Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVI/12/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 marca 2005rokuw sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół w nowe typy szkół w Zespole Szkół w Sztumie


Na podstawie art. 4 i art. 12 pkt.11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 5 oraz art. 2c ust. 5 Ustawy z dnia 8 stycznia  1999r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999r.  nr 12 poz. 96 z późn. zm.), art. 9 ust. 3 lit. g, art. 58 Ustawy z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty( tj.: Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1  1. Z dniem 1 września 2005 r. przekształca się szkołę policealną w Zespole Szkół w Sztumie w szkołę policealną dla dorosłych w Zespole Szkół w Sztumie o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

  2. Akt przekształcenia szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały./Załącznik Nr 1/

§ 2


Statut szkoły wymienionej w § 1 stanowi załącznik do statutu Zespołu Szkół w Sztumie.


§ 3


Przekształcona wymieniona w § 1 szkoła jest szkołą publiczną.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:874
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-03-23 12:38:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-23 12:14:30