Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVIII/24/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu SztumskiegoNa podstawie art. 12 pkt.  6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zmn.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2004 rok, zamykające się kwotami:


Dochody budżetowe  plan 23.150.506,- zł    wykonanie 23.645.356,- zł
Wydatki budżetowe   plan  23.737.612,- zł   wykonanie 23.159.407,- zł


§ 2


Udziela się absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego.


§ 3


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:941
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-05-15 18:33:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-05-15 18:31:54