Ustala się z dniem 1 września 2005 roku plan sieci szkół policealnych w powiecie sztumskim, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. /Załącznik Nr 1/


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:950
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-03-23 12:41:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-23 12:37:19