Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XLI/43/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku  z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:


§ 1


Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik Nr 1/
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi  29.698.800  zł.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie zmian:

   Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą zmniejszenia w wysokości 26.780 zł dotacji celowych przekazywanych do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w związku z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a zwiększenie środków w wysokości 10.780 zł na rodziny zastępcze z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem drugiego pogotowia rodzinnego oraz w wysokości 16.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa i modernizacja parkingów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną” w związku  pokryciem kosztów robót dodatkowych. 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:868
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-09-09 13:54:23
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-09-09 11:27:46